Teknik och tillverkning

 3D-CAD konstruktör innovatör Utbnr YH00669
 3D printer designer och operatör Utbildningsnummer 201505950
 3D-printingspecialist Utbildningsnummer 201509570
 3D-printingspecialist Utbnr YH00688
 3D-tekniker Utbildningsnummer 201413990
 3D-tekniker Utbnr YH00727
 3D-tekniker, Additiv teknik i metall Utbnr YH00142
 Anläggningskonstruktör inriktning rörmek Utbildningsnummer 201513520
 Anläggningskonstruktör inriktning rör mek Utbnr YH00197
 Anläggningsmontör storkraftnätet Utbildningsnummer 201402500
 Anläggningsmontör storkraftnätet Utbildningsnummer 201601730
 Anläggningsmontör storkraftnätet Utbnr YH00603
 Automations- och robotingenjör Utbildningsnummer 201141040
 Automations och robotingenjör Utbildningsnummer 201407990
 Automation och robotingenjör Utbildningsnummer 201504930 
 Automation och robotingenjör Utbildningsnummer 201507150
 Automation och robotingenjör Utbildningsnummer 201602070
 Automation- och robotingenjör Utbnr YH00403
 Automations- och robotingenjör Utbnr YH00693
 Automations- och robotingenjör Utbildningsnummer 201507980
 Automations- och robotingenjör Utbildningsnummer 201508140
 Automationsingenjör inriktning processteknik Utbnr YH00729
 Automationsingenjör för Industri 4.0 Utbildningsnummer 201506900
 Automationsingenjör i mekatronik Utbildningsnummer 201219800
 Automationsingenjör mekatronik Utbildningsnummer 201506040
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201181220
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201149570
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201217680
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201217740
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201144330 
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201313410 
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201313420
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201403860
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201405710  
 Automationsingenjör Utbildningsnr 201414210
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201510430
 Automationsingenjör Utbildningsnummer 201510920
 Automationsingenjör Utbnr YH00139
 Automationsingenjör Utbnr YH00140
 Automationsingenjör-Elkonstruktion Utbildningsnummer 201406600
 Automationsingenjör-Mekatronik Utbnr YH00371
 Automationsingenjör Processteknik Utbnr 201605880
 Automationsingenjör robotik Utbnr YH00730
 Automationsingenjör robotik Utbnr YH01034
 Automationsspecialist Utbnr YH00977
 Automationstekniker Hydraulik Utbildningsnummer 201413070
 Avancerad CNC tekniker blått certifikat Utbildningsnummer 201213670
 Avancerad CNC-tekniker Blått certifikat Utbildningsnummer 201212390
 Avancerad CNC-tekniker med CAD/CAM Utbildningsnummer 201312620
 Avancerad CNC-tekniker med CAD/CAM Utbildningsnummer 201504080
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201144690
 Bagare och konditor Utbildningsnummer 201147670
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201311260
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201313810
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201500020
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer 201518660
 Bagare och konditor Utbnr YH00226
 Bagare och Konditor Utbildningsnummer YH00351
 Bergmaterialingenjör Utbildningsnummer 201320250
 Bilskadetekniker Utbildningsnummer 201210690 
 Bioenergitekniker Utbildningsnummer 201323380
 Biogasteknik Utbildningsnummer 201145650
