Kvalitetsfrämjande insatser

Myndigheten gör ständigt nya erfarenheter i samband med olika former av kvalitetsgranskning. Här försöker vi samla kunskap och erbjuda verktyg som kan vara ett värdefullt stöd för dig som utbildningsanordnare i ert systematiska kvalitetsarbete.

Förutom den dokumentation och dialog som sker i samband med själva granskningen, är avsikten att bidra med tips, idéer och stöd som kan användas löpande i utbildningarna och därmed bli kvalitetsdrivande.

Om du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har förslag på vad du skulle vilja se här, så är du välkommen att höra av dig.

Självvärderingsverktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Verktyget är ett frivilligt stöd för både nya och erfarna utbildningsanordnare i syfte att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, och inget som myndigheten kommer att begära in.

Verktyget är uppbyggt kring ett antal teman och frågeställningar utifrån myndighetens fastställda kvalitetskriterier, som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar. Du som anordnare kan nu med hjälp av verktyget skatta er verksamhet och ert kvalitetsarbete genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktyget skapar du också en handlingsplan för fortsatt arbete.

Ladda hem verktyget här 

Aktuell version kan du se under fliken ”Instruktion”. Har du frågor om hur verktyget används eller på hur det kan utvecklas är du välkommen att höra av dig.

Här kan du se en informationsfilm om verktyget (ca 5 min)

Textmanus för filmen finns här 

Självvärderingsverktyg för kvalitetssäkring av validering

Verktyget är ett frivilligt stöd för både nya och erfarna utbildningsanordnare i arbetet med validering. Myndigheten kommer alltså inte att följa upp hur verktyget används eller begära in någon ifylld version. Syftet med verktyget är att underlätta kvalitetssäkring av valideringsprocessen.

Verktyget är uppbyggt kring de olika delarna i validering och frågeställningarna utgår ifrån de fastställda kvalitetskriterier för validering som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar.

Du som anordnare kan med hjälp av verktyget skatta ert arbete med validering och ert kvalitetsarbete kopplat till valideringsprocessen, genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktyget skapas en handlingsplan för fortsatt arbete.

Ladda hem verktyget här Excel-ikon

Kvalitetskriterier för validering

Jämställd utbildning inom YH

Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Därför har Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa utbildningsanordnarna utveckla sitt jämställdhetsarbete.  

Ladda ner stödmaterialet här 

Distansstöd – för anordnare som ställer om till distansundervisning

Myndigheten fick under pandemin i uppdrag att stötta utbildningsanordnare med att ställa om till distanslösningar. Här hittar ni en del av det arbetet som gjordes som webbinarier, poddar och redaktionellt material. I materialet är det personer från myndigheten som pratar men framför allt är det anordnare som delar med sig av sina erfarenheter.

Läs mer om distansstöd här.