Startbidrag

Foto: Scandinav

För utbildningar finns möjlighet att ansöka om riktat tillfälligt startbidrag. Detta startbidrag är riktat till utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Startbidraget gäller inte för beviljade extra omgångar.

Myndigheten tar årligen ställning till fortsättning eller förändring av bidragsformen.

Villkor för startbidraget och hur du ansöker framgår av anvisningarna här.

Vid frågor om ansökan kontakta oss gärna på: info@myh.se

Utbetalning

Har ni beviljats startbidrag gör myndigheten en avstämning vid första rekvisitionstillfället på omgången om ni utifrån gällande villkor har rätt till utbetalning och hur stort belopp i så fall. Utbetalningsbesked skickas därefter ut och utbetalning sker månadsvis under pågående omgång. Någon rekvisition ska inte skickas in.

Vid frågor angående utbetalning kontakta oss gärna på: ekonomifunktionen@myh.se