Studerande på KY-utbildningar

Den 31 december 2013 upphörde yrkeshögskolans föregångare kvalificerad yrkesutbildning (KY) som utbildningsform.

Det innebär att det inte längre är möjligt att bedriva utbildning enligt förordningen om kvalificerad yrkesutbildning. Det är heller inte möjligt att låta studerande komplettera oavslutade kurser, att examinera studerande eller att utfärda nya* examens- och utbildningsbevis från en kvalificerad yrkesutbildning efter den 31 december 2013.

Däremot kan ni som anordnare utfärda ett eget intyg över de kurser som en studerande klarat av på en KY-utbildning, detta intyg får dock inte innehålla KY-loggan.

En före detta KY-studerande som har oavslutade kurser och/eller saknar examens- eller utbildningsbevis kan också ansöka till en likvärdig yrkeshögskoleutbildning om det finns en sådan.

Förutsatt att han eller hon antas till utbildningen finns möjlighet dels att ansöka hos utbildningsanordnaren om tillgodoräknande av redan avklarade kursmoment från KY-utbildningen, dels att genomföra återstående kursmoment. Den studerande får då examens- eller utbildningsbevis från yrkeshögskoleutbildningen istället.

* Det är dock möjligt att tillhandahålla kopia på examens- eller utbildningsbevis som utfärdats innan den 31 december 2013.

Frågor?
Mejla info@myh.se eller ring 010-209 01 00 (vx) och be att få prata med en handläggare på avdelningen för utbildningsfrågor.