Examination av studerande på yrkeshögskoleutbildning som upphört

När en yrkeshögskoleutbildning avslutar sin sista beviljade omgång, identifierat med visst utbildningsnummer, är den inte längre en del av yrkeshögskolan. Det innebär att beslutsrätten för utbildningens ledningsgrupp upphör och därmed möjligheten att utfärda examens- och utbildningsbevis för de studerande.

För att kunna ge de studerande en möjlighet att genomgå kursprov och därefter erhålla examens- eller utbildningsbevis måste utbildningen finnas kvar i yrkeshögskolan. Som utbildningsanordnare har du då möjlighet att:

  1. Ansöka om att beslutet att ingå i yrkeshögskolan förlängs till en viss tidpunkt

  2. Ansöka om att utbildningen åter får ingå i yrkeshögskolan en viss tid

Ett krav är att ledningsgruppen står till förfogande under den avtalade tiden.

Myndigheten prövar ansökan och beslutar därefter om utbildningen får ingå i yrkeshögskolan ytterligare en viss tid. Observera att inget ytterligare statsbidrag eller särskilda medel medges. Beslut om förlängning/återinträde omfattar som längst sju månader.

Ansökan om förlängning respektive återinträde i yrkeshögskolan görs genom en ansökningsblankett som du når via Mina sidor. Till ansökan ska bifogas protokoll eller annat dokument som styrker att ledningsgruppen har förklarat sig villiga att kvarstå under aktuell tid.