• Film 1 - Universell utformning och tillgänglig undervisning

    Filmen fokuserar på universell utformning och tillgänglig undervisning som en metod för att underlätta för alla och minska behovet av individuella stödinsatser.

    Visa manus