Behörighetsgivande förutbildning

För utbildningar som har svårt att fylla sina platser finns det möjlighet att anordna behörighetsgivande förutbildning (BFU).

Syftet med förutbildningarna är att bredda vägen in till yrkeshögskolan och att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

Förutbildningen ska bedrivas som heltidsstudier och får erbjudas om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen. 

Möjligheten att anordna BFU infördes 2017 genom en helt ny förordning. Ta del av den på riksdagen.se: 

Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

 

Ansök om behörighetsgivande förutbildning

Just nu kan du ansöka om behörighetsgivande förutbildning för utbildningar som startar hösten 2019. Ansökan är öppen mellan 14 februari och 16 maj 2019. Ansökningarna kommer att handläggas och fattas beslut om löpande under ansökningsperioden.

Mer information om ansökan