Webbcaféer för samtal om distanslösningar

Varje tisdag och torsdag udda veckor klockan 08.30 erbjuds tre parallella webbcaféer.

Med start den 22 september kommer du som anordnare att ha en möjlighet att möta andra anordnare vid särskilda webbcaféer för frågor och samtal kring hur man kan lösa de utmaningar och dra nytta av de möjligheter som undervisning på distans innebär.

Varje tisdag och torsdag, udda veckor, mellan 08.30 och 09.00 kommer det att genomföras parallella webbcaféer utifrån olika fastställda teman. På tisdagar kommer du att kunna välja mellan webbcaféer med tema examination, LIA och praktiska moment samt metodik. På torsdagar kommer du att kunna välja mellan studerandestöd, verktyg och övrigt. Under temat övrigt kommer samtalen att kunna ske kring frågor som inte låter sig placeras under något annat tema.

Öppen plattform för möten

På webbcaféerna kommer du att möta andra anordnare för öppna samtal. Det finns inte någon utsedd föreläsare, utan caféerna är tänkta som en öppen plattform för möten mellan anordnare. Blir det många besökare finns det värdar för mötet som delar in deltagare i mindre grupper. Det kommer också att finnas deltagare som blivit särskilt inbjudna eftersom de har erfarenheter att dela med sig av inom det aktuella temat.

Det kommer att vara fasta adresser till alla webbcaféer, vilket innebär att du alltid vet att om du klickar på en viss länk så kommer du till ett samtal om ett tema som intresserar dig.

Välkommen till våra webbcaféer!

Webbcaféer tisdagar, udda veckor, kl.08.30-09.00

Examination

LIA och praktiska moment

Metod

Webbcaféer torsdagar, udda veckor, kl.08.30-09.00

Studerandestöd

Verktyg

Övrigt (öppen diskussion)