Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

 1_Nationellt likvärdigt innehåll för Tandsköterska MYHFS 2016_13
 2_Nationellt likvärdigt innehåll för Tandsköterska MYHFS 2014_6
 Aktiverings- och stödpedagog inom LSS _ kognitiv funktionsnedsättning Utbildningsnummer 201405510
 Aktiveringspedagog inom LSS Utbnr YH00362
 Aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering Utbildningsnummer 201144780
 Ambulanssjukvårdare Utbildningsnummer 201315480
 Ambulanssjukvårdare Utbildningsnummer 201602320
 Ambulanssjukvårdare Utbildningsnummer 201605410
 Ambulanssjukvårdare Utbnr YH00552
 Ambulanssjukvårdare Utbnr YH00554
 Ambulanssjukvårdare Utbnr YH00569
 Ambulanssjukvårdare Utbnr YH01044
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201213250
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201500840
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201501980
 Apotekstekniker Utbnr YH00196
 Apotekstekniker Utbnr YH00308
 Apotekstekniker Utbnr YH00547
 Apotekstekniker Utbnr YH00549
 Apotekstekniker Utbnr YH00550
 Barnspecialiserad Undersköterska Utbildningsnummer 201413620
 Barnspecialiserad undersköterska Utbnr YH00208
 Barnspecialistundersköterska Utbildningsnummer 201410850  
 Barnspecialistundersköterska Utbildningsnummer 201500290
 Barnspecialistundersköterska Utbildningsnummer 201611120
 Barnspecialistundersköterska Utbnr YH01040
 Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbildningsnummer 201140740
 Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbildningsnummer 201140750
Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbnr 201315710
 Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbildningsnummer 201315730
 Behandlingsassistent Utbildningsnummer 201320920
 Behandlingsassistent Utbnr 201604810
 Behandlingsassistent Utbnr YH00551
 Behandlingspedagog Utbnr YH00461
 Behandlingspedagog med dubbel diagnoskompetens Utbildningsnummer 201144550
 Behandlingspedagog med interkulturell profil Utbildningsnummer 201600540
 Behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil Utbildningsnummer 201210330
  Behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil Utbildningsnummer 201407960
 Behandlingspedagog socialpedagog Utbnr YH00311
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201149630
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201314030
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201320310
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201402390  
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201410730
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201412510
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201501600
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201502760
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201514400
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201603610
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201615600
 Behandlingspedagog Utbnr YH00319
 Behandlingspedagog Utbnr YH00327
 Behandlingspedagog Utbnr YH00463
 Behandlingspedagog Utbnr YH00553
 Behandlingspedagog Utbnr YH00555
 Behandlingspedagog Utbnr YH00557
 Behandlingspedagog, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Utbildningsnummer 201218110
 Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar YH00415
 Behandlingspedagogutbildning Utbildningsnummer 201312140
 Boendehandledare och integrationsassistent Utbildningsnummer 201516640
 Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 201310270
 Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 201502040
 Demens- undersköterska Utbnr YH00408
 Demensspecialiserad undersköterska inom vård och omsorg Utbildningsnummer 201141100
 Demensspecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 201210720
 Demensspecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 201500500
 Demensspecialiserad undersköterska Utbnr YH00215
 Demensspecialiserad undersköterska Utbnr YH00556
 Handledare - Socialpsykiatri Utbildningsnummer 201218460 
 Handledare - Socialpsykiatri Utbildningsnummer 201403260
 Handledare - Socialpsykiatri Utbnr YH00367
 Hälso- och sjukvårdsadministration Utbildningsnummer 201149350  
 Integrationspedagog Utbildningsnummer 201409160
 Integrationspedagog Utbildningsnummer 201403850
 Integrationspedagog Utbildningsnummer 201500740
 Integrationspedagog Utbildningsnummer 201502540
Integrationspedagog Utbildningsnummer 201516040
 Integrationspedagog Utbildningsnummer 201610460
 Integrationspedagog Utbildningsnummer 201613350
 Integrationspedagog Utbnr YH00522
 Integrationspedagog Utbnr YH00559
 Integrationspedagog Utbnr YH00563
 Kvalificerad Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201507820
 Kvalificerad skötare inom psykiatrisk vård och omsorg Utbildningsnummer 201321560
 LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt Utbildningsnummer 201147200
 LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt Utbildningsnummer 201217440
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 201318390 
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 201412080
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 201515990
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 201610450
 Medicinsk fotterapeut Utbnr YH00564
 Medicinsk Fotterapeut Utbnr YH00567
 Medicinsk fotterapeut Utbnr YH00568
 Medicinsk Massageterapeut Utbnr YH00153
 Medicinsk Massageterapeut Utbnr YH00939
 Omsorgspedagog inom neuropsykiatri Utbildningsnummer 201216970
 Ortopedtekniker Utbildningsnummer 201211030
 Ortopedtekniker Utbildningsnummer 201613360
 Ortopedtekniker Utbnr YH00565
 Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Utbildningsnummer 200935430
 Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Utbildningsnummer 201181920
 Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Utbildningsnummer 201613920
 Psykiatrispecialiserad undersköterska skötare stödpedagog Utbildningsnummer 201322900
 Psykiatrispecialiserad undersköterksa skötare stödpedagog Utbildningsnummer 201514110
 Psykiatrispecialiserad Undersköterska Utbnr YH00211
 Psykiatrispecialiserad undersköterska Utbnr YH00566
 Psykiatrispecialiserad undersköterska vårdarestödpedagog Utbnr YH00417
 Psykosocialt arbete Utbildningsnummer 201042390
 Samordnare inom assistans och omsorg med arbetsledaransvar Utbildningsnummer 201319040  
 Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna Utbnr YH00591
 Skötare inom Psykiatri Utbildningsnummer 201316050
 Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna Utbildningsnummer 201409450
 Skötare inom psykiatrisk verksamhet Utbildningsnummer 201221030
 Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg Utbildningsnummer 201141430
 Skötare psykiatrisk verksamhet Utb 201601450
 Socialpedagog Behandlingspedagog med interkulturell profil Utbnr YH00972
 Socialpedagog inom KBT Utbnr 201616980
 Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT och mångkulturalitet Utbildningsnummer 201315890, 201414930
 Socialpedagog Utbnr YH00198
 Socialpedagog Utbnr YH00972
 Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT Utbnr YH00312
 Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT Utbnr YH00326

  Socialt behandlingsarbete KBT Utbildningsnummer 200934530
 Specialiserad undersköterska i demensvård Utbildningsnummer 201212550 
 Specialiserad undersköterska i demensvård Utbildningsnummer 201400080
 Specialiserad undersköterska i demensvård Utbnr YH00593
 Specialist inom välfärdsteknik Utbnr YH00427
 Specialist undersköterska palliativ vård Utbnr YH00210
 Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi_Geriatrik_Demens och Rehabilitering Utbildningsnummer 201412170
 Specialistundersköterska akutsjukvård Utbildningsnummer 201310950
 Specialistundersköterska akutsjukvård Utbnr YH01009
 Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård Nr 201607120
 Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård Utbnr YH00594
 Specialistundersköterska avancerad omvårdnad och palliativ vård Utbildningsnummer 201180010
 Specialistundersköterska barn Utbildningsnummer 201144050
 Specialistundersköterska barn Utbildningsnummer 201312220
 Specialistundersköterska Barn och Ungdom Utbildningsnummer 201504430
 Specialistundersköterska inom demens Utbildningsnummer 201606490
 Specialistundersköterska inom demens Utbnr YH00596
 Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre Utbnr YH00597
 Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre Utbildningsnummer 201316070
 Specialistundersköterska med beroendekompetens Utbildningsnummer 201312530
 Specialistundersköterska med geriatrikkompetens Utbildningsnummer 201312540
 Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens Utbildningsnummer 201312520 
 Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens Utbildningsnummer 201504130
 Specialistundersköterska med Neuropsykiatrikompetens Utbnr YH00224
 Specialistundersköterska mest sjuka Utbnr 201605700
 Specialistundersköterska mot barn och ungdomar Utbnr YH00369
 Specialistundersköterska multisjuka äldre Utbnr YH00217
 Specialistundersköterska multisjuka äldre Utbnr YH00219
 Specialistundersköterska multisjuka äldre Utbnr YH00222
 Specialistundersköterska multisjuka äldre Utbnr YH00610
 Specialistundersköterska operation anestesi och intensivvård Utbildningsnummer 201213940 
 Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Utbildningsnummer 201402060
 Specialistundersköterska Operaton Utbnr YH00309
 Specialistundersköterska Operation, intensivvård och anestesi Utbnr YH00309_2020
 Specialistundersköterska sjukvård Utbnr YH00305
 Specialistundersköterska - demens Utbnr YH00206
 Specialistundersköterska - Demensvård Utbnr YH00447
 Specialistundersköterska - Palliativ vård Utbnr YH00221
 Specialistundersköterska - Psykisk ohälsa Utbnr YH00220
