Kvalitetsfrågor

Myndigheten gör ständigt nya erfarenheter i samband med olika former av kvalitetsgranskning. Här försöker vi samla kunskap och erbjuda verktyg som kan vara ett värdefullt stöd för dig som utbildningsanordnare i ert systematiska kvalitetsarbete.

Förutom den dokumentation och dialog som sker i samband med själva granskningen, är avsikten att bidra med tips, idéer och stöd som kan användas löpande i utbildningarna och därmed bli kvalitetsdrivande.

Om du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har förslag på vad du skulle vilja se här, så är du välkommen att höra av dig.

Diagnostiskt självvärderingsverktyg

Verktyget är ett frivilligt stöd för både nya och erfarna utbildningsanordnare i syfte att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, och inget som myndigheten kommer att begära in.

Verktyget är uppbyggt kring ett antal teman och frågeställningar utifrån myndighetens fastställda kvalitetskriterier, som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar. Du som anordnare kan nu med hjälp av verktyget skatta er verksamhet och ert kvalitetsarbete genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktyget skapar du också en handlingsplan för fortsatt arbete.

Ladda hem verktyget här 

Aktuell version kan du se under fliken ”Instruktion”. Har du frågor om hur verktyget används eller på hur det kan utvecklas är du välkommen att höra av dig.

Här kan du se en informationsfilm om verktyget (ca 5 min)

Textmanus för filmen finns här