Teknik och tillverkning

 3D-teknik för effektiv produktion Utbildningsnummer 200938730
 Affärsutvecklare Produkter och tjänster Utbildningsnummer 201060670
 Anläggningsmontör - Storkraftnätet Utbildningsnummer 200921200
 Automations- och robotingenjör Utbildningsnummer 201141040
 Automationsingenjör i mekatronik Utbildningsnummer 201219800
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201181220
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 200912740
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201149570
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201217680
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201217740
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201144330 
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201313410 
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201313420
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201403860
 Automationsingenjör-Elkonstruktion Utbildningsnummer 201406600
 Automationstekniker Hydraulik Utbildningsnummer 201413070
 Automationstekniker och Automationsingenjör Utbildningsnummer 200936580
 Automationstekniker Utbildningsnummer 200932160
 Automationstekniker Utbildningsnummer 200934380
 Automationstekniker Utbildningsnummer 200936200
 Avancerad Automationstekniker - Processtyrning 200936820
 Avancerad Automationstekniker - Verkstadsproduktion 200936820
 Avancerad CNC tekniker blått certifikat Utbildningsnummer 201213670
 Avancerad CNC-tekniker Utbildningsnummer 200910640
 Avancerad CNC-tekniker Blått certifikat Utbildningsnummer 201212390
 Avancerad CNC-tekniker med CAD/CAM Utbildningsnummer 201312620
 Avancerad Maskinteknik Utbildningsnummer 200913010
 Bagare och konditor Utbildningsnummer 200931400
 Bagare och konditor Utbildningsnummer 200940230
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201144690
 Bagare och konditor Utbildningsnummer 201147670
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201311260
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201313810
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201518660 
 Bergmaterialingenjör Utbildningsnummer 201320250
 Bilskadetekniker Utbildningsnummer 201210690
 Binderitekniker Utbildningsnummer 201040430 
 Bioenergitekniker Utbildningsnummer 201323380
 Bioenergitekniker Utbildningsnummer 201080470
 Biogasteknik Utbildningsnummer 201145650
 Biogastekniker Utbildningsnummer 200933740
 Biogastekniker Utbildningsnummer 200932610
 Bredbandsprojektör/Beredare Utbildningsnummer 201409400
 Bryggeriteknik Utbildningsnummer 200942130
 Bryggeriteknik Utbildningsnummer 201181860
 Bryggeriteknik Utbildningsnummer 201318080
 CAD-konstruktion Utbildningsnummer 201190020
 CAD-konstruktör - produktutveckling/design Utbildningsnummer 201220250
 CAD-konstruktör - produktutveckling design Utbildningsnummer 201220250-2
 CAD-tekniker Utbildningsnummer 200939450
 CNC-tekniker med CAD CAM Utbildningsnummer 201040950
 Certifierad fältservicetekniker för tunga fordon Utbildningsnummer 201320000 
 Certifierad Produktionstekniker Utbildningsnummer 201509670, 201511020
 Certifierad Produktionstekniker Utbildningsnummer 201511020
 CNC-teknik - blått certifikat Utbildningsnummer 201215160
 CNC-teknik - Blått certifikat Utbildningsnummer 201507110
 CNC-tekniker med Blått certifikat Utbildningsnummer 201312600
 CNC-tekniker med Blått certifikat Utbildningsnummer 201312610
 CNC-tekniker med CAD CAM Utbildningsnummer 200910490
 Collegeingenjör Utbildningsnummer 200932430
 Collegeingenjör Utbildningsnummer 201046710
 Design Engineer Utbildningsnummer 200912120
 Designkoordinator inom möbler och inredning Utbildningsnummer 200938710
 Designteknik Utbildningsnummer 201190030
 Designteknik - Surface designer Utbildningsnummer 201407020
 Diagnostekniker inom motorbranschen Utbildningsnummer 201320290
 Diagnostekniker Utbildningsnummer 201220230
 Digital Design - Surface Designer Utbildningsnummer 201319970
 Digital Design Formbestämning Utbildningsnummer 200938700
 Digital Design Formbestämning Utbildningsnummer 201181640
 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Utbildningsnummer 201319060
 Driftteknik inom energisektorn Utbildningsnummer 201142570 
 Drifttekniker energiteknik Utbildningsnummer 201414150
 Drifttekniker kemisk industri Utbildningsnummer 201220960
 Drifttekniker - biogas och vattenrening Utbildningsnummer 201215460  
 Drifttekniker - process Utbildningsnummer 201316850
 Drifttekniker Utbildningsnummer 201143490