 Specialistundersköterska - äldre Utbildningsbevis 201145590
 Specialistundersköterska äldre Utbildningsnummer 201144100
Specialistundersköterska äldres hälsa Utbnr YH01019
 Specialistundersköterska-äldre Utbildningsnummer 201318230
 Specialistundersköterska - äldre Utbildningsnummer 201503000
 Specialistundersköterska - äldre Utbnr YH00214
 Specialistutbildad undersköterska Utbnr YH00205
 Specialistutbildad undersköterska - demensvård Utbildningsnummer 201312040
 Specialistutbildad undersköterska - demensvård Utbildningsnummer 201502610
 Specialistutbildad undersköterska - Psykiatri Utbnr YH00612
 Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård distans Utbnr YH00613
 Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård Utbildningsnummer 201504950
 Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård Utbnr 201608870
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård Utbnr 201613940
 Specialistutbildad undersköterska anestesi Utb 201613950
 Specialistutbildad undersköterska anestesi Utbnr YH00616
 Specialistutbildad undersköterska barn och ungdomssjukvård Utb 201613930
 Specialistutbildad undersköterska Demensvård Utbnr YH00307
  Specialistutbildad undersköterska demensvård Utbnr YH00617
 Specialistutbildad undersköterska inom allmän och specialiserad palliativ vård Utbildningsnummer 201406970
 Specialistutbildad undersköterska inom allmän och specialiserad palliativ vård Utbildningsnummer 201217470  
 Specialistutbildad undersköterska inom demens Utbildningsnummer 201406950
Specialistutbildad undersköterska inom demens Utbildningsnummer 201508560
 Specialistutbildad undersköterska inom demens Utbnr 201603840
 Specialistutbildad undersköterska inom demens Utbnr YH00209
 Specialistutbildad undersköterska inom demens Utbnr YH00618
 Specialistutbildad undersköterska inom demensvård Utbildningsnummer 201217490
 Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi, Geriatrik, Demens och Rehabilitering Utbnr YH00619
 Specialistutbildad undersköterska inom hemsjukvård Utbildningsnummer 201217480
 Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård Utbildningsnummer 201145180
 Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård Utbildningsnummer 201315440
 Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård Utbildningsnummer 201511820
 Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri Utbildningsnummer 201147120
 Specialistutbildad undersköterska inom Psykiatri Utbildningsnummer 201147220
 Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri Utbildningsnummer 201216040 
 Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vårdomsorg Utbnr YH00418
Specialistutbildad undersköterska Palliativ vård Utbnr 201605190
 Specialistutbildad undersköterska_Psykriatri Utbnr 201605180
 Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa Utbildningnummer 201406940 
 Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa Utbildningsnummer 201322760
 Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa Utbildningsnummer 201508510
 Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa Utbildningsnummer 201603560
 Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa Utbnr YH00621
 Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre Utbildningsnummer 201181910
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201147180
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201215900
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201215960 
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201322730
 Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Utbildningsnummer 201148860
 Specialistutbildning för undersköterskor i äldres hälsa och ohälsa Utbildningsnummer 201313910
 Steriltekniker Utbildningsnummer 201143600 
 Steriltekniker Utbildningsnummer 201315350 
 Steriltekniker Utbildningsnummer 201401870
 Steriltekniker Utbildningsnummer 201504050
Steriltekniker Utbnr YH00225
 Steriltekniker Utbnr YH00306
 Steriltekniker Utbnr YH00626
Stödpedagog inom funktionshinderområdet - LSS Utbildningsnummer 201321550
 Stödpedagog inom funktionshinderområdet Utbildningsnummer 201516670
Stödpedagog inom funktionshinderområdet Utbnr YH00574
 Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning Utbildningsnummer 201403880
 Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning Utbildningsnummer 201602610
 Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning Utbnr YH00575
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201315620
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201320350
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201500540
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201507260
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201507720
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201517570
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201603850
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201614790
