Uppdragsutbildning

Du som bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan kan erbjuda hela eller delar av utbildningen som uppdragsutbildning till såväl offentliga organisationer som privata företag som då blir uppdragsgivare.

Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal. Förutom personalutbildning så kan privata aktören även köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. Offentliga organisationer kan även köpa utbildning av biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte.

Förutsättningar för en uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning ska alltid baseras på en befintlig och pågående yrkeshögskoleutbildning och måste bedrivas inom beslutsperioden för densamma. Den kan avse en eller flera kurser eller hela yrkeshögskoleutbildningen.

Upplägget kan vara flexibelt utifrån uppdragsgivarens önskemål, när det gäller studietakt, studieform och studieort. Däremot måste kursens namn, antal poäng, innehåll och mål vara detsamma som i motsvarande YH utbildning. En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng för de kurser man läser och ger den studerande rätt till utbildningsbevis eller kan leda till examen.

Det är uppdragsgivaren som bestämmer vem som ska gå utbildningen och inom uppdragsutbildningen ställs inga formella behörighetskrav.

Intresseanmälan – ett sätt att synas

Om du vill ha hjälp med att marknadsföra ett utbud av uppdragsutbildningar, så kan du göra en intresseanmälan till myndigheten.

Intresseanmälan är inte bindande, utan endast ett sätt att synas på bland annat yrkeshogskolan.se för potentiella uppdragsgivare som företag, fackförbund och omställningsorganisationer. Intresseanmälan gör du via Mina sidor.

Innan en utbildning startar behöver en anmälan göras till myndigheten.

Anmälan till MYH innan start

För att kunna bedriva yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning måste du som utbildningsanordnare fylla i en anmälan till myndigheten. Anmälan måste ske senast två veckor innan utbildningen startar.

Anmälningsblankett och en guide om hur du går tillväga vid en anmälan av uppdragsutbildning finns på Mina sidor.

I samband med anmälan tar myndigheten ut en avgift på 3000 SEK för studiedokumentation och administration avseende uppdragsutbildningen. Avgiften gäller per uppdragsutbildning.

Lagar och regler

Läs mer i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning.

Från och med den 15 juni 2020 träder en ny förordning i kraft som gör det möjligt även för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. Läs mer på regeringens webbplats här.

Frågor?

Vid frågor om att bedriva yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning, ring utbildningshandläggare Anna Dahl 010–2090175 eller Annelie Wikingson 010-209 01 93 eller skicka e-post enligt modellen fornamn.efternamn@myh.se.

Mer information och blanketter för intresseanmälan av marknadsföring och anmälan innan start av uppdragsutbildning hittar du på Mina sidor.

Gott exempel

Läs gärna om hur TUC arbetar med uppdragsutbildning här.