Europass

Varje yrkeshögskoleutbildning som leder till examen ska ha ett eget Europass-tillägg som bifogas till examensbeviset.

Europasset gör det enklare att söka jobb i Europa
Ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Ett Europass består ofta av fem olika dokument:

  • Europass meritförteckning (Europass-CV)
  • Europass-språkpasset
  • Europass-tillägg till slutbetyg (betygsbilagor)
  • Europass-bilaga till examensbevis (Europass-tillägg)
  • Europass-mobilitet

Europass-tillägg till examensbevis
Europass-tillägg till examensbevis är ett dokument som beskriver ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning. Tillägget ersätter inte det ursprungliga examensbeviset utan ska användas som ett komplement. Myndigheten för yrkeshögskolan är den behöriga organisationen för framställan av Europass-tillägg och utbildningsanordnaren utfärdar Europass-tillägg till examensbeviset.

Nya rutiner för framställan av Europass träder i kraft den första januari 2020
För att säkerställa kvaliteten på Europass-tillägg, förändrar myndigheten nu arbetsgången. Från och med den första januari 2020 kommer myndigheten ta över framställan utan att anordnaren behöver inkomma med en ansökan. Alla utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2019 (omgång 1) omfattas av den nya rutinen.

Med dessa förändringar upphäver Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriften om Europass-tillägg från och med den 31 december 2019. Myndigheten kommer även framgent att framställa Europass, den enda förändringen är att myndigheten tar över framställan utan att utbildningsanordnaren behöver inkomma med en ansökan.

Anordnare som har utbildningar som påbörjats före 1 juli 2019 och som saknar Europass-tillägg gör en anmälan till myndigheten om att de behöver ett Europass till sin utbildning. Anmälan görs till info@myh.se
Ange utbildningsnamn och utbildningsnummer.

Myndigheten är den som framställer och publicerar ett Europass, men det är utbildningsanordnaren som utfärdar ett Europass-tillägg till examensbeviset. Detta innebär att ett Europass inte kan framställas om en utbildningsanordnare har upphört med sin verksamhet, då det inte längre finns en utfärdare.

Har du frågor?
Har du frågor eller vill ha mer information om hur du tar fram ett Europass-tillägg kan du kontakta oss via info@myh.se eller ringa till oss på telefon 010- 209 01 00 (växel).

Mer information om Europass finns också att läsa på Universitets- och högskolerådets webbplats.