Distansstödspodden

Kopplat till projektet Distansstöd publiceras även en podcast, Distansstödspodden. Podcasten kompletterar de webbinarier som genomförs, och nya avsnitt kommer att publiceras fredagar udda veckor.

Distansstödspodden från Myndigheten för yrkeshögskolan finns för dig som är anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, konst och kulturutbildningar, samt tolkutbildningar. Här fördjupar vi oss i hur du kan ställa om hela eller delar av din utbildning till distans. Varje avsnitt gästas av yrkesverksamma som delar med sig av sina erfarenheter.

Programledare är Mikael Andersson, projektledare för Distansstöd – för anordnare som ställer om till distansundervisning.

Examination på distans

En av vårens stora utmaningar var att hitta bra lösningar för att examinera de studerande när utbildningarna snabbt skulle ställas om till distansundervisning. I det här avsnittet fördjupar vi oss i olika lösningar för examinationer och hur valet av examinationsform påverkar lärandet hos de studerande. Medverkande i detta avsnitt är: Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare vid Campus Nyköping, och Therese Lejrerud som studerar till medicinsk sekreterare på Campus Nyköping under våren. 

Länk till avsnittet

Verktyg och metod: Vilka metoder och verktyg kan underlätta distansundervisning?

I det här avsnittet fördjupar vi oss i de metoder och verktyg som underlättar omställningen från platsbunden undervisning till undervisning på distans. Både lärare och studerande har gjort viktiga erfarenheter av vårens omställning. Avsnittets gäster Mons Finn Bergman, studerande vid The Game Assembly i Malmö och Inger Lindqvist, IKT-pedagog och konsult hos Yrkesakademin, delar med sig av erfarenheter och konkreta tips. 

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)

LIA och praktiska moment: Hur får vi till de praktiska momenten på en utbildning när arbetslivet skakas om av en pandemi?

LIA – lärande i arbete, är en hörnsten i yrkeshögskoleutbildningarna och när Corona slog till så förändrades förutsättningarna för de studerande att komma ut på praktik – och de utmaningarna finns fortfarande kvar. I det här avsnittet berättar Therese Kälvelind, kvalitetsansvarig på Academedia, hur hon och hennes kollegor tog sig an de utmaningarna. Gäst är även Dan Andersson, utredare på avdelningen för tillsyn på Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)

Uppstart på distans: Hur startar vi bäst upp kurser på distans?

Det kommande läsåret kan innebära att hela eller delar av utbildningarna behöver hållas på distans. Vad ska du tänka på vid en kursstart på distans och hur startar du bäst upp en diistansutbildning? Distansstödspodden gästas av Helena Ljungqvist, utbildningsledare och kvalitetsansvarig på Lernias Yrkeshögskola som delar med sig av sina erfarenheter och ger lyssnaren tips för en bra kursstart på distans.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)

Scenarioplanering: Hur planerar vi för en osäker framtid?

Coronapandemin gör att alla invanda rutiner är omkullkastade för de flesta utbildningsanordnare. Hur gör vi det möjligt att planera verksamheten när förutsättningarna kan ändras väldigt snabbt?I det här avsnittet talar vi med Kristoffer Hedram som har arbetat med projektet skolahemma.se. Skolahemma har tagit fram tre möjliga scenarion till hjälp för utbildningsanordnare i deras förberedelse inför en oviss höst.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)