Inspelade webbinarier

Här hittar du alla inspelningar från de webbinarier som sänts inom ramen för distansstöd. Alla filmer är textade.

6 april - Co-operation on Vocational Education and Training (VET) - aspects in EU policy 

Arbetar du inom yrkeshögskolan och vill veta mer om EU:s strategier och projekt för eftergymnasial yrkesutbildning? Vill du komma igång och bli en del av EU:s samarbete?

Den 6 april hölls ett digitalt webbinarium på engelska med efterföljande workshop 8 april. William O’Keeffe, tidigare Policy officer på Europeiska kommissionen, var workshopledare och vår gästexpert inom VET.

Du hittar inspelningen här

Are you a Higher Vocational Education provider, working in teaching, research, development or management? Want to interact or engage more with EU policy or projects but not sure where to start?  

April 6 we organized a webinar with our expert consultant workshop leader William O'Keeffe, previously European Commission policy officer, to get an overview of recent EU policy action with a focus on VET.

Link to webinar

23 mars - LIA i det digitala landskapet

Det senaste året har varit unikt. Vi har på kort tid fått göra extraordinära insatser för att växla över till distans på YH-utbildningarna. Att klara de skolförlagda delarna har varit nog så utmanande - men hur har det gått med LIA? Vad har vi lärt oss under den här tiden? Vilka erfarenheter tar vi med oss?

Den 23 mars 2021 bjöd vi in till ett öppet webbinarium via Teams där utbildningsanordnare delade med sig av sina erfarenheter/bästa exempel.

Medverkande: Margareta Landh, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan och moderator, Rafal Tomaszewski, tillsynschef, Myndigheten för yrkeshögskolan, Matilda Runeson, utbildningsledare, YrkesAkademin, Mia Dahl, uppdragsansvarig, YrkesAkademin, Henrik Koskela, utbildningsledare, Borås Yrkeshögskola, Klas Ekdahl, utbildningsledare, Borås Yrkeshögskola.

Du hittar inspelningen här

27 januari - Hur ökar vi examensgraden inom YH?

Hur får vi fler studerande i yrkeshögskolan till examen? Hur kan man göra praktiskt? Vilka tips finns från utbildningar med hög examensgrad? Utbildningsanordnare delar med sig av sina bästa exempel.

Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan inleder webbinariet. Margareta Landh, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan är moderator.

Du hittar inspelningen här

17 december - Lärande och undervisning efter pandemin – en blick in i framtiden

I det avslutande webbinariet från Distansstödsprojektet lyfter vi blicken och spanar in i framtiden. Hur har pandemin påverkat vår syn på lärande och undervisning, och vad väntar runt hörnet i fråga om metodutveckling och teknikanvändning inom nätbaserat lärande? Under hösten har projektet Distansstöd fokuserat på de akuta utmaningar som anordnare av Yh-, tolk- samt konst och kulturutbildningar hanterat. Men mitt i allt detta som vi varit med om under 2020 så har vi samtidigt varit med om att skapa historia. Vi har ställt om stora delar av våra utbildningar med bibehållen kvalitet, och även utvecklat nya arbetsformer.

Den 17 december genomförs det sista webbinariet inom projektet Distansstöd. Där kommer vi lyfta blicken från de akuta utmaningarna, för att blicka framåt och diskutera dels hur pandemin på ett övergripande plan kommer att leda till en ny syn på lärande och utbildning, dels vad som väntar runt hörnet i fråga om metodutveckling och teknikanvändning inom nätbaserat lärande. Vi kommer att få höra både internationella och nationella perspektiv på dessa frågor.

Medverkar gör Thomas Persson, generaldirektör Myh, Torunn Gjelsvik, generalsekreterare vid International Council for Open and Distance Education (ICDE), Alastair Creelman, specialist e-lärande vid Linnéuniversitetet, samt Ebba Ossiannilsson, vice ordförande Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD), styrelseledamot i ICDE, samt styrelseledamot i European Distance and e-Learning Network (EDEN).

Du hittar inspelningen här

10 december - Metodik på distans

Världen har alltid varit föränderlig och förutsättningarna är röriga många gånger – därför kommer våra metoder för att bedriva undervisning alltid att behöva förändras,  säger Ulf Oom Gardtman, som arbetar med pedagogisk utveckling på Yrkesakademin och som är en av paneldeltagarna i det här webbinariet, där vi fortsätter att fördjupa oss i metodik för distansundervisning.

Den andra medverkande i webbinariet är Anna Åkerfeldt, forskare med bred erfarenhet av att arbeta med frågor som rör digitala resurser och lärande.  Hur etablerar vi och stärker relationerna till de studerande när undervisningen sker på distans och via digitala verktyg? Anna delar med sig av konkreta tips för hur du skapar bra förutsättningar för den sociala interaktionen vid distansundervisning. Välkommen till ett webbinarium som ger råd och peppar dig som behöver ställa om hela eller delar av din utbildning till distans. 

Du hittar inspelningen här

26 november - Arbetslivets medverkan – viktigare än någonsin

Det nära samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetslivet är en nyckelfaktor för Yh-utbildningar. Just nu i pandemitider är samarbetet viktigare är någonsin, ur flera perspektiv.
Arbetslivets medverkan i planering och genomförande av Yh-utbildningar har alltid varit viktigt. Men i dagens situation är samarbetet viktigare än någonsin. För arbetslivet är det av största vikt att det finns rätt kompetens när vi kommer ut på andra sidan om pandemin. För utbildningsanordnarna är behovet av samarbete större än tidigare när antalet studerande är rekordstort.

