Europass

Varje yrkeshögskoleutbildning som leder till examen ska ha ett eget Europass-tillägg som bifogas till examensbeviset.

Som utbildningsanordnare är du ansvarig för att ta fram underlaget och skicka in det till myndigheten senast 2 månader innan en utbildning avslutas. Du är också ansvarig för att utfärda det färdiga Europass-tillägget till de studerande som tagit examen.

Europasset gör det enklare att söka jobb i Europa

Ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Ett Europass består ofta av fem olika dokument:

  • Europass meritförteckning (Europass-CV)
  • Europass-språkpasset
  • Europass-tillägg till slutbetyg (betygsbilagor)
  • Europass-bilaga till examensbevis (Europass-tillägg)
  • Europass-mobilitet

Europass-tillägg till examensbevis

Europass-tillägg till examensbevis är ett dokument som beskriver ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning. Tillägget ersätter inte det ursprungliga examensbeviset utan ska användas som ett komplement. Myndigheten för yrkeshögskolan är den behöriga organisationen för Europass-tillägg och tillsammans med utbildningsanordnare och ledningsgrupper ansvariga för att ta fram Europass-tillägg till examensbevis (MYHFS 2012:1).

Det är viktigt att du skickar in underlaget i tid

Utbildningsanordnaren och ledningsgruppen ansvarar för att ta fram underlaget för
Europass-tillägg till examensbevis. Underlaget ska skickas till Myndigheten för yrkeshögskolan senast 2 månader innan en utbildning avslutas. Färdiga Europass-tillägg till examensbevis hittar du i menyn till höger, sorterade efter utbildningsområde.

Det här behöver du för att ta fram underlaget

Direktiv för framtagning av Europass-tillägg

I direktiven får du mer information och instruktioner om hur du går tillväga för att ta fram underlaget till Europass-tillägget. Läs igenom och följ anvisningarna.
Ladda ner direktiven

Wordmall för Europass-tillägg

Det finns två olika Wordmallar som du ska välja mellan:
Mall för utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen
Mall för utbildningar som leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Kontrollera att du har valt rätt mall för den examensnivå som utbildningen
leder till.

Ta hjälp av befintliga Europass-tillägg

Om det är första gången du tar fram ett underlag för Europass-tillägg kan det
hjälpa att titta på de som redan är klara. Du når dem i menyn till höger, sorterade efter utbildningsområde.

Nya rutiner för framställan av Europass träder i kraft den första januari

För att säkerställa kvaliteten på Europass-tillägg, förändrar myndigheten nu arbetsgången. Från och med den första januari 2020 kommer myndigheten ta över framställan utan att anordnaren behöver inkomma med en ansökan. Alla utbildningar som påbörjas från och med hösten 2019 (omgång 1) omfattas av den nya rutinen.

Läs mer om den nya rutinen

Har du frågor?

Har du frågor eller vill ha mer information om hur du tar fram ett Europass-tillägg
kan du kontakta oss via info@myh.se eller ringa till oss på telefon 010- 209 01 00 (växel).

Mer information om Europass finns också att läsa på Universitets- och högskolerådets webbplats.