Distansstödspodden

Distansstödspodden finns för dig som är anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, konst och kulturutbildningar, samt tolkutbildningar. Här fördjupar vi oss i hur du kan ställa om hela eller delar av din utbildning till distans. Varje avsnitt gästas av yrkesverksamma som delar med sig av sina erfarenheter.

Metodik

Under vårt sista avsnitt av Distansstödspodden kommer vi fördjupa oss i vad vi behöver tänka på när vi utvecklar vår metodik för distansundervisning. Vad ska vi ta med oss för insikter efter årets utmaningar? 

Medverkande är Anna Åkerfeldt, forskare verksam vid Ifous och forskare på Stockholms universitet.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet

Arbetslivets roll

Det nära samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetslivet är en nyckelfaktor för Yrkeshögskoleutbildningar och just nu under pandemin är samarbetet viktigare än någonsin. Hur kan arbetslivet och våra utbildningar samarbeta på bästa sätt för att möta utmaningarna vi står inför?

Medverkande i det här avsnittet är Lotta Giesenfeld Boman, VD och ägare av Sigtunahöjden Hotell & Konferens AB.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet

Validering

När fler och fler behöver göra en karriärväxling i och med omställningarna på grund av pandemin så ställs det nya krav på validering av reell kompetens hos Yrkeshögskolan. I det här avsnittet fördjupar vi oss i olika aspekter validering vid distansundervisning.

Medverkande i podden är Maria Hedlund från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet

LIA utifrån arbetsplatsens perspektiv

Pandemin ställer nya krav på utbildningsanordnare men även de arbetsplatser som tar emot studerande under LIA. Hur kan man tänka när man lägger upp LIA på distans?

Gäster i avsnittet är Bartosz Libner, Innovation Leader på Cybercom som regelbundet tar emot LIA-studerande, tillsammans med Ruben Salas Amnér som idag arbetar på Cybercom efter att ha genomfört sin LIA på företaget.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet

Studerandestöd

Hur är det att gå en utbildning som snabbt tvingas att ställa om från platsbunden undervisning till distans? I det här avsnittet medverkar Mani och Jenny som i våras var med om omställningen till distansundervisning. Vilket stöd hade de önskat sig när deras utbildning ställdes om?

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet

Lärarrollen

Idag ser vi att distansundervisning på flera sätt kommer att vara en del i ”det nya normala” under de restriktioner som vi behöver förhålla oss till under pandemin. Hur kommer det att påverka lärarrollen?I det här avsnittet medverkar Patrik Hambraeus, learning developer vid Berghs School of Communication.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet

Att verka i en osäker tid

Pandemin har krävt snabba förändringar i våra utbildningar och vi vet fortfarande inte hur det kommer att se ut ett år framöver. I det här avsnittet fördjupar vi oss i hur organisationer påverkas av att arbeta under osäkra förutsättningar, där invanda strategier behöver omvärderas och förändras. Medverkande är Love Lönnroth, managementkonsult på Sonder och författare av boken ”Ut ur boxen – förändringsledning på riktigt”.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet

Examination på distans

En av vårens stora utmaningar var att hitta bra lösningar för att examinera de studerande när utbildningarna snabbt skulle ställas om till distansundervisning. I det här avsnittet fördjupar vi oss i olika lösningar för examinationer och hur valet av examinationsform påverkar lärandet hos de studerande. Medverkande i detta avsnitt är: Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare vid Campus Nyköping, och Therese Lejrerud som studerar till medicinsk sekreterare på Campus Nyköping under våren. 

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)

Verktyg och metod: Vilka metoder och verktyg kan underlätta distansundervisning?

I det här avsnittet fördjupar vi oss i de metoder och verktyg som underlättar omställningen från platsbunden undervisning till undervisning på distans. Både lärare och studerande har gjort viktiga erfarenheter av vårens omställning. Avsnittets gäster Mons Finn Bergman, studerande vid The Game Assembly i Malmö och Inger Lindqvist, IKT-pedagog och konsult hos Yrkesakademin, delar med sig av erfarenheter och konkreta tips. 

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)

LIA och praktiska moment: Hur får vi till de praktiska momenten på en utbildning när arbetslivet skakas om av en pandemi?

LIA – lärande i arbete, är en hörnsten i yrkeshögskoleutbildningarna och när Corona slog till så förändrades förutsättningarna för de studerande att komma ut på praktik – och de utmaningarna finns fortfarande kvar. I det här avsnittet berättar Therese Kälvelind, kvalitetsansvarig på Academedia, hur hon och hennes kollegor tog sig an de utmaningarna. Gäst är även Dan Andersson, utredare på avdelningen för tillsyn på Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)

Uppstart på distans: Hur startar vi bäst upp kurser på distans?

Det kommande läsåret kan innebära att hela eller delar av utbildningarna behöver hållas på distans. Vad ska du tänka på vid en kursstart på distans och hur startar du bäst upp en diistansutbildning? Distansstödspodden gästas av Helena Ljungqvist, utbildningsledare och kvalitetsansvarig på Lernias Yrkeshögskola som delar med sig av sina erfarenheter och ger lyssnaren tips för en bra kursstart på distans.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)

Scenarioplanering: Hur planerar vi för en osäker framtid?

Coronapandemin gör att alla invanda rutiner är omkullkastade för de flesta utbildningsanordnare. Hur gör vi det möjligt att planera verksamheten när förutsättningarna kan ändras väldigt snabbt?I det här avsnittet talar vi med Kristoffer Hedram som har arbetat med projektet skolahemma.se. Skolahemma har tagit fram tre möjliga scenarion till hjälp för utbildningsanordnare i deras förberedelse inför en oviss höst.

Länk till avsnittet

Transkribering av avsnittet (pdf-fil)