Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt!

En regional konferens arrangerades i Lund 3 oktober av MYH i samverkan med Lärosäten Syd, Region Skåne, Yrkeshögskolor i Skåne (YHiS) och Handelskammaren Syd.

Syftet med konferensen var att främja samverkan mellan högskola och yrkeshögskola för att kompetensförsörja arbetslivet i Sydsverige, visa på kompetensbehov och de möjligheter som finns genom utbildningsformerna samt utvecklingsmöjligheter för den regionala försörjningen av kvalificerad kompetens.

En summering av konferensen

Kompetensutmaningen är reell, den är ett sedan länge etablerat faktum. Brist på kompetens har ett pris till exempel i form av att behöva sänka sina krav samt misslyckade rekryteringar. Enligt Svenskt näringsliv så misslyckas var femte rekrytering.

Utbildningsnivån i dagens arbetsliv har ökat ständigt, vi står nu inför en omställning. En utbildning håller inte hela livet, vi måste kunna fylla på, dvs att ta nästa steg i det livslånga lärandet.

Skåne är kontrasternas region med många högutbildade och spetsforskning på världsnivå, samtidigt som det finns många människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna, detta trots att Skåne har arbetat med många insatser under många år. Jämfört med övriga Sverige är regionen inte särskilt bra på att tillhandahålla yrkeshögskoleutbildning. Det konstaterades att regionen borde vara bättre då populationen passar för YH.

Ladda ner presentationerna