Tillträde till yrkeshögskoleutbildningar

Det finns många sätt att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning. Intentionen är en bred väg in i yrkeshögskolan, särskilt för dem som avslutat ett yrkesprogram från gymnasieskolan, men även för de som senare i livet vill byta yrkesbana.

Behörighetskraven styrs av bestämmelserna i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF). Behörigheten är uppdelad i

  • grundläggande behörighet, och
  • behörighet i övrigt.

Den grundläggande behörigheten är grunden för tillträde till alla utbildningar inom yrkeshögskolan. Utöver det kan utbildningsanordnaren bedöma att det finns ytterligare krav på kunskaper för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Även vilka urvalsgrunder som används varierar. Vilka behörighetskrav och urvalsgrunder som tillämpas för en specifik utbildning ska framgå av utbildningens utbildningsplan.

Behörighetsbedömning, urval och antagning genomförs lokalt av varje enskild utbildningsanordnare. Den lokala antagningen ställer krav på kunskap och kompetens hos de enskilda utbildningsanordnarna för att säkerställa att antagningen sker på ett rättssäkert sätt.

Nedanstående bild kan användas för att visa hur  behörighetsprocessen kan genomföras.

En utbildning planeras

1. Överväg om särskilda förkunskapskrav behövs. 2. Planera hur behörighet utifrån reell kompetens ska bedömas.
3. Tänk över vilka urvalsgrunder som bäst mäter förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

En utbildning ska starta

1. Gör en tidplan för tillträdesprocessen. 2. Lägg ut information till sökande. 3. Ta emot ansökningar. Bekräfta mottagandet och be om komplettering vid behov.
4. Bedöm behörighet. Dokumentera behörighetsbedömningarna.
5. Genomför urvalsprocess om utbildningen har fler behöriga sökande än platser. Dokumentera poäng i urval.
6. Lämna beslutsunderlag för ledningsgruppen. Beslutsunderlaget ska visa behörighetsbedömning och poäng i urval för alla sökande. 7. Sammankalla ledningsgruppen till beslut om antagning av studerande. 8. Skicka antagningsbesked.

Efter antagning

1. Utvärdering av hela tillträdesprocessen tillsammans med ledningsgruppen. 2. Eventuell revidering av tillträdesprocessen inför kommande utbildningsomgång. Tänk på att eventuella förändringar i tillträdesprocessen måste vara förankrade i ledningsgruppen. Ni måste också skicka in ansökan om ändring av utbildningsplanen till MYH via Mina sidor som ni hittar på webbadressen minasidor.myh.se

Handbok för tillträde till yrkeshögskolan

Vill du ha mer information om tillträde till yrkeshögskolan så hänvisar vi till ”Handbok för tillträde till yrkeshögskolan”.

Handboken hittar du här.