Samhällsbyggnad och byggteknik

 3D-projektör med kompetens som BIM-samordnare Utbildningsnummer 201413890
 Anläggningsdykare Utbildningsnummer 201217310
 Anläggningsingenjör - Infrastruktur Utbildningsnummer 201413940
 Anläggningsingenjör - Infrastruktur Utbildningsnummer 201416220
 Anläggningsingenjör - Infrastruktur Utbnr 201613660
 Anläggningsingenjör - Infrastruktur Utbnr 201614170
 Anläggningsingenjör Infrastruktur Utbildningsnummer 201416060
 Anläggningsingenjör Infrastruktur Utbnr 201504440
 Anläggningsingenjör - Infrastruktur Utbnr YH00455
 Anläggningsingenjör - infrastruktur Utbnr YH00856
 Anläggningsingenjör - produktionsledning Utbnr YH00505
 Anläggningsingenjör Järnväg Utbildningsnummer 201221780
 Anläggningsingenjör Järnväg Utbildningsnummer 201415600
 Anläggningsingenjör järnväg Utbnr 201616870
 Anläggningsingenjör med BIM-kompetens Utbnr YH00020
Anläggningsingenjör produktion Utbildningsnummer 201515460
 Anläggningsingenjör väg och vatten Utbildningsnummer 201313480
 Anläggningsingenjör väg och vatten Utbildningsnummer 201510190
 Anläggningsingenjör väg och vatten Utbnr YH00019
 Anläggningsprojektör Utbildningsnummer 201213060 
 Arbetsledare - anläggning utbildningsnummer 201405730
 Arbetsledare anläggning Utbildningsnummer 201213530  
 Arbetsledare anläggning Utbildningsnummer 201406340 
 Arbetsledare anläggning Utbnr YH00922
 Arbetsledare inom bygg - anläggning Utbildningsnummer 201500860
 Arbetsledare inom mark och anläggning Utbildningsnummer 201219490
 Arbetsledare Mark och Anläggning Utbildningsnummer 201413940
 Arbetsledare Mark och Anläggning Utbildningsnummer 201416220
 Arbetsledare Utbildningsnummer 201405300
 Arbetsledare_Byggproduktion Utbildningsnummer 201415410, 201415390
 Arbetsledning för anläggnings_infrastruktur Utbildningsnummer 201313530
 Arbetsledning Anläggning Infrastruktur Utbnr 201510930
 Arkitekturvisualisering Utbildningsnummer 201514570
 Arkitekturvisualisering Utbnr YH00466
 Avancerad GIS-användare Utbildningsnummer 201222720 
 Avancerad GIS-användare Utbildningsnummer 201513540
Avancerad GIS-användare Utbnr YH00374
 Avancerad GIS-användare Utbnr YH00374_2020
 Besiktningstekniker och energiexpert Utbildningsnummer 201314100
 Betongingenjör - material Utbildningsnummer 201320760
 Betongingenjör - reparation Utbildningsnummer 201320770
 Betongingenjör Utbildningsnummer 201219330
 Betongingenjör Utbildningsnummer 201603680
 Betongingenjör Utbnr YH00467
 Betongingenjör Utbnr YH00923
 Betongingenjör Material Utbildningsnummer 201511070
 Bygg/anläggningsingenjör Projektering Utbildningsnummer 201216200
 Bygg- och anläggningsingenjör - Produktion Utbnr YH00465
 Bygg och anläggningsledare Utbildningsningsnummer 201601380
 Bygg och anläggningsledare Utbnr YH00909
 Bygg och anläggning Utbildningsningsnummer 201601380
 Byggingenjör - Produktion Utbildningsnummer 201319330
 Byggingenjör Produktion Utbildningsnummer 201515150
 Byggingenjör – Produktion Utbildningsnummer 201613340
 Byggingenjör - Produktion Utbnr YH00910
 Byggingenjör Utbildningsnummer 201319340  
 Byggingenjör Utbildningsnummer 201400310
 Byggingenjör Utbnr 201601580
 Bygginstallationssamordnare Utbildningsnummer 201324540
 Byggledare Utbildningsnummer 201321620
 Byggledare Utbildningsnummer 201401600
 Byggledare Utbildningsnummer 201517260
 Byggledare Utbnr YH00483
 Bygglovhandläggare Utbildningsnummer 201416250
 Bygglovshandläggare Utbildningsnummer 201222260
 Bygglovshandläggare Utbildningsnummer 201603700
Bygglovshandläggare Utbildningsnummer 201603730
 Bygglovshandläggare Utbnr YH00468
 Bygglovshandläggare Utbnr YH00876
 Bygglovshandläggare Utbnr YH01016
 Bygglovshandläggare Utbnr YH01023
 Bygglovshandläggare Byggnadsinspektör Utbn YH00469
 Bygglovshandläggare Byggnadsinspektör Utbnr YH00881
