Journalistik och information

 Bildjournalist - fotograf för redaktionell bild Utbildningsnummer 201212670
 Digital kommunikatör i sociala medier distans Utbnr YH00865
Digital kommunikatör i sociala medier Utbnr YH00863
 Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet YH00423
 Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet Utbildningsnummer 201512710
 Digital kommunikatör Utbildningsnummer 201609160
 Digital marknadsstrateg Utbnr YH00828
 Digital Media Creative Utbildningsnummer 201511030
 Digital Media Creative Utbnr 201511030
 Digital Strateg Utbildningsnummer 201413040
 Digital strateg Utbildningsnummer 201221380-1
 Digital Strateg Utbildningsnummer 201221380-2
 Digital Strateg Utbildningsnummer 201616630
 Fotograf_bildjournalist Utbildningsnummer 201509960
 Fotograf - Bildjournalist Utbnr YH00177
 Kvalificerad Researcher Utbildningsnummer 201215790
 Marknadskommunikatör inom sociala medier Utbildningsnummer 201221730-1
 Marknadskommunikatör inom Sociala Medier Utbildningsnummer 201221730-2 
 Marknadskommunikatör inom sociala medier Utbildningsnummer 201407680
 Marknadskommunikatör sociala medier Utbildningsnummer 201616590
 Motion Creative Utbildningsnummer 201515140
 Motion Creative Utbnr YH00502
 Motion Designer Utbnr 201616680
 Operativ digital kommunikatör Utbildningsnummer 201504510
 Operativ digital kommunikatör Utbnr YH00189
 Teknikillustratör Utbildningsnummer 201616800
 Teknikinformatör Utbildningsnummer 201210370
 Teknikinformatör Utbildningsnummer 201218060
 Teknikinformatör Utbildningsnummer 201414420  
 Teknikinformatör Utbildningsnummer 201513690
 Teknikinformatör Utbnr 201604750
 Teknikinformatör Utbnr YH00743
 Teknikinformatör Utbnr YH00866
 Webbkommunikatör Utbildningsnummer 201217990
 Webbkommunikatör sociala medier Utbildningsnummer 201400580
 Webbkommunikatör Sociala Medier Utbildningsnummer 201600720
 Webbkommunikatör Sociala Medier Utbnr YH00193
 Webbkommunikatör Sociala Medier Utbnr YH00194
 Webbkommunikatör Sociala Medier Utbnr YH00891