Medverkande: Lotta Giesenfeld Boman, VD och ägare till Sigtunahöjden Hotell- och Konferens, och Erland Olbers, utredare MYH.

Du hittar inspelningen här

12 november LIA 

En del anordnare blev i våras tvungna att skjuta upp eller anpassa LIA eftersom arbetsplatserna hade svårt att ta emot studerande. Idag står vi inför fortsatta utmaningar i och med att en större grupp studerande ska ut på LIA under det kommande året. Många arbetsplatser arbetar fortfarande helt på distans och andra har fullt upp med att lösa de akuta situationer som uppstått. Hur kan vi organisera LIA under dessa förutsättningar utan att missa kursmålen?  I det här webbinariet kommer ni att få ta del av goda exempel på hur olika anordnare lyckats med att få ut studerande på LIA genom att planera om och tänka nytt kring hur en LIA kan organiseras.  

Medverkande: Mikael Andersson, moderator och projektledare för projektet Distansstöd Corina Neuhofer, utbildningsledare vid Xenters Yrkeshögskola Eva Ragnehag, LIA-samordnare på Iterum.

Du hittar inspelningen här

5 november - Samtal om oro inför omställning av utbildningar

Just nu ser vi allt fler tecken på att smittspridningen av covid-19 ökar i samhället, framför allt på regional nivå. Kommer vi behöva ställa om våra utbildningar igen, och vilka lösningar är möjliga? Medverkande: Mikael Andersson, moderator och projektledare projektet Distansstöd, Josefin Born Nilsson, ordförande Yrkeshögskoleförbundet, Inger Nordahl, chef för Enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor och Rafal Tomaszewski, Enheten för tillsyn och studiedokumentation.

Du hittar inspelningen här

29 oktober - Metodik för distansundervisning – så här klarar du det (och lite till)!

Jag kommer aldrig fixa att göra en lika bra prestation på distans som framför mina studerande i klassrummet! Det uttalandet hördes från många lärare under våren. I det här webbinariet undersöker vi hur digitala verktyg kan stödja lärandet och hur vi skapar en interaktivitet mellan de studerande när vi inte ses på plats. Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, och Mikael Rosén, Berghs School of Communication, är också med och delar med sig av sina erfarenheter av att ställa om en intensivkurs i skrivande, från undervisning på plats - till att ske helt på distans. 

Du hittar inspelningen här

15 oktober - Studerandestöd

Hur utformar vi ett bra studerandestöd när vi inte möts på plats? Omställningen till distansundervisning har skapat nya utmaningar när det gäller studerandestöd. Det finns metoder för personer med särskilda behov som kan hjälpa studerande som behöver anpassa sig till en ny studiesituation där undervisningen sker på distans. Helene Fägerblad, rådgivare vid Specialpedagiska Skolmyndigheten går igenom exempel på stöttande insatser och diskuterar faktorer att vara uppmärksam på hos de studerande.

Du hittar inspelningen här

1 oktober - Examination på distans

Examinationer på distans innebär flera utmaningar. Hur säkerställer man identiteten på den studerande, hur undviker man fusk och hur skapar man en rättssäker kunskapsbedömning? Denna och flera frågor diskuterades på webbinariet den 1 oktober.Medverkande: Patrik Nilsson, Dugga.se David Nachmann, utvecklingsledare YH, IHM Business School Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare, Campus Nyköping. 

Du hittar inspelningen här

17 september - Metod och verktyg för distansundervisning

Hur gör man, och vilka verktyg ska vi använda är två av de vanligaste frågorna när man behöver ställa om platsbunden undervisning till distans. I detta webbinarium får du svar på båda frågorna. Medverkar gör bland andra Kristina Lundén, utbildningsledare, och Inger Lindqvist, IKT-pedagog, båda från YrkesAkademin.

Du hittar inspelningen här.

10 september - LIA och praktiska moment

Vid webbinariet diskuterar vi hur man som anordnare kan genomföra LIA och praktiska moment på alternativa sätt under dessa nya förutsättningar. Ytterligare en fråga är hur Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att bedöma olika alternativa lösningar på LIA och praktiska moment. Även denna fråga kommer vi att diskutera under webbinariet. Therese Kälvelind, kvalitetsansvarig vid Academedia, berättar om hur de ställt om sin LIA under pandemin. Inger Nordahl, enhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan redogör för MYH:s syn på alternativa lösningar för LIA och praktiska moment. 

Du hittar inspelningen här.

3 september - Utbildningsstart på distans

Många anordnare står denna termin inför en helt ny situation med utbildningsstart på distans istället för i klassrummet. Lernia som van anordnare av utbildningar på distans har tagit fram ett tänk och processkartor för utbildningsstart av utbildningar på distans och Helena Ljungqvist, Lernia, kommer att berätta mer om detta. Peter Haaland Svensson, IHM Business School, är med och delar med sig av erfarenheter och lärdomar som de gjort i omställningen från bundet till distans av deras utbildningar.

Du hittar inspelningen här.

26 augusti - Planering inför verksamhetsstart

En vanlig fråga just nu är hur anordnare ska tänka och förbereda sig inför en osäker höst med anledning av pandemin. Organisationen RISE har inom projektet SkolaHemma tagit fram ett verktyg för scenarioplanering som kan användas av utbildningsanordnare som stöd inför och under höstens arbete. Medverkar gör Thomas Persson, generaldirektör MYH, Carl Heath, RISE, och Josefin Born Nilsson, YH-förbundet.

Du hittar inspelningen här.

25 juni - Distansundervisning

På webbinariet medverkade bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie Jeppesen, VD för Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för edtechbolag. Obs! Detta webbinarium är inte teckenspråkstolkat!

Du hittar inspelningen här.