 Bygglovshandläggare_byggnadsinspektör Utbildningsnummer 201517120
 Byggnadsingenjör anläggning Utbnr YH00515
 Byggnadsingenjör - Digitalt Byggande Utbnr YH00895
 Byggnadsingenjör - Digitalt Byggande Utbnr YH00896
 Byggnadsingenjör - Digitalt Byggande Utbnr YH00898
 Byggnadsingenjör Hållbart byggande Utbildningsnummer 201149210-2
Byggnadsingenjör hållbart byggande Utbildningsnummer 201505490
 Byggnadsingenjör kalkyl och inköp Utbnr 201617550
 Byggnadsingenjör mark och vatten Utbildningsnummer 201517530
 Byggnadsingenjör mark och vatten Utbnr YH00516
 Byggnadsingenjör med inriktning mot arbetsledning Utbildningsnummer 201317110
 Byggnadsingenjör ombyggnation och byggnadsvård Utbildningsnummer 201501240
 Byggnadsingenjör Produktion Utbildningsnummer 201147870
 Byggnadsingenjör Produktion Utbildningsnummer 201407490
 Byggnadsingenjör Produktion Utbildningsnummer 201415610
Byggnadsingenjör - Produktion Utbnr 201613680
 Byggnadsingenjör - Produktion Utbnr 201614650
 Byggnadsingenjör - Produktion Utbnr 201617870
 Byggnadsingenjör - produktion Utbnr YH00911
 Byggnadsingenjör - produktionledning Utbnr YH00506
 Byggnadsingenjör - ROT Utbnr YH00912
 Byggnadsingenjör produktion Uppsala Utbnr YH00513
 Byggnadsingenjör Utbildningsnummer 201217750
 Byggnadsingenjör-arbetsledare i produktion Utbildningsnummer 201400180
 Byggnadsingenjör-produktionsledare Utbnr 201606310
 Byggnadsvård - Interiör och Hantverk Utbnr YH00659
 Byggproduktionsingenjör Hållbart byggande Utbildningsnummer 201415160
 Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbnr 201221190
 Byggnadsingenjör hållbart byggande Utbnr YH00512
 Byggnadsingenjör ROT Utbildningsnummer 201147880
 Byggnadsingenjör ROT Utbildningsnummer 201416000
 Byggnadsingenjör ROT Utbnr YH00514
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201140600
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201149430
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201181590
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201181600 
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201212540 
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201314370, 201314380
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201500880
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201506660
 Byggproduktionsledare Utbildningsnummer 201506670
 Byggproduktionsledare - Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad Utbnr YH00913
 Byggproduktionsledare - Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad Utbnr YH00914
 Byggproduktionsledare Nybyggnation Utbnr YH00915
 Byggproduktionsledare Nyproduktion Utbnr YH00474
 Byggproduktionsledare Utbnr YH00470
 Byggproduktionsledare Utbnr YH00471
 Byggproduktionsledare Utbnr YH00472
 Byggproduktionsledare SAT2 Utbnr YH00475
 Byggprojektör BIM Utbildningsnummer 201324410
Byggprojektör BIM Utbildningsnummer 201514580
 Byggprojektör BIM Utbnr 201616880
 Byggprojektör BIM Utbnr YH00476
 Byggprojektör BIM Utbnr YH00477
 Byggprojektör CAD BIM Utbildningsnummer 201142250
 Byggprojektör CAD/BIM Utbildningsnummer 201212920
 Byggprojektör CAD BIM Utbildningsnummer 201318270
Byggprojektör CADBIM Utbildningsnummer 201500360
 Byggprojektör Utbildningsnummer 201407820
 Byggtekniker Utbildningsnummer 201215470
 Commercial Diver - Anläggningsdykare Utbnr 201608800
 Commercial Diver - Anläggningsdykare Utbnr YH00681
 Drift- och fastighetstekniker Utbildningsnummer 201144790 
 Drift och Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201313450 
 Drift- och Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201403700, 201403710 
 Drift- och Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201404880
 Drift- och fastighetstekniker Utbildningsnummer 201603000
