Examensbevis och utbildningsbevis – Yrkeshögskoleutbildning

Examens- och utbildningsbevis är viktiga värdehandlingar, särskilt för den studerande. I förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan står sammantaget att:

  • En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på ialla kurser som ingår i utbildningen, ska på begäran få ett examensbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren. 

  • En studerande som inte har fullgjort vad som krävs för en examen ska på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren.

I förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan samt i Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:8) om studiedokumentation framgår hur examens- och utbildningsbevis ska utformas. Via Mina sidor finns möjlighet att skriva ut kompletta examens- och utbildningsbevis baserat på de uppgifter som har rapporterats. På Mina sidor finns även Wordmallar på svenska och engelska för examens- och utbildningsbevis.
Myndighetens utskriftsfunktion samt mallar säkerställer att bevisen innehåller korrekt information och underlättar för arbetsgivare och andra skolor att känna igen examens- och utbildningsbevis från yrkeshögskolan.