 Drifttekniker Kraft- och Värme Utbildningsnummer 201144260 
 Drifttekniker, Kraft och värme, process Utbildningsnummer 201403270
 Drifttekniker Kraft-Värme Utbildningsnummer 201215320
 Drifttekniker Utbildningsnummer 201147740
 Drifttekniker, energiteknik Utbildningsnummer 201224170
 Elektronikingenjör Utbildningsnummer 201190060
 Elektroniktekniker Utbildningsnummer 200932150
 Elektroniktekniker Utbildningsnummer 201216800
 Elektroteknik och automation Utbildningsnummer 200931560
 Elingenjör - Elkonstruktör Utbildningsnummer 201145360
 Elingenjör Robot Utbildningsnummer 201214880
 Elingenjör Utbildningsnummer 201387950
 Elkonstruktör - Projektering Utbildningsnummer 201215910
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201141960
 Elkonstruktör för Europamarknaden med allmän behörighet Utbildningsnummer 201216680
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201220270
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201310930
 Elkraftskonstruktör Utbildningsnummer 201041240
 Elkraftingenjör - produktion,distribution och miljö Utbildningsnummer 201215610
 Elkraftsingenjör Utbildningsnummer 201048880
 Elkraftteknik Utbildningsnummer 200920430
 Elkraftteknik Utbildningsnummer 201140640
 Elkrafttekniker eldistribution med apparatteknik Utbildningsnummer 201406290
 Elkrafttekniker Eldistribution Utbildningsnummer 200933580
 Elkrafttekniker Utbildningsnummer 201220300 
 El och Automationsingenjör Utbildningsnummer 201310490
 Elprojektör Utbildningsnummer 201507160
 Elprojekteringsingenjör Utbildningsnummer 201280080
 Energieffektiv driftteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion Utbildningsnummer 201181620 
 Energieffektiv driftteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion Utbildningsnummer 201409490
 Energitekniker specialisering vindkraft Utbildningsnummer 201215440
 Energitekniker Utbildningsnummer 201143530
 Energitekniker Utbildningsnummer 201149840
 Entreprenör - elinstallation med allmän behörighet Utbildningsnummer 200911430
 Entreprenör elinstallation med allmän behörighet Utbildningsnummer 201316140  
 Flygtekniker-helikopter Utbildningsnummer 201407460  
 Fordonstekniker för alternativa drivmedel Utbildningsnummer 201319140
 Framtidens produktionstekniker Utbildningsnummer 200931020
 Fukttekniker Utbildningsnummer 201141390 
 Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner Utbildningsnummer 201407060
 Förpackningstekniker Utbildningsnummer 201143500
 Hisstekniker - installation, reparation och service Utbildningsnummer 201406740
 Hisstekniker Utbildningsnummer 201141540
 Hydrauliktekniker Utbildningsnummer 201314080
 Hydraulsystemtekniker Utbildningsnummer 200934570
 Hydraulsystemtekniker Utbildningsnummer 201080170
 Hydraulsystemtekniker Utbildningsnummer 201217790
 Hydraulsystemtekniker Utbildningsnummer 201402560
 Hydraultekniker Utbildningsnummer 201218670
 Hållbarhetssamordnare Utbildningsnummer 201318370
 Industriell elteknik och arbetsledning Utbildningsnummer 200910380
 Industriell mätteknik Utbildningsbevis 201213750
 Industrirörmontör Utbildningsnummer 201047500
 Industritekniker Utbildningsnummer 200911990
 Inspektions- och provningsingenjör Utbildningsnummer 200911060
 International Welding Specialist Utbildningsnummer 200940650
 International Welding Specialist Utbildningsnummer 201143900
 Internationell servicetekniker Utbildningsnummer 200942020
 Internationell servicetekniker Utbildningsnummer 201046910
 Internationell svetsare Utbildningsnummer 200930990
 Internationell svetsspecialist Utbildningsnummer 200912640
 Internationell Svetsspecialist Utbildningsnummer 200939500
 Internationell Svetsspecialist Utbildningsnummer 200942010 
 Internationell Vindkraftstekniker kallt klimat Utbildningsnummer 201214480
 Internationell vindkrafttekniker Utbildningsnummer 201046970
 Internationell yrkessvetsare Utbildningsnummer 200921210
 Järnvägsprojektör Utbildningsnummer 201048840
 Järnvägstekniker / Kvalificerad Kontaktledningstekniker Utbildningsnummer 201216400
 Järnvägstekniker Kvalificerad Signaltekniker 201216580
 Kart- och mätningsteknik Utbildningsnummer 200933750
 Kommunikation- och systemteknik Utbildningsnummer 201046790
 Komposittekniker Utbildningsnummer 201310940
 Konditor/Pralinör Utbildningsnummer 201389570
 Konfektionstekniker Utbildningsnummer 201212780
 Kvalificerad automationstekniker Utbildningsnummer 200932780
 Kvalificerad automationstekniker Utbildningsnummer 200936210
