Råd och vägledning inför uppstart

Inför uppstarten av en yrkeshögskoleutbildning erbjuder vi utbildningsanordnare stöd i form av råd och vägledning.

Tillsynsenheten på Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder råd och vägledning till utbildningsanordnare som har frågor om hur man bedriver yrkeshögskoleutbildningar på ett korrekt och rättssäkert sätt. Råd och vägledning är en möjlighet för er att ta emot stöd i form av kunskap och information gällande de krav på regelefterlevnad som ställs på utbildningens genomförande. Myndigheten har förtroende till att anordnare inom yrkeshögskolan har den kompetens som krävs för att bedriva utbildning, men av erfarenhet kan råd och vägledning bidra med verktyg för att nå högre kvalitet i utbildningarna. 

Vilka är målgruppen för råd och vägledning?

Vi vänder oss främst till er som är nya inom yrkeshögskolan. För er erfarna anordnare vill vi slå ett slag för ett delvis nytt underlag om kursplaner.

Hur tar vi del av råd och vägledning? 

Råd och vägledning erbjuds i form av stödmaterial, men även av enskilda samtal med våra utredare på tillsynsenheten. 

Om ni önskar ha ett råd- och vägledningssamtal med en utredare på tillsynsenheten, går det bra att boka tid antingen via e-post eller telefon Skicka din förfrågan till tillsynsenheten@myh.se och ange ”Råd och vägledning” i ämnesraden eller ring oss på 010-209 01 00 (växel) och be att få prata med en utredare på Tillsynsenheten.

Checklista

Vi rekommenderar er att gå igenom den checklista vi tagit fram för att förebygga vanliga bekymmer och bidra till att en utbildning får en så bra start som möjligt. Den finns att ta del av här: 

Checklista för uppstart av yrkeshögskoleutbildning (pdf)

Checklistan kan även vara bra att ha som underlag i dialogen med myndigheten.

Frågor?

Har du frågor om något som rör råd och vägledning, mejla oss på tillsynsenheten@myh.se.