Tillträde till yrkeshögskoleutbildningar

Behörighet till yrkeshögskolan kan nås på flera olika sätt och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform. Behörighetskraven styrs av bestämmelserna i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och skiljer sig från högskolans behörighetskrav.

Utöver de behörighetskrav som specificeras i förordningen kan varje utbildningsanordnare ange ytterligare krav för en specifik utbildning.

Behörighetsprövning, urval och antagning genomförs lokalt av varje enskild utbildningsanordnare. Antagning till yrkeshögskolan skiljer sig därmed från högskolan där antagningen görs centralt och av en myndighet. Den lokala antagningen ställer krav på kunskap och kompetens hos de enskilda utbildningsanordnarna för att säkerställa att antagningen sker på ett rättssäkert sätt.

Behörighetskraven kan se olika ut för olika utbildningar eftersom hänsyn ska tas till vad som krävs för att kunna tillgodogöra sig en specifik utbildning. Även vilka urvalsgrunder som används kan variera. Vilka behörighetskrav och urvalsgrunder som tillämpas för en specifik utbildning ska framgå av utbildningens utbildningsplan.

Processen för tillträde till utbildningar inom yrkeshögskolan kan delas in i tre steg:

  • Behörighetsprövning
  • Urvalsprocess
  • Beslut om antagning

Handbok för tillträde till yrkeshögskolan

Myndigheten arbetar just nu med att uppdatera handboken i enlighet med det nya regelverk som ska impementeras utifrån propositionen "En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap". Om du har frågor som rör detta, kontakta oss på 010-209 01 00 eller info@myh.se.

Läs mer om förändringarna inom yrkeshögskolan här.