Övrigt

 Attributmakare Utbildningsnummer 20160220
 Begravningsrådgivare Utbildningsnummer 201506950
 Bokbindare Utbnr YH01014
 Bryggare Utbnr YH01014
 Båtbyggare Utbildningsnummer 201602200
 Båtbyggare Utbnr YH01014
 Bössmakare Utbnr YH01014
 Damskräddare Utbildningsnummer 201602200
 Damskräddare Utbnr YH01014
 Dekorationsmålare Utbnr YH01014
 Dekormålare Utbnr YH01014
 Dekormålare Utbildningsnummer 201602200
 Finsnickare Utbnr YH01014
 Fönsterhantverkare Utbnr YH01014
 Fönsterhantverkare Utbildningsnummer 201602200
 Förgyllare Utbnr YH01014
 Guldsmed Utbildningsnummer 201602200
 Guldsmed Utbnr YH01014
 Herrskräddare Utbnr YH01014
 Juvelfattare Utbnr YH01014
 Kakelugnsmakare Utbildningsnummer 201602200
 Kakelugnsmakare Utbnr YH01014
 Kapellmakare Utbnr YH01014
 Keramiker Utbildningsnummer 201602200
 Keramiker Utbnr YH01014
 Klänningsskräddare Utbnr YH01014
 Konstinramare Utbnr YH01014
 
Kontakttolk Arabiska Dari Utbnr YH00536
 Kontakttolk i arabiska Utbnr YH00538
 Krukmakare Utbnr YH01014
 Körsnär Utbnr YH01014
 
Maskör Utbildningsnummer 201602200
 Maskör Utbnr YH01014
 Mattrestauratör Utbildningsnummer 201602200
 Mattrestauratör Utbnr YH01014
 Musikinstrumentmakare Utbnr YH01014
 Möbelrenoverare Utbnr YH01014
 Möbelsnickare Utbnr YH01014
 
Silversmed Utbildningsnummer 201602200
 Skomakare Utbildningsnummer 201602200
 Skomakare Utbildningsnummer 201404360
 Smed Utbildningsnummer 201602200
Tapetserare Utbildningsnummer 201602200
 Timmerman Utbildningsnummer 201602200
 Väskmakare Utbildningsnummer 201602200