 Bredbandsprojektör/Beredare Utbildningsnummer 201409400
 Bryggeriteknik Utbildningsnummer 201181860
 Bryggeriteknik Utbildningsnummer 201318080
 Bryggeriteknik Utbnr 201603280
 Bryggeritekniker Utbnr YH00241
Bryggeritekniker Utbildningsnummer YH00282
 Bryggeritekniker Utbnr YH01153
 CAD-konstruktör Utbnr YH00247
 CAD-konstruktör Utbnr YH00248
 CAD-konstruktör Utbnr YH00761
 CAD-konstruktör - produktutveckling design Utbildningsnummer 201220250  
 CAD-konstruktör Mechanical Designer Utbildningsnummer 201415130
CAD-konstruktör Mechanical Designer Utbnr 201614180
 CAD-konstruktör inom mekanik Utbildningsnummer 201401160
 CAD-konstruktör - Mechanical Designer Utbnr YH00762
 CAD-konstruktör inom mekanik Utbnr YH00764
 CAD-konstruktör ProduktutvecklingMekanik Utbildningsnummer 201504300
 CAD-konstruktör produktutveckling MekanikPlast Utbnr YH00249
 Certifierad fältservicetekniker för tunga fordon Utbildningsnummer 201320000
Certifierad kyl- och värmepumptekniker Utbnr YH00644
 Certifierad Produktionstekniker Utbildningsnummer 201509670, 201511020
 Certifierad Produktionstekniker Utbildningsnummer 201511020
 Certifierad produktionstekniker Utbildningsnummer YH00347
 Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens Utbildningsnummer 201611730
 CNC - Tekniker Utbnr YH00133
 CNC Tekniker - blått certifikat Utbnr YH00664
 CNC-teknik - blått certifikat Utbildningsnummer 201215160
 CNC-teknik - Blått certifikat Utbildningsnummer 201507110
 CNC-tekniker med Blått certifikat Utbildningsnummer 201312600
 CNC-tekniker med Blått certifikat Utbildningsnummer 201312610
 CNC-teknikerProduktionstekniker - Blått certifikat Utbnr YH00452
 Designteknik Utbildningsnummer 201190030
 Designteknik - Surface designer Utbildningsnummer 201407020
 Designteknik - Surface designer Utbildningsnummer 201608910
 Designteknik - Surface designer Utbnr YH00765
 Diagnostekniker inom motorbranschen Utbildningsnummer 201320290
 Diagnostekniker inom motorbranschen Utbildningsnummer 201513480
 Diagnostekniker inom motorbranschen Utbnr YH00251
 Diagnostekniker Utbildningsnummer 201220230
 Diagnostekniker Fordon Utbnr YH00250
 Digital Design - Surface Designer Utbildningsnummer 201319970
 Digital Design Formbestämning Utbildningsnummer 201181640 
 Direktris Utbildningsnummer 201406420
 Distributionselektriker Utbnr YH00586
 Drift- och underhållstekniker Utbildningsnummer 201514130
 Drift- och underhållstekniker vid vatten Utbnr YH00442
 Driftingenjör Elkraft Utbnr YH00028
 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Utbildningsnummer 201319060 
Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Utbnr YH00076
 Driftteknik inom energisektorn Utbildningsnummer 201142570 
 Drifttekniker biogas och vattenrening Utbildningsnummer 201400300
 Drifttekniker biogas och vattenrening Utbnr YH00422
 Drifttekniker energiteknik Utbildningsnummer 201414150
 Drifttekniker inom energi och processteknik Utbnr 201616090
 Drifttekniker inom energi och processteknik Utbnr YH00641
 Drifttekniker kemisk industri Utbildningsnummer 201220960
 Drifttekniker kemisk industri Utbnr YH00767
 Drifttekniker - biogas och vattenrening Utbildningsnummer 201215460  
 Drifttekniker - process Utbildningsnummer 201316850
 Drifttekniker - processoperatör Utbnr 201613650
 Drifttekniker - processoperatör Utbnr 201613820
 Drifttekniker - processoperatör Utbnr YH00725
 Drifttekniker - processoperatör Utbnr YH00728
 Drifttekniker - processoperatör Utbnr YH00731
 Drifttekniker Processoperatör Utbnr YH00985
 Drifttekniker Utbildningsnummer 201143490  
 Drifttekniker kraft- och processindustri Utbildningsnummer 201405780
 Drifttekniker Kraft- och Värme Utbildningsnummer 201144260 
 Drifttekniker Kraft och Värme Utbildningsnummer 201509150
 Drifttekniker Kraft och Värme Utbnr YH00090
 Drifttekniker kraft- värmeproduktion Utbnr YH00084
 Drifttekniker, Kraft och värme, process Utbildningsnummer 201403270
 Drifttekniker Kraft och Värme Process Utbnr 201606960
 Drifttekniker kraft och värme process Utbnr YH00098
 Drifttekniker, Kraft Värme Process Utbnr YH00983
 Drifttekniker Kraft-Värme Utbildningsnummer 201215320
 Drifttekniker Utbildningsnummer 201147740
 Drifttekniker, energiteknik Utbildningsnummer 201224170
 E-Drivsystemsspecialist Utbildningsnummer 201612490
 E-Drivsystemsspecialist Utbnr YH00607
 El- och automationsingenjör Utbildningsnummer 201503020
 Elektronikingenjör Utbildningsnummer 201190060
 Elektronikingenjör Utbildningsnummer 201507770
 Elektronikingenjör Utbnr YH00057
 Elektronikingenjör - inbyggda system Utbnr YH00057_2
 Elektronikingenjör Utbnr YH00073
 Elektroniktekniker Utbildningsnummer 201216800
 Elingenjör - Elkonstruktör Utbildningsnummer 201145360
 Elingenjör - elkonstruktör Utbildningsnummer 201506330
 Elingenjör - elkonstruktör Utbnr YH00518
 Elingenjör konstruktion Utbnr 201505910
 Elingenjör konstruktion Utbnr YH00101
 Elingenjör Robot Utbildningsnummer 201214880
 Elingenjör Utbildningsnummer 201387950
 Elingenjör Utbildningsnummer 201506030
 Elingenjör Utbildningsnummer 201519050
 Elingenjör Utbnr YH00520
 Elkonstruktör - Projektering Utbildningsnummer 201215910
 Elkonstruktör projektering Utbildningsnummer 201505910
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201141960
 Elkonstruktör för Europamarknaden med allmän behörighet Utbildningsnummer 201216680
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201220270
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201310930
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201503860
 Elkonstruktör Utbildningsnummer 201515220
 Elkonstruktör Utbnr YH00421
 Elkonstruktör Utbnr YH00498
 Elkonstruktör Utbnr YH00994
 Elkraftsingenjör Utbildningsnummer 201401200
 Elkraftsingenjör Utbildningsnummer 201501870
 Elkraftingenjör Utbildningsnummer 201515960
 Elkraftingenjör Utbnr YH00497
 Elkraftingenjör Utbnr YH00521
 Elkraftsingenjör Utbildningsnummer 201617130
 Elkraftsingenjör Utbnr YH00032
 Elkraftsingenjör Utbnr YH00330
 Elkraftsingenjör Utbnr YH00592
 Elkraftsingenjör - projektering och beredning Utbildningsnummer 201513790
 Elkraftsingenjör - projektering och beredning Utbnr YH00517
 Elkraftingenjör - produktion,distribution och miljö Utbildningsnummer 201215610
 Elkraftingenjör Produktion Distribution och miljö Utbildningsnummer 201506000
 Elkraftteknik Utbildningsnummer 201140640
 Elkrafttekniker eldistribution med apparatteknik Utbildningsnummer 201406290
 Elkrafttekniker Utbildningsnummer 201220300
 Elkrafttekniker Utbildningsnummer 201516820
 Elnätsspecialist Utbnr YH00441
 Elnätsspecialist Utbnr YH00441_2020
 El och Automationsingenjör Utbildningsnummer 201310490, 201503020
 Elprojektör Utbildningsnummer 201507160
 Elteknikingenjör med AL Utbildningsnummer 201514350
 Elprojekteringsingenjör Utbildningsnummer 201280080
 Energieffektiv driftteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion Utbildningsnummer 201181620 
 Energieffektiv driftteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion Utbildningsnummer 201409490  
 Energiingenjör Utbnr YH00642
 Energitekniker med specialisering vindkraft Utbildningsnummer 201400270
 Energitekniker specialisering vindkraft Utbildningsnummer 201215440
 Energitekniker specialisering vindkraft Utbnr 201601680
 Energitekniker specialisering vindkraft Utbnr YH00678
 Energitekniker Utbildningsnummer 201143530
 Energitekniker Utbildningsnummer 201149840
 Entreprenör elinstallation med allmän behörighet Utbildningsnummer 201316140 
 Fibertekniker Utbildningsnummer 201509870
Fibertekniker Utbnr YH00252
 Fibertekniker Utbnr YH00252_2020
 Fibertekniker Utbnr YH00755
 Finsnickare eller Möbelrestauratör Utbildningsnummer 201402600
 Finsnickare eller Möbelrestauratör Utbnr YH00671
 Flygtekniker Utbildningsnummer 201406540 
 Flygtekniker Utbildningsnummer 201408910 
 Flygtekniker Utbildningsnummer 201412010
 Flygtekniker Utbildningsnummer 201516630
 Flygtekniker Utbildningsnummer 201601230
 Flygtekniker Utbildningsnummer 201601300
 Flygtekniker Utbnr YH01017
 Flygtekniker-helikopter Utbildningsnummer 201407460  
 Flygtekniker-helikopter Utbnr YH00992
 Fordonstekniker för alternativa drivmedel Utbildningsnummer 201319140
 Fordonstekniker alternativa drivmedel Utbildningsnummer 201502570
 Fukttekniker Utbildningsnummer 201141390 
 Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner Utbildningsnummer 201407060
 Fältservicetekniker_Mobila arbetsmaskiner Utbnr 201609620
 Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner Utbnr YH00842
 Förpackningstekniker Utbildningsnummer 201143500
 Garment technical designer Utbildningsnummer 201502930
 Garment technical designer Utbnr YH00410
 Hiss- och rulltrappstekniker Utbildningsnummer YH00256
 Hiss- och rulltrappstekniker Utbnr YH00847
 Hisstekniker - installation, reparation och service Utbildningsnummer 201406740
 Hisstekniker Utbildningsnummer 201141540
 Husbilstekniker Utbnr YH00267
 Hydrauliktekniker Utbildningsnummer 201314080
 Hydraulsystemtekniker Utbildningsnummer 201217790
 Hydraulsystemtekniker Utbildningsnummer 201402560
 Hydraulsystemtekniker Utbildningsnummer 201503140
 Hydraulsystemtekniker Utbnr YH00350
 Hydraultekniker Utbildningsnummer 201218670
 Hydraultekniker Utbildningsnummer 201503150
 Hållbarhetssamordnare Utbildningsnummer 201318370
 Industriell automationstekniker Utbnr YH00451
 Industriell elektroniktekniker Utbnr YH00078
 Industriell mätteknik Utbildningsbevis 201213750
 Industrirörtekniker Utbnr YH00269
 Inspektions- och provningsingenjör Utbnr YH00862
 International Welding Specialist Utbildningsnummer 201143900 
 Internationell svetsspecialist Utbnr YH1104
 Internationell Vindkraftstekniker kallt klimat Utbildningsnummer 201214480
 Järnvägstekniker kvalificerad bantekniker Utbnr YH01013
 Järnvägstekniker / Kvalificerad Kontaktledningstekniker Utbildningsnummer 201216400
 Järnvägstekniker kvalificerad kontaktledningstekniker Utbnr YH00638
 Järnvägstekniker Kvalificerad Signaltekniker 201216580
 Järnvägstekniker kvalificerad signaltekniker Utbnr YH00639
 Komposittekniker Utbildningsnummer 201310940
 Komposittekniker Utbildningsnummer 201503870
 Komposittekniker Utbnr YH00261
 Konditor/Pralinör Utbildningsnummer 201389570
 Konfektionstekniker Utbildningsnummer 201212780
 Kvalificerad Busstekniker el elhybrid Utbnr 201606650
 Kvalificerad Drifttekniker Utbildningsnummer 201316330
 Kvalificerad drifttekniker Utbildningsnummer 201509000
 Kvalificerad Energitekniker Utbildningsnummer 201316340
 Kvalificerad Fordonstekniker el elhybrid Utbnr 201606650
 Kvalificerad Fordonstekniker el elhybrid Utbnr YH00257
 Kvalificerad fordonstekniker el elhybrid Utbnr YH00942
 Kvalificerad processoperatör Utbildningsnummer 201143741
 Kvalificerad signaltekniker Utbildningsnummer 201322030 
 Kvalificerad Signaltekniker Utbildningsnummer 201511140 
 Kvalificerad signaltekniker Utbildningsnummer 201512340
 Kvalitets- och processutvecklare Utbildningsnummer 201514790
 Kvalitets- och processutvecklare Utbnr YH00991
 Kvalitets och produktionsutvecklare inom textil mode funktion Utbnr YH00337
 Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion Utbildningsnummer 201315860
 Kyl- och ventilationstekniker Utbildningsnummer 201140080
 Kyl- och Värmepumpstekniker Utbildningsnummer 201220390 
 Kyl- och Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201213770
 Kyl & Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201214320
 Kyl & Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201214330
 Kyl och Värmepumptekniker Utbildningsnummer 201408450
 Kyl och värmepumptekniker Utbildningsnummer 201507710
 Kyl- och värmepumptekniker Utbildningsnummer 201615730
 Kyl- och värmepumpstekniker Utbnr YH00643
 Kyl- och Värmepumptekniker Utbnr YH00666
 Kylteknisk konstruktion Utbildningsnummer 201405320
 Lean förbättringsledare Utbildningsnummer 201181380
 Livsmedelstekniker Utbildningsnummer 201217980  
 Ljud och musikproducent Utbildningsnummer 201401310
 Logistiker Utbildningsnummer 201604040
 Logistiker Utbnr YH00976
 Logistiker arbetsledning och flerpartslogistik Utbnr 201607750
 Läke- och livsmedelstekniker Utbildningsnummer 201316270
 Läke- och livsmedelstekniker Utbnr 201604770
 Läke- och livsmedelstekniker Utbnr YH00943
 Läkemedelstekniker Utbildningsnummer 201604020
 Läkemedelstekniker Utbnr YH00732
 Mariningenjör Motor och Elektroniksystem Utbildningsnummer 201140540
 Marin Serviceingenjör Utbnr YH00944
 Marintekniker Utbildningsnummer YH00448
 Marin servicetekniker Utbnr YH00448_2020
 Mathantverk Utbnr YH00945
 Mathantverk, ettårig grundutbildning Utbildningsnummer 201317840
 Mathantverkare med entreprenörskap Utbildningsnummer 201316230 
 Mejeritekniker Utbildningsnummer 201403600
 Mejeritekniker Utbnr YH00946
 Metodutvecklare för hållbar produktutveckling Utbildningsnummer 200930270  
 Mekanikkonstruktör inom Automotive Utbildningsnummer 201503620
 Mekanikkonstruktör inom offshore / Mechanical designer for oil and gas Utbildningsnummer 201214770 
 Modist Utbildningsnummer 201406440
 Modist Utbnr YH00741
 Möbel 2 Utbnr YH00733
 Möbel- och inredningssnickare - Avancerad CNC-tekniker Utbildningsnummer 200937660
 Möbel- och inredningssnickare Utbildningsnummer 200937660
 Möbel- och inredningssnickare utbildningsnummer 201215220
Möbel- och inredningssnickare Utbildningsnummer 201500040
 Möbel- och inredningssnickare_CNC och Robotoperatör Utbildningsnummer 201412781
 Möbelproduktion och design Utbildnignsnummer 200933980
 Möbelproduktionstekniker Utbildningsnummer201400770
 Möbelrestaurerare Utbildningsnummer 201408320
 Möbelrestaurerare Utbnr YH00141
 Möbelsnickare - Historiskt hantverk Utbnr YH00734
 Möbelsnickare Utbildningsnummer 201412970 
 Möbeltapetserare Utbildningsnummer 201403240 
 Möbeltapetserare Utbildningsnummer 201408600
 Möbeltapetserare Utbnr YH00161
 Möbeltapetserare Utbnr YH00996
 Mönsterkonstruktör Utbnr YH00255
 Network Engineer - Nätverksspecialist Utbnr YH00758
 Operatör - fjärr-kraftvärmeverk Utbildningsnummer 200939380
 Optotekniker Utbildningsnummer 201213350, 201400520
 Optotekniker Utbildningsnummer 201606300
 Optotekniker Utbnr YH00713
Piping Engineer Utbildningsnummer 201510210
 Polymeringenjör Utbnr YH00270
 Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion Utbildningsnummer 201505470
 Process- och automationsingenjör Utbnr YH00948
 Process Plant Designer Utbildningsnummer 201218720
 Process Plant Designer Utbildningsnummer 201219900
 Processoperatör Livsmedel Utbildningsnummer YH00264
 Processoperatör Livsmedel Utbnr YH01110
 Processtekniker Utbildningsnummer 200931160
 Processtekniker Utbildningsnummer 200932140
 Processtekniker Utbildningsnummer 201148160
 Processtekniker Utbildningsnummer 201320500
 Processtekniker Utbnr YH00070
 Processtekniker Utbnr YH00081
 Processutvecklare LEAN Utbildningsnummer 201319440
 Produktions- och processtekniker Utbildningsnummer 201318530
 Produktionsledare inom snickeri möbel och inredning Utbildningsnummer 200938720
 Produktionsledare/operatör Well- och förpackningsindustri Utbildningsnummer 201180790
 Produktionsledare, tillverkande industri Utbnr YH00987
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 200931800
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 200932370
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 201060850
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 201211000
 Produktionslogistik Utbildningsnummer 201212610
 Produktionslogistik Utbnr 201601540
 Produktionslogistik Utbnr YH00735 
 Produktionslogistiker Utbildningsnummer 201060740
 Produktionsplanerare Utbildningsnummer 201049600
 Produktionsteknik Utbildningsnummer 201211870 
 Produktionsteknik Utbildningsnummer 201314150  
 Produktionsteknik Utbildningsnummer 201405800
 Produktionsteknik Utbnr YH00372
 Produktionstekniker - Ständiga Förbättringar Lean Production Utbildningsnummer 201142830
 Produktionstekniker Utbildningsnummer 201146840
 Produktionstekniker Utbildningsnummer 201146840-2 
 Produktionstekniker Utbildningsnummer 201316920  
 Produktionstekniker Utbildningsnummer 201402000
 Produktionstekniker Utbnr YH00738
 Produktionsutvecklare Skärteknik Verktygsteknik Utbildningsnummer 200932590
 Produktionsutvecklare Utbildningsnummer 200920060-2
 Produktionsutvecklare Utbildningsnummer 201144130
 Produktionsutvecklare Utbildningsnummer 201314060
 Produktionsutveckling Industri 4.0 Utbnr YH00739
 Produktionsutveckling Industri 4.0 Utbnr YH00746
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 200920420
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201140680 
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201143700
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201314140
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201319950
 Produktionsutveckling Utbildningsnummer 201501430
 Produktionsutveckling Utbnr 201508950
 Produktionsutveckling Utbnr YH00373
 Produktkonstruktör Utbildningsnummer 201323560
 Produktutformare, konfektionsbranschen Utbildningsnummer 201323530
 Projektledare inom lagerlogistik Utbildningsnummer 201507140  
 Programmerare för robot och automatiserade system Utbildningsnummer 201515260
 Projektledare bredband Utbnr YH00238
 Projektledare El Utbildningsnummer 200912840
