Hotell, restaurang och turism

 Affärsutvecklare hållbar turism Utbildningsnummer 201403450 
 Affärsutvecklare Turism – Anläggningar, Destinationer, Attraktioner Utbildningsnummer 201310970
 Agent inkommande turism Utbildningsnummer 201210300
 Arbetsledare inom måltidsservice Utbildningsnummer 201502680
 Congress, conference and meeting professional, PCO Utbildningsnummer 201505370
 Corporate Events Utbildningsnummer 201511230
 Destination Management, Incoming Tourism Utbildningsnummer 201502310
 Diplomerad Resekonsult TRAC Utbildningsnummer 201143160
 Event - Marketing & Management Utbildningsnummer 201311100
 Event Marketing and Management Utbildningsnummer 201507130
 Event Marketing och evenemangsledning Utbildningsnummer 201144860
 Event och Mötesproducent Utbildningsnummer 201144910
 Eventkoordinator Utbildningsnummer 201311860
 Eventkoordinator Utbildningsnummer 201507230
 Eventmanager Utbildningsnummer 201403920 
 Fiske- och jaktguide Utbildningsnummer 201213040
 Fiskeguide redskapsförsäljare fiske- och vattenvårdare Utbildningsnummer 200937190
 Food & Beverage Management Utbildningsnummer 200931240-2
 Food & Beverage Management Utbildningsnummer 201143170
 Food and Beverage Management Utbildningsnummer 201314310
 Food Beverage Management Utbildningsnummer 201504920
 Food Beverage Manager Utbildningsnummer 201610930
 Fjäll och äventyrsledare Utbildningsnummer 201141130
 Gastronomi inriktning sensorik och arbetsledning Utbildningsnummer 200913050
 Gastronomisk kock Utbildningsnummer 201214530
 Gastronomiskt entreprenörskap för professionella kök Utbildningsnummer 201216870
 Hospitality Management Utbildningsnummer 201144870 
 Hospitality Management Utbildningsnummer 201318340
 Hotel Management Utbildningsnummer 200931250
 Hotel Management Utbildningsnummer 200936090
 Hotel Management Utbildningsnummer 201145040
 Hotel Management Utbildningsnummer 201314320
 Hotel Management Utbildningsnummer 201504960
 Hospitality Management Utbildningsnummer 201508960
 Hållbar Kulturturism och Marknadsföring Utbildningsnummer 201180340
 International Bar Management Utbildningsnummer 201046960
 Internationell Resekonsult Utbildningsnummer 200921160
 Internationell Resekonsult - TRAC med IATA/UFTAA Foundation Course Diploma Utbildningsnummer 201210260
 Internationell Resekonsult - TRAC med IATAUFTAA Foundation Course Utbildningsnummer 201502300
 Internationell Resekonsult - TRAC Utbildningsnummer 201046580.pdf
 Internationell Sommelier Matsalschef Utbildningsnummer 200939050
Internationell Sommelier Matsalschef Utbildningsnummer 201144030
 Jakt och Fiskeguide Utbildningsnummer 201505780
 Kock inom hållbar gastronomi Utbildningsnummer 201210410
 Konceptutvecklare Event och Besöksnäring Utbildningsnummer 201314810
 Konceptutvecklare Event och Besöknsnäring Utbildningsnummer 201509790
 Konceptutvecklare Event och Besöknsnäring Utbildningsnummer 201509830
 Konceptutvecklare för besöksnäring och småskaligt företagande Utbildningsnummer 201320850
 Konceptutvecklare_projektledare inom besöksnäringen Utbildningsummer 201413860
 Koordinator inom besöksnäringen Utbnr 201604560
 Kvalificerad koordinator - specialisering turism och service Utbildningsnummer 201215570
 Kvalificerad koordinator – specialisering turism och service Utbildningsnummer 201403500
 Kvalificerad restaurangkock Utbildningsnummer 200937210 
 Kökschef Utbildningsnummer 201314450 
 Köksmästare Utbildningsnummer 200912320  
 Köksmästare Utbildningsnummer 201412960  
 Köksmästare med Ekologi och hållbarhetsperspektiv Utbildningsnummer 201415580
