Behörighetsgivande förutbildning

För utbildningar som har svårt att fylla sina platser finns det möjlighet att anordna behörighetsgivande förutbildning (BFU).

Syftet med förutbildningarna är att bredda vägen in till yrkeshögskolan och att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

Förutbildningen ska bedrivas som heltidsstudier och får erbjudas om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen.

Studiedokumentation för BFU

Uppgifterna om studiedokumentation för BFU rapporterar du på Mina sidor. BFU är kopplad till den ordinarie YH-utbildningen och när du har valt den aktuella utbildningsomgången kommer BFU upp som en egen rubrik/funktion i vänstermenyn. Du behöver behörighet att hantera studerandeuppgifterna för utbildningsomgången för att få tillgång till rapportering av BFU.

Rekvisition av statsbidrag för BFU

Du kan rekvirera för studerande som är antagna och har bedrivit studier vid BFU. Uppgifterna du rapporterar om studiedokumentation för BFU ligger även till grund för underlaget vid rekvirering av statsbidrag. För att kunna skriva ut underlaget och rekvirera statsbidrag ska samtliga uppgifter om studiedokumentationen vara fastställda. Sista datum för rekvirering är två månader efter den ordinarie YH-utbildningens startdatum. Efter denna tidpunkt är det inte längre möjligt att rekvirera.

Ansök om behörighetsgivande förutbildning 

Mer information finns på Mina sidor.