Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

 Agrotekniker Utbildningsnummer 201183080
 Agrotekniker Utbnr 201515600
 Agrotekniker Utbnr YH00494
 Arbetsledare - grönyteförvaltning Utbildningsnummer 201404980
 Arbetsledare för kyrkogårdar och parker Utbildningsnummer 201516910
 Arbetsledare Hållbar grönyteförvaltning Utbnr YH00579
 Arbetsledare Hållbar grönyteförvaltning Utbnr YH00581
 Arborist Utbildningsnummer 201415860
 Arborist Utbnr 201602470
 Arborist Utbnr YH00379
 Arborist Utbnr YH00982.
 Beridare Utbildningsnummer 201042570
 Beridare Utbildningsnummer 201608550
 Djursjukvårdare Utbildningsnummer 200910700
 Djurvårdare - utökad nivå Djursjukvård med röntgenkompetens Utbildningsnummer 201412720 
 Djurvårdare på utökad nivå Utbildningsnummer 201319410, 201512000
 Driftledare lantbruk Utbildningsnummer 200920110
 Driftledare lantbruk Utbildningsnummer 200936980
 Driftledare lantbruk Utbildningsnummer 201141810
 Driftledare lantbruk Utbildningsnummer 201315060 
 Driftledare lantbruk Utbildningsnummer 201316190
 Driftledare Lantbruk Utbildningsnummer 201381290 
 Driftledare lantbruk Utbnr YH00973
 Driftsledare Lantbruk Utbildningsnummer 201506530
 Drift- och anläggningsledare inom utemiljö Utbildningsnummer 200930200
 Fisk- och skaldjursodlare Utbildningsnummer 201312070
 Fisk- och Skaldjursodling Utbnr YH01226_2020
 Företagande inom Hundbranschen Utbildningsnummer 200936160
 Gårdsmästare Driftledare Utbildningsnummer 200920120
 Gårdsmästare Driftledare Utbildningsnummer 200921150
 Gårdsmästare Utbildningsnummer 201040750
 Headgreenkeeper med sportytor Utbildningsnummer 200911510
 Hovslagare grundutbildning Utbildningsnummer 201181090
 Hovslagare kvalificerad fortbildning Utbildningsnummer 201317890
 Hovslageri kvalificerad fortbildning Utbildningsnummer 201181100
 Hovslagare - Grundutbildning Utbnr 201504250
 Hovslagare Grundutbildning Utbnr 201506180
 Hovslagare Utbnr 201608640
 Hovslagare - Kvalificerad Tilläggsutbildning Utbildningsnummer 201504260
 Klövvårdare Utbildningsnummer 201080450
 Klövvårdare Utbildningsnummer 201223730
 Klövvårdare Utbildningsnummer 201607590
 Klövvårdare Utbnr YH00650
 Kuskutbildning Utbildningsnummer 200941940
 Kuskutbildningen i Brukshästkörning Utbnr 201608220
 Kuskutbildningen i Brukshästkörning Utbnr YH01029
 Kvalificerad Djurvårdare - nivå 2 Utbildningsnummer 201512000
 Kvalificerad Djurvårdare Utbnr YH00127
 Kvalificerad hovslagare Utbnr YH00129
 Kvalificerad hovslagare Utbnr YH00674
 Kvalificerad trädgårdsanläggare Utbildningsnummer 201403470
Kvalificerad trädgårdsanläggare Utbnr YH00413
 Kvalificerad trädgårdsmästare, park kulturlandskap Utbildningsnummer 201416710  
 Kvalificerad trädgårdsmästare park_kulturlandskap Utbildningsnummer 201416490, 201517470
 Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster Utbildningsnummer 201505340
 Odlarkörkort Fiskodling Utbildningsnummer 200942280
 Park- och trädvårdare Utbildningsnummer 200912620
 Ridlärare Utbildningsnummer 200920140
 Ridlärare Utbildningsnummer 201080510
 Ridlärare - distanskurs Utbildningsnummer 201061050
 Ridlärare Utbildningsnummer 201310590
 Ridlärare Utbildningsnummer 201318130 
 Ridlärare Utbildningsnummer 201513570
 Ridlärare Utbildningsnummer YH00397
 Ridlärare Utbnr YH00397_2020
 Skogsbruk med inriktning mot skogsvård och planering Utbildningsnummer 200920130
 Skogsbrukstekniker Utbildningsnummer 201220700 
 Skogsbrukstekniker Utbildningsnummer 201410160
 Skogsbrukstekniker Utbnr YH00670
 Skogsentreprenör Utbildningsnummer 201183500
 Skogsmaskinförare Skogsförare Utbildningsnummer 200936700
 Skogsmaskinförare Skogsvårdare Utbildningsnummer 201080920
 Skogsmaskinförare Utbildningsnummer 200920960
 Skogsmaskinförare Utbildningsnummer 200938980
 Skogsplanerare Utbildningsnummer 201321360 
 Skogsplanerare Utbildningsnummer 201516000
 Skogsplanerare Utbnr YH01021
 Skogsvårdstekniker Utbildningsnummer 201040720
 Trädgårdsföretagare - odling Utbildningsnummer 201145130
 Trädgårdsmästare Utbildningsnummer 201141560 
 Trädgårdsmästare Utbildningsnummer 201310310
 Trädgårdsmästare Utbildningsnummer 201506440
 Trädgårdsmästare inom utemiljöer Utbildningsnummer 201312800
 Trädgårdsmästare inom utemiljöer Utbildningsnummer 201504640
 Trädgårdsmästare med specialisering hälsa, kultur och miljö Utbildningsnummer 201280150
 Trädgårdsmästare - förvaltning Utbnr YH00122
 Trädgårdsmästare –hälsa kultur och miljö Utbnr 201507730
 Trädgårdsmästare inom park - kulturlandskap Utbnr YH00128
 Trädgårdsmästare inom park kulturlandskap Utbnr YH00130
 Trädgårdsmästare Trädgårdsmästare anläggning Utbildningsnummer 201148060
 Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap Utbildningsnummer 201180220
 Trädgårdsmästare ekologi och entreprenörskap Utbildningsnummer 201505180
 Trädgårdsmästare Hållbar park och växtproduktion Utbnr YH00776_Park
 Trädgårdsmästare Hållbar park och växtproduktion Utbnr YH00776_Växt
 Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap Utbnr YH003710
Unghästutbildare Grundutbildning Utbnr YH00026
 Unghästutbildare Utbildningsnummer 200938640
 Unghästutbildare Utbildningsnummer 201217240
 Unghästutbildare Utbildningsnummer 201505460
 Unghästutbildare Utbildningsnummer 201607190
 Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar Utbildningsnummer 201044080
 Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar Utbildningsnummer 201060080
 Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar Utbildningsnummer 201311550
 Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar Utbildningsnummer 201517430
 Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar_YH00301
 Veterinärassistent med administrations och röntgenkompetens Utbildningsnummer 201217510
 Yrkesbiodling Utbildningsnummer 201043450
 Yrkesbiodling Utbildningsnummer 201511960