 Drift- och fastighetstekniker Utbnr YH00006
 Drift- och fastighetstekniker Utbnr YH00007
 Drift- och fastighetstekniker Utbnr YH00022
 Drift- och fastighetstekniker Utbnr YH00703
 Drift- och fastighetstekniker Utbnr YH00704
 Drift- och fastighetstekniker Utbnr YH00706
 Drift- och fastighetstekniker Utbnr YH00708
 Drifttekniker Utbildningsnummer 201505940
 Elkonstruktör Utbnr YH00484
 Energi- fastighetstekniker Utbildningsnummer 201143480
 Energi- och fastighetstekniker Utbnr YH00710
 Energianalytiker - bygg Utbildningsnummer 201142270
 Energiingenjör Utbnr YH00485
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201320060 
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201320110
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201320140
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201500200
 Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201500200_1
Energispecialist byggnader Utbildningsnummer 201503520
 Energispecialist Byggnader Utbnr 201610500
 Energispecialist Byggnader Utbnr YH00478
 Energispecialist Byggnader Utbnr YH00918
 Energispecialist Byggnader Utbnr YH00919
 Energitekniker - Byggnader Utbnr YH00990
 Entreprenadingenjör Utbnr 201612880
 Entreprenadingenjör Utbnr 201612990
 Entreprenadingenjör Utbnr YH00479
 Entreprenadingenjör Utbnr YH00480
 Entreprenadingenjör Utbnr YH00589
 Entreprenadingenjör - Kalkyl Inköp Planering Utbildningsnummer 201311350
 Entreprenadingnjör bygg och anläggning Utbildningsnummer 2015064000
 Entreprenadingenjör - bygg och anläggning Utbnr YH00507
 Entreprenadupphandlare, bygg och mark Utbnr YH00599
 Facility Manager Utbildningsnummer 201215410  
 Facility Manager Utbildningsnummer 201414540
 Facility Manager Utbildningsnummer 201618500
 Facility Manager Utbnr YH0001
 Facility Manager Utbnr YH00726
 Fastighetsförvaltare 2 Utbildningsnummer 201402240
 Fastighetsförvaltare 2 Utbnr 201600990
 Fastighetsförvaltare 2 Utbnr YH00013
 Fastighets- och energitekniker Utbildningsnummer 201404881
 Fastighetsautomationsingenjör Utbildningsnummer 201214540 
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201313770
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201319750 
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201414760
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201509900
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201515340
 Fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201515500
 Fastighetsförvaltare Utbnr YH00014
 Fastighetsförvaltare Utbnr YH00380
 Fastighetsförvaltare Utbnr YH00381
 Fastighetsförvaltare Utbnr YH00382
 Fastighetsingenjör 2 Utbildningsnummer 201402220
 Fastighetsingenjör 2 Utbildningsnummer 201514460
 Fastighetsingenjör 2 Utbnr YH00023
 Fastighetsingenjör Utbildningsnummer 201223480 
 Fastighetsingenjör Utbildningsnummer 201410790 
 Fastighetsingenjör Utbildningsnummer 201503920
 Fastighetsingenjör Utbildningsnummer 201607400
 Fastighetsingenjör Utbnr YH00017
 Fastighetsingenjör Utbnr YH00716
 Fastighetsingenjör Utbnr YH01003
 Fastighetstekniker 2 Utbildningsnummer 201402230
 Fastighetsingenjör tekniska system SAT1 Utbnr YH00015
 Fastighetsingenjör tekniska system Utbnr YH00719
 Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201314660
 Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201401190
 Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201414740
 Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201517870
 Fastighetstekniker Utbildningsnummer 201614540
 Fukttekniker Utbildningsnummer 201321430
 Fukttekniker Utbildningsnummer 201615950
 Fukttekniker Utbnr YH00587
 Fönsterhantverkare- traditionella hantverkstekniker Utbnr YH01124
 Förrättningsassistent inom Lantmäteri Utbildningsnummer 201416420
 Geodetisk mätningstekniker Utbildningsnummer 201145960
