Samhällsbyggnad och byggteknik

 3D-projektör med kompetens som BIM-samordnare Utbildningsnummer 201413890
 Anläggningsdykare Utbildningsnummer 201217310
 Anläggningsingenjör Infrastruktur Utbildningsnummer 201416060
 Anläggningsingenjör Järnväg Utbildningsnummer 201221780
 Anläggningsingenjör Järnväg Utbildningsnummer 201415600  
 Anläggningsingenjör väg och vatten Utbildningsnummer 201313480
 Anläggningsprojektör Utbildningsnummer 201213060 
 Arbetsledare - anläggning utbildningsnummer 201405730
 Arbetsledare anläggning Utbildningsnummer 201213530  
 Arbetsledare anläggning Utbildningsnummer 201406340 
 Arbetsledare inom bygg - anläggning Utbildningsnummer 201500860
 Arbetsledare inom mark och anläggning Utbildningsnummer 201219490
 Arbetsledare Mark och Anläggning Utbildningsnummer 201413940
 Arbetsledare Mark och Anläggning Utbildningsnummer 201416220
 Arbetsledare Utbildningsnummer 201405300
 Arbetsledare_Byggproduktion Utbildningsnummer 201415410, 201415390
 Arbetsledning för anläggnings_infrastruktur Utbildningsnummer 201313530
 Avancerad GIS-användare Utbildningsnummer 201222720 
 Avancerad GIS-användare Utbildningsnummer 201513540  
 Besiktningstekniker och energiexpert Utbildningsnummer 201314100
 Betongingenjör - material Utbildningsnummer 201320760
 Betongingenjör - reparation Utbildningsnummer 201320770
 Betongingenjör Utbildningsnummer 201219330
 Bygg/anläggningsingenjör Projektering Utbildningsnummer 201216200
 Byggingenjör - Produktion Utbildningsnummer 201319330
 Byggingenjör Utbildningsnummer 201319340  
 Byggingenjör Utbildningsnummer 201400310
 Bygginstallationssamordnare Utbildningsnummer 201324540
 Byggledare Utbildningsnummer 201321620
 Byggledare Utbildningsnummer 201401600
 Bygglovshandläggare Utbildningsnummer 201222260  
 Bygglovshandläggare_byggnadsinspektör Utbildningsnummer 201517120
 Byggnadsingenjör Hållbart byggande Utbildningsnummer 201149210-2 
 Byggnadsingenjör med inriktning mot arbetsledning Utbildningsnummer 201317110
 Byggnadsingenjör Produktion Utbildningsnummer 201147870
 Byggnadsingenjör Produktion Utbildningsnummer 201407490
 Byggnadsingenjör Produktion Utbildningsnummer 201415610 
 Byggnadsingenjör Utbildningsnummer 201217750 
 Byggnadsingenjör-arbetsledare i produktion Utbildningsnummer 201400180
 Byggnadsingenjör ROT Utbildningsnummer 201147880
 Byggnadsingenjör ROT Utbildningsnummer 201416000
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201140600
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201149430
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201181590
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201181600 
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201212540 
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201314370, 201314380
 Byggprojektör BIM Utbildningsnummer 201324410  
 Byggprojektör CAD BIM Utbildningsnummer 201142250
 Byggprojektör CAD/BIM Utbildningsnummer 201212920
 Byggprojektör CAD/BIM Utbildningsnummer 201318270
 Byggprojektör Utbildningsnummer 201407820
 Byggtekniker Utbildningsnummer 201215470
 Drift- och fastighetstekniker Utbildningsnummer 201144790 
 Drift och Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201313450 
 Drift- och Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201403700, 201403710 
 Drift- och Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201404880
 Energi- fastighetstekniker Utbildningsnummer 201143480
 Energianalytiker - bygg Utbildningsnummer 201142270
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201320060 
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201320110
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201320140
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201500200
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201503520 
 Entreprenadingenjör - Kalkyl Inköp Planering Utbildningsnummer 201311350
