Examensbevis och utbildningsbevis – Yrkeshögskoleutbildning

Examens- och utbildningsbevis är viktiga värdehandlingar, särskilt för den studerande. I förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan står sammantaget att:

  • En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren.

  • En studerande som inte har fullgjort vad som krävs för en examen ska på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren.

Myndigheten har tagit fram mallar för examensbevis och utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningsanordnare som bedriver dessa utbildningar bör använda mallarna dels för att säkerställa att bevisen innehåller korrekt information, dels för att underlätta för arbetsgivare att känna igen en examen från yrkeshögskolan. Mallarna finns både på svenska och engelska.

Du når mallarna via Mina sidor.