Hantera studiedokumentation

Alla utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan är ansvariga för att redovisa vad de som studerat på utbildningen presterat, till exempel vilka betyg de fått, om de tagit examen, datum för studieavbrott, med mera. Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att långsiktigt bevara uppgifterna.

Rapportera in uppgifter

Du rapporterar in uppgifterna om studiedokumentation via Mina sidor/Hantera studiedokumentation. För att kunna rapportera uppgifter behöver du ha rollen Hantera studiedokumentation och den aktuella utbildningsomgången måste vara kopplad till din behörighet. Den i din organisation som har rollen Fullmaktshavare eller Administratör på Mina sidor har behörighet att tilldela roller och omgångar.

Börja direkt

Registrera och fastställ uppgifter om studerande senast fyra veckor efter att de har påbörjat utbildningen.

Rapportera löpande

Under utbildningens gång ska du också lämna uppgifter om betyg, studieavbrott, studieuppehåll och om vilka studerande som fått examen. Uppgifter om betyg och examen ska rapporteras senast fyra veckor efter att de satts eller utfärdats. 

Utfärdade utbildnings- och examensbevis

I samband med att en utbildning avslutas ska du lämna kopior av de examens- och utbildningsbevis som ni har utfärdat till de studerande. Underlagen ska lämnas senast fyra veckor efter att de har utfärdats.

Föreskrifter, instruktioner och information

Nedan kan du ladda ner material som är användbart i arbetet med studiedokumentationen.