Råd och vägledning inför uppstart

Inför uppstarten av en yrkeshögskoleutbildning erbjuder vi utbildningsanordnare stöd i form av råd och vägledning.

Vi tror att en tidig kontakt kan underlätta ert arbete och öka rättssäkerheten för de studerande. Därför erbjuder vi personlig dialog med oss redan innan en utbildning startar.

Under våren 2019 erbjuder vi råd och vägledning till utbildningsanordnare som fått utbildningar beviljade i januari 2019.

Utredarna på vår tillsynsenhet står till förfogande för personlig dialog via telefon och/eller e-post. Kontakten ska utgöra ett stöd i de processer som pågår innan utbildningen startar, till exempel hantering av tillträde, ledningsgruppsarbete, framtagande av kursplaner och planering för utbildningens genomförande.

Vi stämmer av att de förutsättningar som krävs för start också finns. Vi kommer inte att begära ut något underlag och ni kommer inte att behöva återrapportera något till myndigheten. 

Boka tid

Ni bedömer själva vem i er organisation som är i behov av stöd och inom vilket eller vilka områden. Boka tid genom att skicka ett meddelande till tillsynsenheten@myh.se.

Vi försöker erbjuda dialog med alla som önskar det. Helt nya utbildningsanordnare har dock högsta prioritet, och därefter helt nya utbildningar. 

Checklista

Vi rekommenderar er att gå igenom den checklista vi tagit fram för att förebygga vanliga bekymmer och bidra till att en utbildning får en så bra start som möjligt. Den finns att ta del av här: 

Checklista för uppstart av yrkeshögskoleutbildning (pdf)

Checklistan kan även vara bra att ha som underlag i dialogen med myndigheten.

Frågor?

Har du frågor om något som rör råd och vägledning, mejla oss på tillsynsenheten@myh.se.