Försäkringar för studerande i yrkeshögskolan

Personskadeförsäkring för YH-studerande

Denna försäkring ger yrkeshögskolestuderande ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom genom smitta, till exempel när sjukdomen har ådragits vid sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

Mer om personskadeförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats

Ansvarsförsäkring för YH-studerande

Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en yrkeshögskolestuderande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare hos vilken utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren har lämnat ut enligt skadeståndslagen när en studerande vållat skadan.

Mer om ansvarsförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats

Försäkring för YH-studerande på LIA utomlands

Myndigheten har tecknat ett hängavtal på högskolans försäkring för studerande som gör praktik utomlands, den så kallade Student UT-försäkringen. Försäkringen gäller vid studier eller LIA utomlands. Den ger dels ett personskadeskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen i Sverige, dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller i båda delarna dygnet runt. Den gäller för samtliga studerande inom yrkeshögskolan som studerar eller gör LIA utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan utbildningsanordnaren och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot den studerande. Försäkringsskyddet gäller under vistelsen i studielandet samt under direkt resa mellan detta land och Sverige.

När det gäller denna försäkring ska du som utbildningsanordnare mejla kammarkollegiet direkt på forsakring@kammarkollegiet.se och uppge adressuppgifter samt information om hur många studerande som ska göra LIA utomlands. Kammarkollegiet skickar då försäkringskort, vilka ni sedan själva fyller i.

Mer om försäkringen på Kammarkollegiets webbplats

Kammarkollegiet

På Kammarkollegiets webbplats finns även skadeanmälningsblanketter för utskrift. Observera att blanketterna ska skickas till Kammarkollegiet - inte till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Om du har frågor, kontakta utbildningshandläggare Sven-Owe Eriksson och Anna-Karin Juhlen. Du når myndighetens medarbetare via e-post enligt principen fornamn.efternamn@myh.se