Hantera beviljad utbildning

Att hantera en beviljad utbildning innebär att regelbundet uppdatera uppgifter och information om utbildningen som vi på myndigheten behöver ha tillgång till och som visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar.

Du rapporterar in uppgifterna via Mina sidor under "Hantera beviljad utbildning". För att kunna göra det behöver du ha rollen Hantera beviljad utbildning YH och den aktuella utbildningsomgången måste vara kopplad till din behörighet. Den i din organisation som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor har behörighet att tilldela roller och omgångar.

Det är mycket viktigt att uppgifter om ledningsgrupp, startdatum, studerandelista och kontaktuppgifter (webbadress, e-post, kontaktperson) är aktuella. Vi behöver tillgång till dem bland annat för att kunna nå rätt person vid behov, ta fram korrekt statistik och kunna genomföra utbetalningar av statbidrag. Vissa uppgifter och inrapporteringar ska godkännas av oss innan de slår igenom.

Lägg in information till webbplatser som presenterar utbildningar

För att få så bra exponering som möjligt för potentiella studerande är det viktigt att ni direkt efter att er utbildning har blivit beviljad lägger in information om utbildningen på Mina sidor. Informationen hämtas och visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar, exempelvis yrkeshogskolan.se, yh-guiden.se, utbildningsinfo.se, allastudier.se och studentum.se. Informationen om utbildningen ska överensstämma med informationen i den aktuella utbildningsplanen.
Mer information om vad som ska läggas in och hur ni gör finns här

Ge startsignal för att komma igång

När en beviljad utbildningsomgång ska starta måste vissa uppgifter lämnas till oss på myndigheten. Detta kallas att skicka in startsignal. Startsignalen ska registreras via Mina sidor direkt efter första kursdagen när antagning av studerande har fastställts. Uppgifterna ska rapporteras senast en vecka efter kursstarten. Startsignalen måste godkännas av oss innan statsbidraget kan rekvireras.

Rekvirera statsbidrag

Statsbidrag kan rekvireras tidigast tre veckor efter att utbildningsomgången har startat. Startsignal ska ha skickats in och PG- eller BG-nummer godkänts av myndigheten. Studerandelistan för rekvisition hämtas från Studiedokumentation med automatik. Rekvirering sker var sjätte månad. 

För utförligare instruktion om att rekvirera statsbidrag se Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning, se länk nedan. Informationstext finns även på Mina sidor i samband med rekvirering.

Mer information

Vi har tagit fram en handbok för administration av yrkeshögskoleutbildningar som ger vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna inom yrkeshögskolan, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras.