Examina inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en examen. Följande examina finns:

  • Yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (1 års heltidsstudier) och att ett examensarbete ingår i utbildningen. Det ställs även krav på ledningsgruppens sammansättning för en utbildning som avslutas med en yrkeshögskoleexamen.

  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (2 års heltidsstudier), att ett examensarbete ingår i utbildningen och att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA). Det ställs även krav på ledningsgruppens sammansättning för en utbildning som avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis som innehåller information om sina avklarade kurser.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.