Hantera beviljad utbildning

Att hantera en beviljad utbildning innebär att regelbundet uppdatera uppgifter och information om utbildningen som vi på myndigheten behöver ha tillgång till och som visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar.

Det är mycket viktigt att uppgifter om ledningsgrupp, startdatum, studerandelista och kontaktuppgifter (webbadress, e-post, kontaktperson) är aktuella. Vi behöver tillgång till aktuella uppgifter bland annat för att kunna nå rätt person vid behov, ta fram korrekt statistik och kunna genomföra utbetalningar av statbidrag. Vissa uppgifter och inrapporteringar ska godkännas av oss innan de slår igenom. Det gäller till exempel uppgifter om ledningsgruppen.

Lägg in information till webbplatser som presenterar utbildningar

För att få så bra exponering som möjligt för potentiella studerande är det viktigt att ni direkt efter att er utbildning har blivit beviljad lägger in information om utbildningen på Mina sidor. Informationen hämtas och visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar, exempelvis yrkeshogskolan.se, utbildningsinfo.se, allastudier.se och studentum.se. Informationen om utbildningen ska överensstämma med informationen i den aktuella utbildningsplanen.

Ge startsignal för att komma igång

När en beviljad utbildningsomgång ska starta måste vissa uppgifter lämnas till oss på myndigheten. Detta kallas att skicka in startsignal. Startsignalen ska registreras via Mina sidor direkt efter första kursdagen när antagning av studerande har fastställts. Uppgifterna ska rapporteras senast en vecka efter kursstarten. Startsignalen måste godkännas av oss innan statsbidraget kan rekvireras.

Rekvirera statsbidrag tidigast tre veckor efter start

Statsbidrag kan rekvireras tidigast tre veckor efter det att utbildningsomgången har startat. Du måste ha skickat in ledningsgrupp och startsignal samt ha fyllt i hela studerandelistan innan du kan rekvirera. Studerandelistan fylls i samband med att du skapar en ny rekvisition på Mina sidor.

En ny rekvisition måste sedan göras var sjätte månad räknat från startdatum. Börja med att logga in på Mina sidor, gå in under Utbildningar och välj sedan den omgång du ska rekvirera för. Följ sedan instruktionerna.

Mer information

Vi har tagit fram en handbok för administration av yrkeshögskoleutbildningar som ger vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna inom yrkeshögskolan, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras. Ladda ner handboken nedan.