Enstaka kurser

Från och med hösten 2017 är det möjligt för dig som anordnare att erbjuda studerande att läsa enstaka kurser inom yrkeshögskolan, om det finns tomma platser på utbildningen. Det innebär att det går att söka till delar av en utbildning. Kurserna har samma antagningskrav som utbildningen i sin helhet. Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. De studerande har rätt till studiemedel för kurserna. Efter genomförd kurs sätts betyg och de kan få ett utbildningsbevis.

En anmälan görs till myndigheten

Om du vill erbjuda enstaka kurser anmäler du detta till MYH.  Det finns en blankett framtagen samt en excel-mall som du hittar genom att logga in på Mina sidor. Där finns även anvisningar för anmälan om enstaka kurser. 

När du har loggat in på Mina sidor hittar du blanketten under Yrkeshögskoleutbildning/Hantera beviljad utbildning/Blanketter. Blanketten heter Anmälan om enstaka kurser. Bilagan heter Bilaga Anmälan om enstaka kurser, excel-mall.

Förutsättningar för att anmäla enstaka kurs 

Det ska finnas ett gällande beslut om att ingå i yrkeshögskolan. Antagningen till den aktuella utbildningsomgången ska vara klar och det finns tomma studerandeplatser på utbildningsomgången.Mer information om vad som gäller anmälan, antagning, rekvirering av statsbidrag, redovisning av studieresultat och tillsyn hittar du i anvisningarna.