 Ledarskap för mötesindustrin Utbildningsnummer 200934550
 Logistik inom storskalig restauration Utbildningsnummer 200910760
 Management inom Hotell- och besöksnäringen Utbildningsnummer 201217120
 Management inom hotell och besöksnäringen Utbildningsnummer 201312350 
 Management inom Hotell- och besöksnäringen Utbildningsnummer 201412250
 Management inom hotell och besöksnäring Utbildningsnummer 201502290
 Management inom hotell och besöksnäring Utbildningsnummer 201601240
 Management inom hotell och besöksnäring Utbildningsnummer 201601270
 Maritim Gastronomi för yrkeskockar Utbildningsnummer 200934500
 Musik Eventarrangör Utbildningsnummer 200931440
 Musik- och Eventarrangör Utbildningsnummer 201146880 
 Musik- och eventarrangör Utbildningsnummer 201317800
 Musik- och eventarrangör Utbildningsnummer 201515240
 Natur och friluftsentreprenör Utbildningsnummer 200935070
 Naturturismutvecklare Utbildningsnummer 201314230
 Operations manager inom restaurang Utbildningsnummer 201210280
 Project Manager Meeting and Events Utbnr 201601140
 Project Manager Meetings Events Utbildningsnummer 201400140
 Project Manager, Meetings & Events Utbildningsnummer 201141630
 Projektledare inom Turism och Besöksnäring Utbildningsnummer 201060520
 Projektledning inom Besöksnäringen Utbildningsnlummer 200938580
 Projektledning - hållbara möten och event Utbildningsnummer 201604230
 Reception konferens och bokning 4222 Utbildningsnummer 201041370
 Reception konferens och bokning Utbildningsnummer 201041370-2
 Receptions- konferens- och housekeepingansvarig Utbildningsnummer 200910340
 Receptions- konferens- och housekeepingansvarig Utbildningsnummer 201045250
 Receptions- konferens- och housekeepingansvarig Utbildningsnummer 201217060
 Receptions- konferens- och housekeepingansvarig Utbildningsnummer 201406560
 Receptions Konferens och Housekeepingansvarig Utbildningsnummer 201610140
 Reseproducent Utbildningsnummer 201146430
 Service Manager - for future tourism Utbildningsnummer 200931410
 Service Manager - for future tourism Utbildningsnummer 201313840
 Service Manager - for future tourism Utbildningsnummer 201500420
 Sommelier med inriktning ledarskap Utbildningsnummer 200910200 
 Supervisor, Reception, Konferens och Housekeeping Utbildningsnummer 201504900
 Svenska Reseproducentutbildningen Utbildningsnummer 200937820
 Teamleader inom måltidsverksamhet Utbildningsnummer 200920910
 Teamleader inom måltidsverksamhet Utbildningsnummer 201080400
 Teamleader inom måltidsverksamhet Utbildningsnummer 201080410
 TRAC - Diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 201210170
 TRAC-diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 200911120
 TRAC-diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 200934120
 TRAC-diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 201042440
 TRAC-diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 201144370
 TRAC-diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 201145170
 TRAC-diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 201211680
 TRAC-diplomerad resekonsult Utbildningsnummer 201312650
 TRAC-Diplomerad Resekonsult Utbildningsnummer 201314270
 TRAC Diplomerad Resekonsult Utbildningsnummer 201511880
 TRAC-Diplomerad Resekonsult Utbildningsnummer 201504970
 TRAC diplomerad resekonsult Utbnr 201602950
 Turism- och destinationsutvecklare Utbildningsnummer 201314720
 Upplevelseentreprenör Utbildningsnummer 200931740
 Upplevelseproducent inom turism- och besöksnäringen Utbildningsnummer 201317230
 Åre Sport och skidlärarutbildning Utbildningsnummer 200935380