 Kvalificerad Drifttekniker Utbildningsnummer 201316330
 Kvalificerad Energitekniker Utbildningsnummer 201316340
 Kvalificerad processoperatör Utbildningsnummer 201143741
 Kvalificerad signaltekniker Utbildningsnummer 201322030
 Kvalificerad Verkstadstekniker Utbildningsnummer 200932770
 Kvalitets- och processtekniker Utbildningsnummer 200910930
 Kvalitets- och processtekniker Utbildningsnummer 201042810
 Kvalitets - och processutvecklare Utbildningsnummer 201060350
 Kvalitets- och miljöledare Utbildningsnummer 201042980 
 Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion Utbildningsnummer 201315860
 Kyl- och ventilationstekniker Utbildningsnummer 200931930
 Kyl- och ventilationstekniker Utbildningsnummer 201140080
 Kyl- och Värmepumpstekniker Utbildningsnummer 201220390 
 Kyl- och Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201213770
 Kyl & Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201214320
 Kyl & Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201214330
 Kyl och Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201408450
 Kylteknisk konstruktion Utbildningsnummer 201405320
 Lean förbättringsledare Utbildningsnummer 201181380
 Livsmedelstekniker Utbildningsnummer 201217980  
 Ljud och musikproducent Utbildningsnummer 201401310
 Läke- och livsmedelstekniker Utbildningsnummer 201316270
 Mariningenjör Motor och Elektroniksystem Utbildningsnummer 201140540
 Maskinkonstruktör - Plant Design Utbildningsnummer 200920290
 Maskinkonstruktör CAD-designer Utbildningsnummer 200936900
 Mathantverk, ettårig grundutbildning Utbildningsnummer 201317840
 Mathantverkare med entreprenörskap Utbildningsnummer 201316230 
 Mejeritekniker Utbildningsnummer 201403600
 Metodutvecklare för hållbar produktutveckling Utbildningsnummer 200930270
 Mekanikkonstruktör inom offshore / Mechanical designer for oil and gas Utbildningsnummer 201214770
 Motorcykelmekaniker Utbildningsnummer 200933530
 Mätningstekniker Utbildningsnummer 201044120
 Möbel- och inredningssnickare - Avancerad CNC-tekniker Utbildningsnummer 200937660
 Möbel- och inredningssnickare Utbildningsnummer 200937660
 Möbel- och inredningssnickare Utbildningsnummer 201215220
 Möbel- och inredningssnickare_CNC och Robotoperatör Utbildningsnummer 201412781
 Möbelproduktion och design Utbildnignsnummer 200933980
 Möbelproduktionstekniker Utbildningsnummer201400770
 Möbelrestaurerare Utbildningsnummer 201408320
 Möbeltapetserare Utbildningsnummer 201408600
 Operatör - fjärr-kraftvärmeverk Utbildningsnummer 200939380
 Optotekniker Utbildningsnummer 201213350, 201400520 
 Process Plant Designer Utbildningsnummer 201218720
 Process Plant Designer Utbildningsnummer 201219900
 Processtekniker Utbildningsnummer 200931160
 Processtekniker Utbildningsnummer 200932140
 Processtekniker Utbildningsnummer 201148160
 Processtekniker Utbildningsnummer 201320500
 Processtekniker krossning, väg och beläggning Utbildningsnummer 201042060
 Processutvecklare LEAN Utbildningsnummer 201319440
 Produktions- och processtekniker Utbildningsnummer 201318530
 Produktionsledare inom snickeri möbel och inredning Utbildningsnummer 200938720
 Produktionsledare/operatör Well- och förpackningsindustri Utbildningsnummer 201180790
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 200931800
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 200932370
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 201060850
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 201211000
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 201212610
 Produktionslogistiker Utbildningsnummer 201060740
 Produktionsplanerare Utbildningsnummer 201049600
 Produktionsteknik Utbildningsnummer 201211870 
 Produktionsteknik Utbildningsnummer 201314150
 Produktionstekniker - Ständiga Förbättringar Lean Production Utbildningsnummer 201142830
 Produktionstekniker Utbildningsnummer 201146840
 Produktionstekniker Utbildningsnummer 201146840-2 
 Produktionstekniker Utbildningsnummer 201316920
 Produktionsutvecklare Skärteknik Verktygsteknik Utbildningsnummer 200932590
 Produktionsutvecklare Utbildningsnummer 200920060-2
 Produktionsutvecklare Utbildningsnummer 201144130
 Produktionsutvecklare Utbildningsnummer 201314060
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 200920420
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201140680 
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201143700
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201314140
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201319950
