Kvalitetsfrågor

Myndigheten gör ständigt nya erfarenheter i samband med olika former av kvalitetsgranskning. Här försöker vi samla kunskap och erbjuda verktyg som kan vara ett värdefullt stöd för dig som utbildningsanordnare i ert systematiska kvalitetsarbete.

Förutom den dokumentation och dialog som sker i samband med själva granskningen, är avsikten att bidra med tips, idéer och stöd som kan användas löpande i utbildningarna och därmed bli kvalitetsdrivande.

Om du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har förslag på vad du skulle vilja se här, så är du välkommen att höra av dig.

Självvärderingsverktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Verktyget är ett frivilligt stöd för både nya och erfarna utbildningsanordnare i syfte att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, och inget som myndigheten kommer att begära in.

Verktyget är uppbyggt kring ett antal teman och frågeställningar utifrån myndighetens fastställda kvalitetskriterier, som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar. Du som anordnare kan nu med hjälp av verktyget skatta er verksamhet och ert kvalitetsarbete genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktyget skapar du också en handlingsplan för fortsatt arbete.

Ladda hem verktyget här 

Aktuell version kan du se under fliken ”Instruktion”. Har du frågor om hur verktyget används eller på hur det kan utvecklas är du välkommen att höra av dig.

Här kan du se en informationsfilm om verktyget (ca 5 min)

Textmanus för filmen finns här 

Självvärderingsverktyg för kvalitetssäkring av validering

Verktyget är ett frivilligt stöd för både nya och erfarna utbildningsanordnare i arbetet med validering. Myndigheten kommer alltså inte att följa upp hur verktyget används eller begära in någon ifylld version. Syftet med verktyget är att underlätta kvalitetssäkring av valideringsprocessen.

Verktyget är uppbyggt kring de olika delarna i validering och frågeställningarna utgår ifrån de fastställda kvalitetskriterier för validering som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar.

Du som anordnare kan med hjälp av verktyget skatta ert arbete med validering och ert kvalitetsarbete kopplat till valideringsprocessen, genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktyget skapas en handlingsplan för fortsatt arbete.

Ladda hem verktyget här Excel-ikon

Kvalitetskriterier för validering

Verktyg för att stärka kvaliteten för de utbildningar som går över till distans med anledning av Covid 19

Myndigheten har tagit fram ett självvärderingsverktyg som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan använda för att stärka kvaliteten i distansundervisning.
Verktyget består av ett antal frågor som är uppdelade i olika områden. Frågorna är framför allt hämtade från myndighetens granskningar av utbildningar men även den information myndigheten har tagit fram i samband med övergången till distansundervisning. Självvärderingen är tänkt som ett stöd för dig som arbetar med genomförandet av distansundervisning. Genom att utgå från frågorna kan du identifiera vilka områden som fungerar väl i distansundervisningen, och vad som behöver utvecklas för att distansundervisningen ska bli så bra som möjligt.  Självvärderingsverktyget kan även vara ett stöd för dig att komma ihåg att dokumentera och motivera avsteg från utbildningens ursprungliga planering.

Denna självvärdering berör i huvudsak frågor som myndigheten bedömer relevanta för att stärka kvaliteten i den distansundervisning som utbildningsanordnare nu behöver genomföra med anledning av Covid 19.

Ladda hem verktyget här