Ekonomi

Här kan du läsa mer om rekvisition och schablonnivåer för olika former av yrkeshögskoleutbildningar.

Rekvisition

Hanteringen avseende rekvisition och utbetalning skiljer sig åt mellan de olika bidragsformerna inom YH, både för dig som anordnare och för oss på myndigheten. För en del utbildningsformer sker hantering digitalt för andra sker det genom rekvisitionsblankett som skickas in. Anledningen till det är att vi ligger i olika fas avseende systemstöd och digitalisering.

Mer information finns på Mina sidor > Hjälp & information > Guider > Ekonomi - Yrkeshögskoleutbildning. Se guiden här

Schablonnivåer i kronor

Yrkeshögskoleutbildningar

Gällande schablonnivåer för är:

A: 56 000

A1: 61 600

B: 61 600

B1: 67 800

C: 67 200

C1: 73 900

D: 72 800

D1: 80 100

E: 78 400

E1: 86 200

Nivåerna med 1 efter sig innebär ett extra procentuellt tillägg på 10 % för att ansökan avser en utbildning med max 20 studerandeplatser.

Förutom ovanstående schabloner finns också möjlighet att ansöka om över- eller under schablon. Mer om de olika nivåerna och dess tillägg finns att läsa på Mina sidor i guiden Frågor till ansökan om yrkeshögskoleutbildning.

Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Gällande schablonnivåer är:

Tabell över schablonnivåer för korta utbildningar.

För dessa utbildningar är det fasta schablonnivåer för respektive utbildningsområde. Dessa nivåer kommer utvärderas under 2021 då denna form av utbildningar är ny och nivåerna har beslutats utifrån vissa antaganden som gjordes i samband med införandet. 

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

Gällande schablonnivå är 1 595 kr per vecka för respektive individ som påbörjat BFU.