Genomförandebidrag

Det finns möjlighet till genomförandebidrag för utbildningar med beslut om maximalt 10 platser per omgång.

Genomförandebidraget gäller för alla utbildningsområden och kan yrkas för under hela genomförandet.

Följande kriterier gäller för utbetalning:

  • Bidrag betalas maximalt upp till 90 % av beslutat statsbidrag för omgången
  • Bidrag betalas inte för fler tomma platser än antalet studerande på omgången
  • Schablonnivågräns 110 000 kr

Utbetalning

Ingen ansökan görs för detta bidrag. Finns behov av genomförandebidrag ska det yrkas för i meddelanderutan i ordinarie rekvisition för YH. Yrkande kan ske vid varje rekvisitionstillfälle om avhopp sker av studerande och fram till sista rekvisitionstillfället för omgången.

Vid yrkande, gör myndigheten en beräkning av bidragets storlek som därefter betalas ut månadsvis. Ett utbetalningsbesked skickas ut.

Eventuellt tillkommande studerande påverkar genomförandebidragets storlek då statsbidrag i ställer erhålls för en studerande.

Vid frågor om genomförandebidrag kontakta oss gärna på: ekonomifunktionen@myh.se