 Projektledare El Utbildningsnummer 200913310
 Projektledare Elinstallation och Konstruktion Utbildningsnummer 201408390
Projektledare Elinstallation Utbnr YH00493
 Projektledare Elkraft distans Utbnr YH00640
 Projektledare Elkraft Utbildningsnummer 201402520
 Projektledare Elkraft Utbildningsnummer 201509190
 Projektledare Elteknik Utbildningsnummer 201146860 
 Projektledare Elteknik Utbildningsnummer 201316720
 Projektledare Elteknik Utbildningsnummer 201516070
 Projektledning Elinstallation och konstruktion Utbildningsnummer 201215340
 Projektör Telekom Utbildningsnummer 201219320
 Projektör Telekom Utbildningsnummer 201221230  
 Reläskyddsspecialist Utbildningsnummer 201503630
 Reläskyddsspecialist Utbnr YH00029
 Reläskyddsspecialist Utbnr YH00030
 Reläskyddsspecialist Utbnr YH00595
 Robot och automationsprogrammerare Utbnr YH00949
 Robot och automationsprogrammerare Utbnr YH00950
 Robot- och CNC-tekniker Utbnr YH00974
 Robottekniker Utbildningsnummer 201216550
 Sadelmakare Utbildningsnummer 201311210
 Service och underhåll på förnybara energisystem (Biogas) Utbildningsnummer 201216440
 Service och underhåll på förnybara energisystem (Vind, Vatten) Utbildningsnummer 201216440
 Serviceingenjör_energiproduktion Utbildningsnummer 201316910
 Servicetekniker - förnybar energi Utbnr YH00444
 Servicetekniker Elkraft Utbildningsnummer 201502530
 Servicetekniker elkraft Utbnr YH00519
 Servicetekniker för storköksmaskiner Utbildningsnummer 201513500
 Servicetekniker inom energiproduktion Utbildningsnummer 201501830
 Servicetekniker inom energiproduktion Utbnr YH00443
 Servicetekniker på eldistribution och vindkraft Utbildningsnummer 201212840
 Servicetekniker Utbildningsnummer 201215430 
 Servicetekniker Utbildningsnummer 201406530
 Signaltekniker med specialisering ERTMS Utbildningsnummer 201316610
 Signaltekniker Utbildningsnummer YH00027
 Skräddare Utbildningsnummer 200933850 
 Skräddare Utbildningsnummer 201210180
 Skräddare Utbnr 201602630
 Skräddare - herr, dam och klänning Utbildningsnummer 201406460
 Skräddare- inriktning Dam och Klänning Utbnr YH00345
 Småskalig livsmedelsförädlare Utbildningsnummer 201401090
 Småskalig livsmedelsförädling med entreprenörskap Utbildningsnummer 201144310
 Snickarakademin - finsnickare Utbildningsnummer 200934760
 SnickarAkademin Möbel- och inredningssnickare Utbildningsnummer 201044780
 Software developer Utbnr 201612680
 Soleltekniker Utbnr YH00398
 Solenergitekniker med Värmesystemkompetens 200933600
 Specialiserad servicetekniker - kylteknik Utbildningsnummer 201415300
 Specialist – Elmotordrivna fordon Utbnr YH00446
 Specialist, industriell mätteknik Utbnr 201607430
 Specialist, industriell mätteknik Utbnr YH01201
 Specialsnickare inom Möbel- och inredningsindustrin Utbildningsnummer 201608100
 Specialsnickare inom Möbel- och inredningsindustrin Utbnr YH00952
 STI Ingenjör Drift kraft värme Utbildningsnummer 201408440
 STI Ingenjör Elkonstruktör Utbildningsnummer 201408370 
 STI Ingenjör Signal och kontaktledningsprojektör Utbildningsnummer 201408470
 STI-ingenjör Drift-Kraft-Värme Utbildningsnummer 201215330
 STI-Ingenjör Elinstallation Utbildningsnummer 201147430
 STI-Ingenjör Elkonstruktör Utbildningsnummer 201614440
 STI-Ingenjör Elkraft Utbildningsnummer 201147440
Storkökstekniker Utbnr YH00450
 Styr- och reglerspecialist inriktning injustering ventilation och VA Utbildningsnummer 201506460
