Se film från seminarium om att undervisa tillgängligt

Den 7 maj 2015 arrangerade myndigheten ett seminarium som handlade om tillgänglighet i undervisningen.

Under dagen gavs följande pass:

• Hur är det att studera med en funktionsnedsättning på yrkeshögskolan? Erfarenheter och tips från undervisande personal och studerande. Föreläsare är Jens Öst och Camilla Lucchesi, lärare i Bollnäs kommun och Jan Hallén, rektor och Annette Gottfridsson, speciallärare på Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Ladda hem presentationerna från både första och andra delen (.ppt). 

• Alternativa verktyg skapar möjligheter för tillgänglighet (.pdf). Föreläsare är Dan Alberyd, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

• Vad innebär den nya diskrimineringslagen för utbildningsanordnare och studerande inom yrkeshögskolan? (.ppt) Föreläsare är Anna Berg, jurist och Annette Wisén, utbildningshandläggare, Myndigheten för yrkeshögskolan.