Övrigt

 Attributmakare Utbildningsnummer 20160220
 Attributmakare Utbnr YH00278_2018
 Attributmakare Utbnr YH01014
 Begravningsrådgivare Utbildningsnummer 201506950
 Bokbindare Utbnr YH00278_2018
 Bokbindare Utbnr YH01014
 Brodör Utbnr YH00278_2018
 Bryggare Utbnr YH00278_2018
 Bryggare Utbnr YH01014
 Båtbyggare Utbildningsnummer 201602200
 Båtbyggare Utbnr YH00278_2018
 Båtbyggare Utbnr YH01014
 Bössmakare Utbnr YH00278_2018
 Bössmakare Utbnr YH01014
 Charkuterist Utbnr YH00278_2018
 Cicelör Utbnr YH00278_2018
 Damskräddare Utbildningsnummer 201602200
 Damskräddare Utbnr YH01014
 Dekorationsmålare Utbnr YH00278_2018
 Dekorationsmålare Utbnr YH01014
 Dekormålare Utbnr YH00278_2018
 Dekormålare Utbnr YH01014
 Dekormålare Utbildningsnummer 201602200
 Dockmakare Utbnr YH00278_2018
 Duodji Utbnr YH00278_2018
 Emaljskyltmakare Utbnr YH00278_2018
 Finsnickare Utbnr YH01014
 Fönsterhantverkare Utbnr YH01014
 Fönsterhantverkare Utbildningsnummer 201602200
 Fönsterrenoverare Utbnr YH00278_2018
 Förgyllare Utbnr YH00278_2018
 Förgyllare Utbnr YH01014
 Gardinmakare Utbnr YH00278_2018
 Garvare Utbnr YH00278_2018
 Gjutare Utbnr YH00278_2018
 Glasblåsare Utbnr YH00278_2018
 Glasmålare Utbnr YH00278_2018
 Gravör Utbnr YH00278_2018
 Guldsmed Utbildningsnummer 201602200
 Guldsmed Utbnr YH00278_2018
 Guldsmed Utbnr YH01014
 Handskmakare Utbnr YH00278_2018
 Hattmakare Utbnr YH00278_2018
 Herrskräddare Utbnr YH01014
 Inredningssnickare Utbnr YH00278_2018
 Juvelfattare Utbnr YH00278_2018
 Juvelfattare Utbnr YH01014
 Kakelugnsmakare Utbildningsnummer 201602200
 Kakelugnsmakare Utbnr YH00278_2018
 Kakelugnsmakare Utbnr YH01014
 Kapellmakare Utbnr YH00278_2018
 Kapellmakare Utbnr YH01014
 Keramiker Utbildningsnummer 201602200
 Keramiker Utbnr YH00278_2018
 Keramiker Utbnr YH01014
 Klänningsskräddare Utbnr YH01014
 Konservator Zoologisk Utbnr YH00278_2018
 Konstinramare Utbnr YH00278_2018
 Konstinramare Utbnr YH01014
 
Kontakttolk Arabiska Dari Utbnr YH00536
 Kontakttolk i arabiska Utbnr YH00538
 Kopparslagare Utbnr YH00278_2018
 Korgmakare Utbnr YH00278_2018
 Kristallkronemakare Utbnr YH00278_2018
 Krukmakare Utbnr YH01014
 Kyrko och brukstextilmakare Utbnr YH00278_2018
 Körsnär Utbnr YH00278_2018
 Körsnär Utbnr YH01014
 Låssmed Utbnr YH00278_2018
 Maskmakare Utbnr YH00278_2018
 
Maskör Utbildningsnummer 201602200
 Maskör Utbnr YH00278_2018
 Maskör Utbnr YH01014
 Mattrestauratör Utbildningsnummer 201602200
 Mattrestauratör Utbnr YH00278_2018
 Mattrestauratör Utbnr YH01014
 Modist Utbnr YH00278_2018
 Musikinstrumentmakare Utbnr YH00278_2018
 
Musikinstrumentmakare Utbnr YH01014
 Målningsrestauratör Utbnr YH00278_2018
 Möbelrenoverare Utbnr YH00278_2018
 
Möbelrenoverare Utbnr YH01014
 Möbelrestaurerare Utbnr YH00278_2018
 Möbelsnickare Utbnr YH00278_2018
 
Möbelsnickare Utbnr YH01014
 Patinör Utbnr YH00278_2018
 Perukmakare Utbnr YH00278_2018
 
Perukmakare Utbnr YH01014
 Porslins och Glasrestauratör Utbnr YH00278_2018
 Pralinör Utbnr YH00278_2018
 Pralinör Utbnr YH01014
 Rammakare Utbnr YH00278_2018
 Repslagare Utbnr YH00278_2018
 Riggare Utbnr YH00278_2018
 Sadelmakare Utbnr YH00278_2018
 
Sadelmakare Utbnr YH01014
 Segelmakare Utbnr YH00278_2018
 Segelmakare Utbnr YH01014

 
Silversmed Utbildningsnummer 201602200
 Silversmed Utbnr YH01014
 Skeppstimmerman Utbnr YH00278_2018
 Skomakare Utbnr YH01014

 Skomakare Utbildningsnummer 201404360
 Skomakare Utbildningsnummer 201602200
 Skomakare Utbnr YH00278_2018
 Skräddare Utbnr YH00278_2018
 Skräddare Utbnr YH01014
 Skyltmakare Utbnr YH00278_2018
 
Smed Utbildningsnum mer 201602200
 Smed Utbnr YH00278_2018
 Smed Utbnr YH01014
 Spinnare Utbnr YH00278_2018
 Stenhuggare Utbnr YH01014
 Stenhuggare Utbnr YH00278_2018
 Stuckatör Utbnr YH00278_2018
 Tapetmakare Utbnr YH00278_2018
 
Tapetserare Utbildningsnummer 201602200
 Tapetserare Utbnr YH01014
 Tatuerare Utbnr YH00278_2018
 Tatuerare Utbnr YH01014
 
Timmerman Utbildningsnummer 201602200
 Timmerman Utbnr YH00278_2018
 Timmerman Utbnr YH01014
 Träbildhuggare Utbnr YH00278_2018
 Tunnbindare Utbnr YH00278_2018
 Tygtryckare Utbnr YH00278_2018
 Typograf Utbnr YH00278_2018
 Ullrådgivare Utbnr YH01014
 Urmakare Utbnr YH00278_2018
 Vagnmakare Utbnr YH00278_2018
 Verktygsmakare Utbnr YH00278_2018
 Väskmakare Utbildningsnummer 201602200
 Väskmakare Utbnr YH00278_2018
 Väskmakare Utbnr YH01014
 Vävare Utbnr YH00278_2018
 Vävare Utbnr YH01014

 Ystare Utbnr YH00278_2018
 Ädelmetallsmed Utbnr YH00278_2018.