Projekt Utökat stöd

Under 2011 fick MYH i uppdrag av regeringen att utreda hur yrkeshögskoleutbildningar kunde bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det resulterade i ett projekt som kallas för ”Yrkeshögskoleutbildning med möjlighet till utökat stöd”. Fem utbildningar startade 2012 och 2013, och efter det utökades projektet till att åtta utbildningar startade 2014 och 2015. Under 2016 såsom i den senaste ansökningsomgången beviljades sju utbildningar inom projektet, och dessa startar 2017.

Det som är specifikt för dessa utbildningar är att de redan från start ska ha en extra stor beredskap att ta emot studerande som har en funktionsnedsättning. Förutom att utbildningens lokaler ska vara tillgängliga och att det i utbildningsplanen framgår vilka pedagogiska anpassningar som erbjuds, ska utbildningsanordnaren till exempel säkerställa att specifik kompetensutveckling ges till undervisande personal för att de på bästa sätt ska kunna bemöta personer med funktionsnedsättning. Det finns också möjlighet för undervisande personal att få rådgivning från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Det företag som tar emot en studerande i behov av utökat stöd under LIA-kurser kan få en ekonomisk kompensation för detta.

För utbildningar som ingår i projektet är antalet studerandeplatser per omgång begränsade till att omfatta högst 25.

Utbildningar som startar hösten 2017

 • Elingenjör, 435 YH-poäng
  Anordnare: Helsingborg kommun/Yrkeshögskolan i Helsingborg, Helsingborg
 • Grafisk formgivare/kommunikationsproducent, 380 YH-poäng
  Anordnare: Learning Partner Sverige AB, Nyköping
 • Kulturkommunikatör, med kultur som verktyg, 400 YH-poäng
  Anordnare: Hälsinglands Utbildningsförbund – Högskoleenheten Bollnäs, Bollnäs
 • Lönespecialist, 280 YH-poäng
  Anordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke
 • Redovisningsekonom, 400 YH-poäng
  Anordnare: TUC Sweden AB – Yrkeshögskola, Tranås
 • Systemutvecklare .NET, 500 YH-poäng
  Anordnare: Lernia Utbildning AB, Liljeholmen
 • Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö, 400 YH-poäng
  Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet, Mölndal

Faktablad: Sju yrkeshögskoleutbildningar med möjlighet till utökat stöd för dig med funktionsnedsättning