Filmer om särskilt pedagogiskt stöd


 • Film 1 - Universell utformning och tillgänglig undervisning

  Filmen fokuserar på universell utformning och tillgänglig undervisning som en metod för att underlätta för alla och minska behovet av individuella stödinsatser.

  Visa manus

 • Film 2 - Vad är SPS inom yrkeshögskolan och vem är det till för?

  Vad händer när en studerande behöver extra stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och komma i en jämförbar studiesituation med övriga studerande?

  Visa manus

 • Film 3 - Statsbidrag för SPS inom yrkeshögskolan

  Om studerande med dokumenterad funktionsnedsättning och vad som gäller när en utbildningsanordnare vill ansöka om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd.

  Visa manus