 Geodetisk mätningstekniker Utbildningsnummer 201321570  
 Geodetisk Mätningstekniker Utbildningsnummer 201401220
 Geodetisk Mätningstekniker Utbildningsnummer 201616290
 Geodetisk mätningstekniker Utbnr YH00003
 Glas-och metallingenjör Utbnr YH00481
 Hållbar ombyggnad och renovering Utbildningsnummer 201413820
 Industrirörtekniker Utbildningsnummer 201319130
 Ingenjör VVS mfl Utbildningsnummer 201616460
 Ingenjör VVS och energi med 3D CAD Utbnr 201616460
 Installationsingenjör Utbildningsnummer 201140430
 Installationsingenjör Utbildningsnummer 201140450
 Internationell Vindkraftstekniker kallt klimat Utbildningsnummer 201214480
 Järnvägsingenjör Utbnr YH00656
 Järnvägsprojektör Utbildningsnummer 201141970
 Järnvägsprojektör Utbildningsnummer 201310800
 Järnvägsprojektör Utbildningsnummer 201503440
 Järnvägsprojektör Utbnr YH00652
 Kart och mätningsingenjör Utbildningsnummer 201503680
 Kart- och mätningstekniker Utbildningsnummer 201142710
 Kart- och mätningstekniker Utbildningsnummer 201311290
 Kart- och mätningstekniker Utbildningsnummer 201311300
 Kart- och mätningstekniker Utbildningsnummer 201503680
 Kulturmålare- traditionellt byggnadsmåleri Utbnr YH00975
 Kulturmålare Utbildningsnummer 201600480
 Miljö och V/A-teknik Utbildningsnummer 201311050    
 Miljösamordnare Byggnader Utbildningsnummer 201412390  
 Miljösamordnare byggnader Utbildningsnummer 201412400
 Miljösamordnare byggnader Utbnr YH00482
 Mobila System och GIT Utbildningsnummer 201502340
 Mobila System och GIT Utbnr YH00389
 Mätnings och Kartteknik Utbildningsnummer 201405860
 Mätnings- och kartteknik Utbildningsnummer 201615580
 Mätnings- och kartteknik Utbnr YH01032
 Mätningsingenjör bygg och anläggning Utbnr 201612910
 Mätningsingenjör bygg och anläggning Utbnr 201613040
 Mätningsingenjör bygg och anläggning Utbnr 201613240
 Mätningsingenjör bygg och anläggning Utbnr YH00580
 Mätningsingenjör bygg och anläggning Utbnr YH00583
 Mätningsingenjör Utbnr YH00577
 Mätningstekniker inom samhällsbyggnad Utbnr YH00004
 Mätningstekniker Utbildningsnummer 201212530 
 Mätningstekniker Utbildningsnummer 201400090
 Mätningstekniker Utbildningsnummer 201601600
 Mätningstekniker Utbildningsnummer 201602520
 Ombyggnad och renovering för bygghantverkare Utbildningsnummer 201219450
 Processtekniker krossning, asfalt och betong Utbnr YH00701
 Produktionsledare bygg och anläggning Utbnr 201609230
 Produktionsledare bygg och anläggning Utbnr YH00989
 Produktionsledare Bygg Utbildningsnummer 201313490
 Produktionsledare Bygg Utbildningsnummer 201317110
 Produktionsledare Bygg Utbnr 201615720
 Produktionsledare Bygg Utbnr YH00917
 Produktionsledare Industriell Träbyggnad Utbnr YH01015
 Produktionsledare husbyggnad Utbildningsnummer 201316180
 Projektinköpare Entreprenadingenjör Utbnr YH00601
 Projketledare VVS Utbildningsnummer 201400250
 Projektledare - Infrastruktur Utbildningsnummer 201508210
 Projektledare - Transportinfrastruktur Utbildningsnummer 201319930
 Projektledare El- och Installationsteknik Utbildningsnummer 201512190
 Rörnätstekniker Utbnr YH00676
 Signalprojektör med BIM-kompetens Utbildningsnummer 201511560
 Småskalig virkesförädling Utbnr YH00740
 Solenergiingenjör med VVS-kompetens Utbildningsnummer 201321820
 Solenergiprojektör specialisering solceller Utbnr YH00489
 Solenergiprojektör Utbnr YH00695
 Specialist Träkonstruktion Utbildningsnummer 201608860
 Stadsbyggnadskoordinator Utbnr YH00892
 STI Ingenjör Automation Utbildningsnummer 201509140
 STI-Ingenjör Automation Utbnr YH00375
 STI Ingenjör Energieffektiva byggnader Utbildningsnummer 201408480
 STI-Ingenjör Belysningsprojektör Utbnr YH00491
 STI-Ingenjör Byggprojektör BIM Utbnr 201614500
 STI-Ingenjör Fastighet Utbnr 201614470
 STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM Utbnr 201614510
 STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM Utbnr YH00920
 STI-Ingenjör Järnväg Utbildningsnummer 201147460
 STI-Ingenjör Järnvägsprojektör (EST) Utbnr YH00653
 STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST Utbnr 201614490
 STI-ingenjör lågenergibyggnader Utbildningsnummer 201180390
 STI-Ingenjör VVS-projektör Utbnr 201614430
 STI-Ingenjör VVS-projektör Utbnr YH00605
 Tekniker inom fastighetsautomation Utbildningsnummer 201214820
 Teknisk fastighetsförvaltare Utbildningsnummer 201512050
 Teknisk fastighetsförvaltare Utbnr 201604910
 Teknisk förvaltare Utbnr YH00383
 Teknisk förvaltare Utbnr YH00384
 Teknisk visualisering - BIM Utbildningsnummer 201319980
 Trafikteknik Utbnr YH00018
 Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Utbnr YH00901
 Trähusprojektör Utbildningsnummer 201212090
 Trähusprojektör Utbnr YH00495
 VA-projektering Utbildningsnummer 201405260
 VA-projektör Utbildningsnummer 201210380
 VA-projektör Utbildningsnummer 201219190
 VA-projektör Utbildningsnummer 201312720
 VA-projektör Utbildningsnummer 201321720
 VA-projektör Utbildningsnummer 201500980
 VA-projektör Utbnr 201507740
 VA-projektör Utbildningsnummer 201616740
 VA-projektör Utbnr YH00042
 VA-projektör Utbnr YH00660
 VA-projektör Utbnr YH00667
 Vatten- och avloppsprojektör VA-projektör Utbnr 201508680
 Vatten- och Miljöteknik Utbildningsnummer 201316260 Omgång 2
 Vatten- och Miljöteknik Utbildningsnummer 201317790 Omgång 2
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 201316260
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 201317790
 Vatten- och Miljöteknik Utbildningsnummer 201407900
 Vatten och Miljöteknik Utbildningsnummer 201500550
 Vatten och Miljöteknik Utbildningsnummer 201507900
 Vatten och Miljöteknik Utbildningsnummer 201508420
 Vatten- och miljötekniker Utbildningsnummer 201607620
 Vatten- och miljötekniker Utbildningsnummer YH00038
 Vatten- och miljötekniker Utbildningsnummer YH00050
 Vatten- och miljötekniker Utbnr YH00672
 Ventilationsingenjör Utbildningsnummer 201310340
 Visualisering av arkitektur Utbildningsnummer 201606740
 Visualisering av arkitektur Utbnr YH00902
 Visualisering av rum, inredning och produkter Utbnr 201606750
 Visualisering av rum, inredningar och produkter Utbnr YH00908
 Visuell Design - Arkitektur och inredning Utbildningsnummer 201319990
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201211140 
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201316770
 VVS-projektör Utbildningsnummer 201313440
 VVS-projektör Utbildningsnummer 201315330
 VVS ingenjör Utbildningsnummer 201317570
 VVS ingenjör Utbildningsnummer 201317580
 VVS ingenjör Utbildningsnummer 201317600
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201404140  
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201413400
 VVS Ingenjör Utbildningsnummer 201513020
 VVS Ingenjör Utbildningsnummer 201513030
 VVS Ingenjör Utbildningsnummer 201513060
 VVS Ingenjör Utbildningsnummer 201513070
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201515250
 VVS-ingenjör Utbildningsnummer 201605230
 VVS-Ingenjör Utbildningsnummer 201616370
 VVS-ingenjör Utbnr YH00010
 VVS-ingenjör Utbnr YH00011
 VVS-ingenjör Utbnr YH00012
 VVS-ingenjör Utbnr YH00012_2
 VVS-ingenjör Utbnr YH00024
 VVS-ingenjör Utbnr YH00390
 VVS-ingenjör Utbnr YH00645
 VVS-ingenjör Utbnr YH00646
 VVS-ingenjör Utbnr YH00647
 VVS-ingenjör Utbnr YH00649
 
VVS Energiingenjör Utbildningsnummer 201502910
 VVS Konstruktion Utbildningsnummer 201220420
 VVS Konstruktion Utbildningsnummer 201500750
 VVS- och energiingenjör Utbnr YH00509
 VVS tekniker Utbildningsnummer 201413570
 Väg- och Anläggningstekniker Utbildningsnummer 201211550