Studieuppehåll och anstånd med studier

Utbildningsanordnare kan beviljas anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan.

Utbildningsanordnaren ska ha dokumenterade rutiner för att hantera studieuppehåll, anstånd, studieavbrott och återinträde. Av rutinerna ska det också framgå vad som krävs för att en person ska anses bedriva studier vid den enskilda utbildningen. Rutinerna ska vara väl kända av de studerande. Alla överenskommelser med de studerande ska dokumenteras av anordnaren.

Studiedokumentation

Anordnaren ansvarar för att uppgifter om studieavbrott, studieuppehåll samt eventuella sent tillkomna studerande uppdateras löpande på Mina sidor. All information som rapporteras in ligger till grund för underlaget vid rekvirering av statsbidrag. Anordnaren ska även meddela studieuppehåll, anstånd, studieavbrott samt avskiljande av studerande till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Om utbildningsplanen har förändrats mellan omgångarna bör utbildningsanordnaren ha en dialog med den studerande inför ett studieuppehåll där de kommer överens om enligt vilken utbildningsplan examen ska utfärdas.

En studerande som gör återinträde i en utbildning ska registreras med ett avvikande startdatum på den nya omgången. Eventuellt avklarade kurser kan tillgodoräknas.

Rekvisition

Om utbildningsanordnaren har beviljat en studerande ett studieuppehåll eller om den studerande avbrutit studierna ska anordnaren inte rekvirera statsbidrag för berörd studerande.

Det är möjligt att rekvirera för en studerande som kommer tillbaka efter studieuppehåll om inte alla platser redan nyttjas på den aktuella omgången. Myndigheten beviljar inga extra platser för studerande som kommit åter efter studieuppehåll

Mer information om hantering av studiedokumentation och rekvisition finns i Handbok för administration av en yrkeshögskoleutbildningMina sidor.