Behörighetsgivande förutbildning

Utbildningsanordnare kan ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan mellan 1 mars och 11 maj 2018.

För utbildningar som har svårt att fylla sina platser finns det möjlighet att ansöka om behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan. Syftet med förutbildningarna är att bredda vägen in till yrkeshögskolan och ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

Nytt för i år är att det är möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om BFU för utbildningar inom alla utbildningsområden inom yrkeshögskolan. Endast utbildningsanordnare som har en beviljad utbildning inom yrkeshögskolan som startar till hösten kan ansöka om BFU.

Ansökan för behörighetsgivande förutbildning öppnar 1 mars 2018 och stänger den 11 maj 2018 (förlängd ansökningstid). Bedömning och utskick av besluten kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Vänligen läs Anvisningar för behörighetsgivande förutbildning innan ni påbörjar en ansökan.

För frågor om behörighetsgivande förutbildning, kontakta Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningshandläggare Johan Vinther via växeln: 010-209 01 00