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201501430
 Produktutformare, konfektionsbranschen Utbildningsnummer 201323530
 Projektledare inom lagerlogistik Utbildningsnummer 201507140
 Projektering inom vindkraft Utbildningsnummer 200912510
 Projektledare El Utbildningsnummer 200912840
 Projektledare El Utbildningsnummer 200913310
 Projektledare Elinstallation och Konstruktion Utbildningsnummer 201408390 
 Projektledare Elkraft Utbildningsnummer 201402520
 Projektledare Elteknik Utbildningsnummer 201146860 
 Projektledare Elteknik Utbildningsnummer 201316720
 Projektledning Elinstallation och konstruktion Utbildningsnummer 201215340
 Projektör Telekom Utbildningsnummer 201219320
 Projektör Telekom Utbildningsnummer 201221230  
 Reläskyddsspecialist Utbildningsnummer 201503630
 Robottekniker Utbildningsnummer 201041870
 Robottekniker Utbildningsnummer 201216550
 Service och underhåll på förnybara energisystem (Biogas) Utbildningsnummer 201216440
 Service och underhåll på förnybara energisystem (Vind, Vatten) Utbildningsnummer 201216440
 Serviceingenjör_energiproduktion Utbildningsnummer 201316910
 Servicetekniker på eldistribution och vindkraft Utbildningsnummer 201212840
 Servicetekniker Utbildningsnummer 201215430
 Signaltekniker med specialisering ERTMS Utbildningsnummer 201316610
 Skräddare Utbildningsnummer 200933850 
 Skräddare Utbildningsnummer 201210180
 Småskalig livsmedelsförädling med entreprenörskap Utbildningsnummer 201144310
 Snickarakademin - finsnickare Utbildningsnummer 200934760
 SnickarAkademin Möbel- och inredningssnickare Utbildningsnummer 201044780
 Solenergitekniker med Värmesystemkompetens 200933600 
 STI Ingenjör Drift kraft värme Utbildningsnummer 201408440 
 STI Ingenjör Signal och kontaktledningsprojektör Utbildningsnummer 201408470
 STI-ingenjör Drift-Kraft-Värme Utbildningsnummer 201215330
 STI-Ingenjör Elinstallation Utbildningsnummer 200931190
 STI-Ingenjör Elinstallation Utbildningsnummer 201147430
 STI-Ingenjör Elkraft Utbildningsnummer 200931180
 STI-Ingenjör Elkraft Utbildningsnummer 201147440
 STI-Ingenjör Fastighet Utbildningsnummer 200931070
 STI-Ingenjör Järnvägsprojektör Utbildningsnummer 200931150
 Systemtekniker i mekatronik Utbildningsnummer 200920480
 Säkerhetstekniker Utbildningsnummer 200911780
 Tapetserare Utbildningsnummer 201144700
 Teknik och produktionsledning Utbildningsnummer 201044410
 Tekniker inom avancerad bilelektronik Utbildningsnummer 200911010
 Tekniker Kyla Utbildningsnummer 200931980
 Tekniker tunga maskiner Utbildningsnummer 201141080
 Tekniker tunga maskiner Utbildningsnummer 201310290 
 Tekniker tunga maskiner Utbildningsnummer 201502030
 Teknisk Projektledning Utbildningsnummer 200934890
 Tillämpad Elektronik för Inbyggda System Utbildningsnummer 201048730
 Träbildhuggare Utbildningsnummer 201405150
 Trähantverkare Utbildningsnummer 201409190
 Trätekniker Utbildningsnummer 200932170
 Tågtekniker Utbildningsnummer 200910600
 Tågtekniker Utbildningsnummer 201081830
 Underhållsingenjör-processteknik Utbildningsnummer 201213470
 Underhållstekniker inom processindustrin Utbildningsnummer 201215590
 Underhållstekniker inom processindustrin Utbildningsnummer 201414580 
 Underhållstekniker med inriktning mot Lean Utbildningsnummer 200914160
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201140900
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201182770
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201310810
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201312270
 Urmakare Utbildningsnummer 201313740
 Urmakarutbildning Utbildningsnummer 201220220 
 Utvecklingsledare Lean Utbildningsnummer 201315360
 VA-projektör Utbildningsnummer 201044320
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 200932580
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 201145620
 Vattenkrafttekniker Utbildningsnummer 200934730
 Vattenkrafttekniker Utbildningsnummer 201141050
 Vattenkrafttekniker Utbildningsnummer 201312250
 Ventilations- inomhusmiljöingenjör Utbildningsnummer 200933230
 Verktygsmakare Utbildningsnummer 201222050
 Vindkraftsprojektör Utbildningsnummer 201044190
 Vindkrafttekniker Utbildningsnummer 200921170
 Vindkrafttekniker Utbildningsnummer 201042370
 Vindkrafttekniker Utbildningsnummer 201060410
 Vindkraftstekniker offshore Utbildningsnummer 200912050
 Vindkrafttekniker i kallt klimat Utbildningsnummer 201080060
 Värmepumpstekniker Utbildningsnummer 201217150