Distansstöd – för anordnare som ställer om till distansundervisning

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett regeringsuppdrag att under 2020 ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning. Detta stöd kommer myndigheten framför allt lämna genom en rad aktiviteter inom ramen för projektet ”Distansstöd”.

Vad kan du som anordnare förvänta dig från projektet Distansstöd

Projektet erbjuder mötesplatser i form av regelbundet återkommande webbinarier och webbcaféer där du som anordnare kan möta och samtala med andra anordnare som utvecklat bra lösningar för distansundervisning, samt även möta experter på distansundervisning. För det andra tar projektet också fram redaktionellt material i form av podcast och filmer som du kan ta del av.

Webbinarier kommer att genomföras på torsdagar, jämna veckor, kl 9.00 – 10.00. Webbinarierna kommer att innehålla presentationer av goda exempel m.m. med möjlighet att ställa frågor till de medverkande. Med start vecka 39 kommer webbcaféer att genomföras på tisdagar och torsdagar, udda veckor, mellan kl 08-30 och 09.00. Det kommer att finnas möjlighet att välja mellan tre parallella webbcaféer vid varje tillfälle, där det finns ett fast tema för varje café. Här kommer det finnas möjlighet till samtal mellan anordnare för erfarenhetsutbyte.

Podcasts kommer att publiceras fredagar udda veckor, med ett innehåll som kompletterar föregående veckas webbinarie. Det kommer dock att vara möjligt att lyssna på podcasten fristående, utan att ha deltagit vid webbinariet. 

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen för projektet Distansstöd är anordnare som ställt om planerad klassrumsbunden utbildning till distansundervisning till följd av den rådande pandemin. Bland de anordnare som myndigheten har ansvar för finns anordnare som redan bedriver distansutbildning, och dessa anordnare kommer att involveras för att visa på goda exempel och dela med sig av sina erfarenheter.

Arbetssätt

Projektets arbetssätt är att göra det möjligt för er anordnare att utbyta erfarenheter. Projektet Distansstöd ska fånga upp och sprida goda exempel mellan anordnare, inte på egen hand ta fram lösningar för distansundervisning. Det innebär att både behov av stöd och lösningar på hur man kan arbeta, formuleras av er anordnare. Ambitionen är att det stöd som lämnas ska vara hands-on och verksamhetsnära. 

Prioriterade områden

Inledningsvis kommer Distansstöd att erbjuda stöd och erfarenhetsutbyten inom följande prioriterade områden:

• Metodik
• Studerandestöd
• LIA
• Examination
• Verktyg
• Övrigt

Planerade webbinarier hösten 2020:

26 augusti Planering inför verksamhetsstart
3 september Utbildningsstart på distans
10 september LIA och praktiska moment
17 september Verktyg
1 oktober Examination
15 oktober Studerandestöd
29 oktober Metodik
12 november LIA och praktiska moment
26 november Examination
10 december Verktyg

Observera att listan är preliminär och kan komma att justeras gällande ämnen.

Kontakta oss

Har du önskemål om områden, utmaningar eller andra frågor som ska tas upp inom projektet Distansstöd, eller har du erfarenheter och goda exempel som du vill bidra med? Hör av dig till projektet via mail till distansstod@myh.se.

Vi som arbetar med Distansstöd är:

Mikael Andersson, projektledare
mikael.andersson@myh.se
Telefon: 070-603 42 60

Linda Andersson, eventkoordinator
inda.andersson@myh.se
Telefon: 073-821 86 99

Elin Rodin, eventkoordinator
elin.rodin@myh.se
Telefon: 073-034 08 98

Lisa Karinsdotter-Pålsson, innehållsredaktör
lisa.karinsdotter@myh.se

Olivia Bons, innehållsredaktör
olivia.bons@myh.se