Tillfälligt startbidrag

Foto: Gert Olsson/Scandinav Simple

Här har vi samlat information gällande det tillfälliga startbidraget för yrkeshögskoleutbildningar med start av en utbildningsomgång hösten 2018.

Från och med 1 augusti är det möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om tillfälligt startbidrag om risken finns att en yrkeshögskoleutbildning inte kan starta på grund av för få behöriga sökande.

Startbidraget ska möjliggöra för utbildningsanordnare att genomföra beviljade yrkeshögskoleutbildningar trots få behöriga sökande. Syftet med det tillfälliga startbidraget är att minimera antalet inställda omgångar. Detta är en insats som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) genomför eftersom arbetslivet annars riskerar att gå miste om viktig kompetens ifall en utbildning inte kan genomföras.

Utbildningsanordnare kan bara söka startbidrag för en yrkeshögskoleutbildning som ska starta under hösten 2018. Det är begränsade medel och ansökningar om tillfälligt startbidrag kommer att bedömas löpande, ansökningar kan skickas in under tiden 1 augusti till och med 15 september 2018

Gällande ekonomiska kriterier:

• Maximalt bidrag för 5 tomma årsplatser
• Startbidrag betalas för maximalt upp till 90 % av beslutat statsbidrag (= beslutat antal platser) för aktuell omgång och med beräkning på maximalt upp till 25 platser. I praktiken en gräns upp till 22,5 platser.
• Startbidrag betalas aldrig för fler tomma platser än antalet studerande på omgången.
• Schablongräns på högst 110 tkr.

Ansökan

Läs Anvisningar för tillfälligt startbidrag för yrkeshögskoleutbildningar innan ni påbörjar en ansökan. Ansökansblankett finns på Mina sidor, den webbportal där myndighetens webbaserade tjänster finns för utbildningsanordnare och/eller utfärdare av kvalifikationer.

Frågor

För frågor om tillfälligt startbidrag för yrkeshögskoleutbildningar, kontakta Sven-Owe Eriksson, utbildningshandläggare på MYH. Tel: 010-2090119 E-post: Sven-Owe.Eriksson@myh.se.