Internationella utbytesprogram

Det finns flera internationella utbytesprogram som ni som YH-utbildningsanordnare kan ansöka om hos UHR. Här presenteras de som är relevanta för er. Fullständig lista och mer information om UHR:s utbytesprogram finns på utbyten.se.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Detta program ger er organisation möjlighet att arbeta mot uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan. Syftet med programmet är att höja kompetens och kvalitet i utbildningen och öka anställningsbarheten.

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten.

Det är möjligt för personal att jobbskugga eller undervisa, och för elever/studerande att praktisera vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Mer information om Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

 Klicka gärna på bilden för att se den i bätte upplösning.

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Detta program är ett partnerskap som syftar till att ge er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom yrkesutbildning och kompetensutveckling på alla nivåer och inom alla områden.
Syftet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen och öka anställningsbarhet, kompetens och yrkesskicklighet, stärka konkurrenskraft samt stärka samarbetet mellan yrkesutbildning och med arbetsmarknad.

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka yrkesutbildningen.

Mer information om Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Mer information

För mer information om de internationella utbytesprogrammen besök gärna utbyten.se eller kontakta UHR via ersmusplus@uhr.se.