Frågor och svar

Nedan finns vanliga frågor kring korta utbildningar besvarade. Texten uppdateras löpande.

I ansökan och utbildningsplanen angav vi att utbildningen ska genomföras växelvis halv- och kvartsfart. Kan vi istället genomföra det växelvis hel- och halvfart med tanke på det nuvarande läget med Corona eller behöver vi ansöka om ändring i utbildningsplanen?

Svar: Det går bra att genomföra växelvis hel- och halvfart. Det krävs ingen ändring i utbildningsplanen.

Är det möjligt för korttidspermitterade att gå utbildningen under den tiden som de är permitterade?

Svar: Ja, myndigheten gjorde en större satsning än vad som initialt planerades i syfte att möjliggöra för korttidspermitterade att gå en kort utbildning.

Måste man ha kursplaner och måste ledningsgruppen fatta beslut om dem?

Svar: Ja, föreskriften om kursplaner gäller.

Läs mer i föreskriften (pdf, öppnas i nytt fönster)

I ansökan angav vi att utbildningen skulle starta hösten 2020, kan vi ändå starta tidigare under våren?

Svar: Ja, det går bra att starta utbildningarna tidigare. 

Vi har angett 30 platser per start. Om vi inte får 30 personer till vårens start, kan vi fördela om tex 25 i en till våren och 35 till hösten?

Svar: Ja, ni kan fördela platserna som ni anser bäst. Platserna kan dock inte flyttas till nästkommande år.

Kan det vara max 35 studerande i en grupp?

Svar: Det finns inget maxantal utan handlar om att anordnaren ska ha kapacitet att bedriva en utbildning med hög kvalitet. Tänk dock på att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för utbildningsväsendet i och med Corona gäller.

Om vi får väldigt många sökande kan vi starta två  grupper samtidigt (dvs starta med alla studerande samtidigt)?

Svar: Ja, ni kan starta när ni vill och med båda grupperna samtidigt. Beslutet anger hur stort statsbidraget blir varje år, men ni avgör själva hur ni vill lägga upp genomförandet.

För ordinarie yrkeshögskoleutbildningar finns möjligheten att kunna sälja kurserna som uppdragsutbildningar. Finns den möjligheten även för korta utbildningar?

Svar: Ja, det går bra.