Uppdragsutbildning

Du som bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan kan även erbjuda hela eller delar av utbildningen som uppdragsutbildning för till exempel en organisation eller ett företag som då blir uppdragsgivare.

Om uppdragsgivaren är offentlig, som till exempel svenska staten, en svensk kommun, ett svenskt landsting eller motsvarande från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så ska uppdraget avse något av följande fyra alternativ:

1. personalutbildning,

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,

3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller

4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Om uppdragsgivaren är privat gäller istället att uppdragsutbildningen ska vara ”personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren”. Det betyder att de studerande ska vara anställda eller ha någon form av uppdrag hos uppdragsgivaren och att utbildningen ska komma till nytta inom företagets huvudsakliga verksamhetsområde.

Tänk på

  • De studerande på en uppdragsutbildning är inte berättigade till studiestöd.
  • Uppdragsutbildningen ska vara avgiftsfri för de studerande.
  • Det är ledningsgruppen för den ordinarie utbildningen som även ansvarar för uppdragsutbildningen.
  • En uppdragsutbildning kan leda till en examen.
  • Myndigheten ansvarar inte för försäkringar av de studerande. 
  • Det är inte möjligt att tillgodoräkna en hel utbildning inom ramen för uppdragsutbildning. 
  • Anmälan om uppdragsutbildning måste ske innan utbildningen startar. 

Avgifter

Myndigheten för yrkeshögskolan tar ut en avgift för studiedokumentation och administration avseende uppdragsutbildningen enligt förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Avgiften är 3 000 kronor per utbildningsintag/omgång.  

Myndigheten har även ett ansvar att göra tillsyn och uppföljning avseende uppdragsutbildningen. Vi tar ut en avgift på 23 000 SEK per ärende för tillsyn på uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan.

Redovisning av betyg och examina

Precis som för ordinarie yrkeshögskoleutbildning, så ska de studerandes betyg och examina redovisas till myndigheten. Mallar för betygssammanställningar finns på Mina sidor. 

Anmälan

För att kunna bedriva yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning måste du fylla i en anmälan till myndigheten för att starta en dialog. Fyll i och skriv ut anmälningsblanketten och skicka den till oss, så kontaktar vi dig.  

Du kan bara anmäla en uppdragsutbildning per blankett. Om du har flera uppdragsutbildningar som du vill anmäla måste du skicka in en anmälningsblankett för varje enskild utbildning.

Frågor?

Vid frågor om att bedriva yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning, kontakta utbildningshandläggare Maria Spennare på telefon 010-209 01 02 eller e-post enligt modellen fornamn.efternamn@myh.se.