 Facility Manager Utbildningsnummer 201215410  
 Facility Manager Utbildningsnummer 201414540
 Fastighetsförvaltare 2 Utbildningsnummer 201402240
 Fastighetsautomationsingenjör Utbildningsnummer 201214540 
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201313770
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201319750 
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201414760
 Fastighetsingenjör Utbildningsnummer 201223480 
 Fastighetsingenjör Utbildningsnummer 201410790 
 Fastighetstekniker 2 Utbildningsnummer 201402230
 Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201314660 
 Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201414740
 Fukttekniker Utbildningsnummer 201321430
 Förrättningsassistent inom Lantmäteri Utbildningsnummer 201416420
 Geodetisk mätningstekniker Utbildningsnummer 201145960
 Geodetisk mätningstekniker Utbildningsnummer 201321570  
 Geodetisk Mätningstekniker Utbildningsnummer 201401220
 Hållbar ombyggnad och renovering Utbildningsnummer 201413820
 Industrirörtekniker Utbildningsnummer 201319130
 Installationsingenjör Utbildningsnummer 201140430
 Installationsingenjör Utbildningsnummer 201140450
 Internationell Vindkraftstekniker kallt klimat Utbildningsnummer 201214480
 Järnvägsprojektör Utbildningsnummer 201141970
 Järnvägsprojektör Utbildningsnummer 201310800
 Kart- och mätningstekniker Utbildningsnummer 201142710
 Kart- och mätningstekniker Utbildningsnummer 201311290
 Kart- och mätningstekniker Utbildningsnummer 201311300
 Miljö och V/A-teknik Utbildningsnummer 201311050    
 Miljösamordnare Byggnader Utbildningsnummer 201412390  
 Miljösamordnare byggnader Utbildningsnummer 201412400
 Mätnings och Kartteknik Utbildningsnummer 201405860
 Mätningstekniker Utbildningsnummer 201212530 
 Mätningstekniker Utbildningsnummer 201400090
 Ombyggnad och renovering för bygghantverkare Utbildningsnummer 201219450
 Produktionsledare Bygg Utbildningsnummer 201313490
 Produktionsledare Bygg Utbildningsnummer 201317110 
 
Produktionsledare husbyggnad Utbildningsnummer 201316180
 Projketledare VVS Utbildningsnummer 201400250
 Projektledare - Transportinfrastruktur Utbildningsnummer 201319930
 Solenergiingenjör med VVS-kompetens Utbildningsnummer 201321820 
 STI Ingenjör Energieffektiva byggnader Utbildningsnummer 201408480
 STI-Ingenjör Järnväg Utbildningsnummer 201147460
 STI-ingenjör lågenergibyggnader Utbildningsnummer 201180390
 Tekniker inom fastighetsautomation Utbildningsnummer 201214820
 Teknisk visualisering - BIM Utbildningsnummer 201319980
 Trähusprojektör Utbildningsnummer 201212090
 VA-projektering Utbildningsnummer 201405260.pdf
 VA-projektör Utbildningsnummer 201210380
 VA-projektör Utbildningsnummer 201219190
 VA-projektör Utbildningsnummer 201312720
 VA-projektör Utbildningsnummer 201321720
 Vatten- och Miljöteknik Utbildningsnummer 201316260 Omgång 2
 Vatten- och Miljöteknik Utbildningsnummer 201317790 Omgång 2
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 201316260
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 201317790
 Vatten- och Miljöteknik Utbildningsnummer 201407900
 Ventilationsingenjör Utbildningsnummer 201310340
 Visuell Design - Arkitektur och inredning Utbildningsnummer 201319990
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201211140 
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201316770
 VVS-projektör Utbildningsnummer 201313440
 VVS-projektör Utbildningsnummer 201315330
 VVS ingenjör Utbildningsnummer 201317570
 VVS ingenjör Utbildningsnummer 201317580
 VVS ingenjör Utbildningsnummer 201317600
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201404140  
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201413400  
 VVS Konstruktion Utbildningsnummer 201500750
 VVS tekniker Utbildningsnummer 201413570
 Väg- och Anläggningstekniker Utbildningsnummer 201211550