Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

 Aktiveringspedagog inom LSS - grav kognitiv funktionsnedsättning Utbildningsnummer 201041420
 Aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering Utbildningsnummer 201144780
 Ambulanssjukvårdare Utbildningsnummer 201315480
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201041600
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201046120
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201046550
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201046760
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201046950
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201049470
 Apotekstekniker Utbildningsnummer 201213250
 Barnspecialiserad Undersköterska Utbildningsnummer 201413620
 Barnspecialistundersköterska Utbildningsnummer 201410850
 Barnspecialistundersköterska Utbildningsnummer 201044660
 Behandlingsassistent inom socialt behandlingsarbete eller kriminalvård Utbildningsnummer 200920360
 Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbildningsnummer 200920450
 Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbildningsnummer 201140740
 Behandlingsassistent psykosocialt arbete Utbildningsnummer 201140750
 Behandlingsassistent Utbildningsnummer 201320920
 Behandlingspedagog med dubbel diagnoskompetens Utbildningsnummer 200920250
 Behandlingspedagog med dubbel diagnoskompetens Utbildningsnummer 201144550
 Behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil Utbildningsnummer 201210330
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 200930410
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 200931670
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 200933560
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201041270
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201149630
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201149630-2
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201314030
 Behandlingspedagog Utbildningsnummer 201320310
 Behandlingspedagog, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Utbildningsnummer 201218110
 Behandlingspedagogutbildning Utbildningsnummer 201312140
 Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 201310270
 Demensspecialiserad undersköterska inom vård och omsorg Utbildningsnummer 200936970
 Demensspecialiserad undersköterska inom vård och omsorg Utbildningsnummer 201141100
 Demensspecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 200910810
 Demensspecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 201210720
 Demensspecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 201040710
 Geriatrikspecialiserad undersköterska Utbildningsnummer 200910820
 Handledare - Socialpsykiatri Utbildningsnummer 201218460
 Handledare för psykiskt funktionsnedsatta Utbildningsnummer 200930340
 Humanistisk behandlingspedagog Utbildningsnummer 200921140
 Humanistisk behandlingspedagog Utbildningsnummer 200937300
 Hälso- och sjukvårdsadministration Utbildningsnummer 200921060
 Hälso- och sjukvårdsadministration Utbildningsnummer 200921070
 Hälso- och sjukvårdsadministration Utbildningsnummer 201149350
 Instrument- och steriltekniker Utbildningsnummer 200920870 
 Integrationspedagog Utbildningsnummer 201403850
 Kvalificerad skötare inom psykiatrisk vård och omsorg Utbildningsnummer 201321560
 Kvalificerad undersköterska i avancerad sjukvård rehabilitering Utbildningsnummer 200932350
 Kvalificerad äldreassistent - stroke demens psykogeriatrik Utbildningsnummer 201042820
 LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt Utbildningsnummer 201045940
 LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt Utbildningsnummer 201147200
 LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt Utbildningsnummer 201217440
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 200920300
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 201044720
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 201318390 
 Medicinsk fotterapeut Utbildningsnummer 201412080
 Obduktionstekniker Utbildningsnummer 201044670
 Omsorgspedagog inom neuropsykiatri Utbildningsnummer 201042470
 Omsorgspedagog inom neuropsykiatri Utbildningsnummer 201216970
 Omsorgsassistent - specialkompetens inom funktionsnedsättning Utbildningsnummer 201042150
 Optometritekniker Utbildningsnummer 201040300
 Ortopedtekniker Utbildningsnummer 201211030
 Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Utbildningsnummer 200935430
 Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Utbildningsnummer 201181920
 Psykiatrispecialiserad undersköterska skötare stödpedagog Utbildningsnummer 201322900
 Psykosocialt arbete Utbildningsnummer 201042390
 Samordnare inom assistans och omsorg med arbetsledaransvar Utbildningsnummer 201319040
 Skötare boendestödjare i vuxen- social- och rättspsykiati Utbildningsnummer 201041170
 Skötare inom psykiatrisk verksamhet Utbildningsnummer 201221030
 Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg Utbildningsnummer 200920260
 Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg Utbildningsnummer 201141430
 Socialpsykiatri - Psykosocialt rehabiliteringsarbete Utbildningsnummer 200920100
 Socialt behandlingsarbete KBT Utbildningsnummer 200934530
 Specialiserad undersköterska i demensvård Utbildningsnummer 201044150
 Specialiserad undersköterska i demensvård Utbildningsnummer 201212550
 Specialiserad undersköterska vård och omsorg Utbildningsnummer 200910790 
 Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa Utbildningsnummer 201322760
 Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre Utbildningsnummer 200935420
 Specialistundersköterska akutsjukvård Utbildningsnummer 201310950
 Specialistundersköterska avancerad omvårdnad och palliativ vård Utbildningsnummer 201180010
 Specialistundersköterska barn Utbildningsnummer 201144050
 Specialistundersköterska barn Utbildningsnummer 201312220
 Specialistundersköterska i akutsjukvård och geriatrisk sjukvård Utbildningsnummer 200939020
 Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre Utbildningsnummer 201316070
 Specialistundersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201045790
 Specialistundersköterska med beroendekompetens Utbildningsnummer 201312530
 Specialistundersköterska med geriatrikkompetens Utbildningsnummer 201312540
 Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens Utbildningsnummer 201312520
 Specialistundersköterska operation anestesi och intensivvård Utbildningsnummer 201213940 
 Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Utbildningsnummer 201402060
 Specialistundersköterska Äldre Utbildningsnummer 200913060
 Specialistundersköterska äldre Utbildningsnummer 201144100 
 Specialistutbildad undersköterska - demensvård Utbildningsnummer 201312040
 Specialistundersköterska äldre Utbildningsnummer 201145590
 Specialistutbildad undersköterska - stroke, demens, psykogeriatrik Utbildningsnummer 201042820-2
 Specialistutbildad undersköterska demens och äldrepsyk Utbildningsnummer 200911850
 Specialistutbildad undersköterska inom allmän och specialiserad palliativ vård Utbildningsnummer 201217470
 Specialistutbildad undersköterska inom demens och äldrepsykiatri Utbildningsnummer 201044730
 Specialistutbildad undersköterska inom demensvård Utbildningsnummer 201217490
 Specialistutbildad undersköterska inom hemsjukvård Utbildningsnummer 201217480
 Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård Utbildningsnummer 200932080
 Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård Utbildningsnummer 201145180
 Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård Utbildningsnummer 201315440
 Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri Utbildningsnummer 200936680
 Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri Utbildningsnummer 201045920
 Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri Utbildningsnummer 201147120
 Specialistutbildad undersköterska inom Psykiatri Utbildningsnummer 201147220
 Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri Utbildningsnummer 201216040 
 Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa Utbildningsnummer 201322760
 Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre Utbildningsnummer 201181910
 Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre Utbildningsnummer 201181910-2
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201147180
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201215900
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201215960 
 Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa Utbildningsnummer 201322730
 Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Utbildningsnummer 201148860
 Specialutbildad skötare boendestödjare Psykiatri Socialpsykiatri Utbildningsnummer 200933250
 Specialutbildad undersköterska i hälsofrämjande vård och äldreomsorg Utbildningsnummer 200936930
 Specialutbildad undersköterska Utbildningsnummer 200910730 
 Specialistutbildning för undersköterskor i äldres hälsa och ohälsa Utbildningsnummer 201313910
 Steriltekniker Utbildningsnummer 201143600 
 Steriltekniker Utbildningsnummer 201315350 
 Steriltekniker Utbildningsnummer 201401870
 Stödpedagog inom funktionshinderområdet/LSS Utbildningsnummer 201321550
 Stödpedagog inom habilitering Utbildningsnummer 201403880
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201315620
 Stödpedagog Utbildningsnummer 201320350
 Stödpedagog inom LSS-verksamhet Utbildningsnummer 201406920
 Synrehabiliterare Utbildningsnummer 201220780 
 Tandsköterska MedLearn AB
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200910270
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200920340
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200932950
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200933760
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200934070
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200934690
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200938180
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200940410
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200941830
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200950080
 Tandsköterska Utbildningsnummer 200950170
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201041470
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201049820
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201142650
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201142980
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201146790
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201210850 
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201211210
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201220020
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201221540
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201221910
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201313610
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201317440
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201317520
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201321320 201402050 201413600 
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201404560 
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201404970
 Tandsköterska Utbildningsnummer 201513530
 Tandsköterska, distans Utbildningsnummer 201218570
 Tandsköterskeutbildningen Göteborg Utbildningsnummer 201218440
 TBA-tränare beteendestödjare för barn och ungdomar med autism Utbildningsnummer 200910800.pdf
 Undersköterska - akutsjukvård Utbildningsnummer 200950150
 Undersköterska med specialistkompetens avancerad omvårdnad, palliativ vård Utbildningsnummer 201223900
 Undersköterska med specialistkompetens inom äldrepedagogik Utbildningsnummer 200940150
 Vidareutbildning i gerontologi och demensvård Utbildningsnummer 200912970
 Äldreassistent med specialkompetens demens Utbildningsnummer 200910330
 Äldrepedagog Utbildningsnummer 200910830
 Äldrespecialist undersköterska Utbildningsnummer 200935110