 Ställverk- och transformatortekniker Utbnr YH00598
 Systemingenjör spårfordon Utbnr YH00266
 Systemtekniker i mekatronik Utbildningsnummer 200920480
 Systemtekniker spårbundna fordon Utbildningsnummer 201503050
 Säkerhetstekniker Utbildningsnummer 200911780
 Tapetserare Utbildningsnummer 201144700
 Tapetserare Utbnr YH00160_2018
 Teater Event Scentekniker Utbildningsnummer 201610190
 Teater-, Event- och Scentekniker Utbnr YH00399
 Teater-, event- och scentekniker Utbnr YH00721
 Teknik och produktionsledning Utbildningsnummer 201044410
 Tekniker inom avancerad bilelektronik Utbildningsnummer 200911010
 Tekniker Kyla Utbildningsnummer 200931980
 Tekniker tunga maskiner och fordon Utbildningsnummer 201608030
 Tekniker tunga maskiner Utbildningsnummer 201141080
 Tekniker tunga maskiner Utbildningsnummer 201310290 
 Tekniker tunga maskiner Utbildningsnummer 201502030
Teknisk textiltekniker Utbildningsnr 201502950
 Telekomtekniker Utbildningsnummer 201517860
 Tillämpad elektronik för inbyggda system Utbnr 201607460
 Tillämpad elektronik för inbyggda system Utbnr YH00742
 Träbildhuggare Utbildningsnummer 201405150
 Träbildhuggare Utbnr YH00745
 Trähantverkare Utbildningsnummer 201409190  
 Trähantverkare Utbnr YH01035
 Trätekniker Utbildningsnummer 201319110
 Trätekniker Utbnr 201605100
 Trätekniker Utbnr YH00965
 Tågtekniker Utbildningsnummer 200910600
 Tågtekniker Utbildningsnummer 201081830
 Tågtekniker Utbnr YH00268
 Underhållsingenjör Utbnr YH00748
 Underhållsingenjör-processteknik Utbildningsnummer 201213470  
 Underhållsingenjör processteknik Utbildningsnummer 201404050
 Underhållstekniker - el och automation Utbnr 201605530
 Underhållstekniker - el och automation Utbnr YH00749
 Underhållstekniker inom processindustrin Utbildningsnummer 201215590
 Underhållstekniker inom processindustrin Utbildningsnummer 201414580
 Underhållstekniker inom processindutrin 201414580
Underhållstekniker inom processindustrin Utbnr 201611850
 Underhållstekniker inom processindustrin Utbnr YH00751
 Underhållstekniker tillverkningsindustri Utbnr YH00750
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201140900
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201182770
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201310810
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201312270
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201508010
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201508070
 Underhållstekniker Utbildningsnummer 201509060
 Underhållstekniker Utbnr YH00432
 Urmakare Utbildningsnummer 201313740
 Urmakarutbildning Utbildningsnummer 201220220 
 Utvecklingsledare Lean Utbildningsnummer 201315360
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 200932580
 Vatten- och miljöteknik Utbildningsnummer 201145620
 Vattenkrafttekniker Utbildningsnummer 200934730
 Vattenkrafttekniker Utbildningsnummer 201141050
 Vattenkrafttekniker Utbildningsnummer 201312250
 Ventilationsingenjör Utbnr YH00999
 Verktygsmakare Utbildningsnummer 201222050
Verktygsmakare Utbildningsnummer 201506650
 Verktygsteknik Utbnr YH00968
 Vindkrafttekniker Utbnr YH00336
 Vindkraftstekniker-offshore Utbildningsnummer 201414080
 Värmepumpstekniker Utbildningsnummer 201217150
 Ytbehandlings specialist Utbnr YH00969

Hej,

Jag vill meddela att Europass är nu publicerat på vår hemsida, Myh.se, https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-utbildningsanordnare/Europass/

Med vänliga hälsningar