• Film 3 - Statsbidrag för SPS inom yrkeshögskolan

    Om studerande med dokumenterad funktionsnedsättning och vad som gäller när en utbildningsanordnare vill ansöka om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd.

    Visa manus