Inspelade webbinarier

Här hittar du alla inspelningar från de webbinarier som sänts inom ramen för distansstödsprojektet. Alla filmer är textade och teckenspråkstolkade.

1 oktober - Examination på distans

Examinationer på distans innebär flera utmaningar. Hur säkerställer man identiteten på den studerande, hur undviker man fusk och hur skapar man en rättssäker kunskapsbedömning? Denna och flera frågor diskuterades på webbinariet den 1 oktober.Medverkande: Patrik Nilsson, Dugga.se David Nachmann, utvecklingsledare YH, IHM Business School Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare, Campus Nyköping. 

Du hittar inspelningen här

17 september - Metod och verktyg för distansundervisning

Hur gör man, och vilka verktyg ska vi använda är två av de vanligaste frågorna när man behöver ställa om platsbunden undervisning till distans. I detta webbinarium får du svar på båda frågorna. Medverkar gör bland andra Kristina Lundén, utbildningsledare, och Inger Lindqvist, IKT-pedagog, båda från YrkesAkademin.

Du hittar inspelningen här.

10 september - LIA och praktiska moment

Vid webbinariet diskuterar vi hur man som anordnare kan genomföra LIA och praktiska moment på alternativa sätt under dessa nya förutsättningar. Ytterligare en fråga är hur Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att bedöma olika alternativa lösningar på LIA och praktiska moment. Även denna fråga kommer vi att diskutera under webbinariet. Therese Kälvelind, kvalitetsansvarig vid Academedia, berättar om hur de ställt om sin LIA under pandemin. Inger Nordahl, enhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan redogör för MYH:s syn på alternativa lösningar för LIA och praktiska moment. 

Du hittar inspelningen här.

3 september - Utbildningsstart på distans

Många anordnare står denna termin inför en helt ny situation med utbildningsstart på distans istället för i klassrummet. Lernia som van anordnare av utbildningar på distans har tagit fram ett tänk och processkartor för utbildningsstart av utbildningar på distans och Helena Ljungqvist, Lernia, kommer att berätta mer om detta. Peter Haaland Svensson, IHM Business School, är med och delar med sig av erfarenheter och lärdomar som de gjort i omställningen från bundet till distans av deras utbildningar.

Du hittar inspelningen här.

26 augusti - Planering inför verksamhetsstart

En vanlig fråga just nu är hur anordnare ska tänka och förbereda sig inför en osäker höst med anledning av pandemin. Organisationen RISE har inom projektet SkolaHemma tagit fram ett verktyg för scenarioplanering som kan användas av utbildningsanordnare som stöd inför och under höstens arbete. Medverkar gör Thomas Persson, generaldirektör MYH, Carl Heath, RISE, och Josefin Born Nilsson, YH-förbundet.

Du hittar inspelningen här.

25 juni - Distansundervisning

På webbinariet medverkade bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie Jeppesen, VD för Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för edtechbolag. Obs! Detta webbinarium är inte teckenspråkstolkat!

Du hittar inspelningen här.