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201616210
 Stödpedagog Utbnr YH00199
 Stödpedagog Utbnr YH00200
 Stödpedagog Utbnr YH00202
 Stödpedagog Utbnr YH00203
 Stödpedagog Utbnr YH00204
 Stödpedagog Utbnr YH00204_2020
 Stödpedagog Utbnr YH00281
 Stödpedagog Utbnr YH00302
 Stödpedagog Utbnr YH00419
 Stödpedagog Utbnr YH00428
 Stödpedagog Utbnr YH00571
 Stödpedagog Utbnr YH00572
 Stödpedagog Utbnr YH00573
 Stödpedagog Utbnr YH00984
 Stödpedagog Utbnr YH01008
 Stödpedagog inom LSS-verksamhet Utbildningsnummer 201406920_201406990
 Synrehabiliterare Utbildningsnummer 201220780   
 Synrehabiliterare Utbildningsnummer 201406280
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201318380
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200910270
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200920340
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200932950
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200933760
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200934070
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200934690
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200938180
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200940410
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200941830
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200950080
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200950170
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201041470
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201049820
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201142650
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201142980
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201146790
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201210850 
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201211210
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201220020
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201221540
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201221910
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201313610
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201317000
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201317440
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201317520
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201321320 201402050 201413600
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201402360  
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201404970, 201508370 
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201404970
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201500430
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201501360
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201501560
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201505070
Tandsköterska Utbildningsnummer 201506910
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201506920
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201506930
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201508060
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201510070
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201510140
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201513260
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201513450
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201513530
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201516280
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201600220
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201600740
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201602160
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201603080
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201603270
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201606200
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201606410
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201607090
Tandsköterska Utbildningsnummer 201611220
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201617210
 Tandsköterska Utbnr YH00063
 Tandsköterska Utbnr YH00072
 Tandsköterska, distans Utbildningsnummer 201218570
 Tandsköterskeutbildningen Göteborg Utbildningsnummer 201218440
 Undersköterska - akutsjukvård Utbildningsnummer 200950150
 Undersköterska inom välfärdsteknik Utbnr YH00427
 Undersköterska med specialistkompetens avancerad omvårdnad, palliativ vård Utbildningsnummer 201223900
 Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård 201516760
 Verksamhetsledare Samordnare inom social omsorg Utbildningsnummer 201406000
 Vidareutbildning i gerontologi och demensvård Utbildningsnummer 200912970
 Äldreassistent med specialkompetens demens Utbildningsnummer 200910330
 Äldrepedagog Utbildningsnummer 200910830
 Äldrespecialiserad undersköterska Utbnr 201608890
 Äldrespecialiserad undersköterska Utbnr YH00635