• Film 2 - Vad är SPS inom yrkeshögskolan och vem är det till för?

    Vad händer när en studerande behöver extra stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och komma i en jämförbar studiesituation med övriga studerande?

    Visa manus