Uppdragsutbildning

Du som bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan kan erbjuda hela eller delar av utbildningen som uppdragsutbildning för till exempel en organisation eller ett företag som då blir uppdragsgivare.

Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal. Man kan även köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte.

Höjning av personalens kompetens

Den vanligaste anledningen till att köpa uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan är att höja kompetensen hos den befintliga personalen. Några exempel på YH-utbildningar där man genomfört uppdragsutbildning är vårdadministratör, behandlingspedagog, trafiklärare, fastighetsförvaltare, tandsköterska, redovisningsekonom, bygglovshandläggare och arbetsledare anläggning.

Förutsättningar för en uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning ska alltid baseras på en befintlig yrkeshögskoleutbildning.
Det är arbetsgivaren som bestämmer vem som ska gå utbildningen och inom uppdragsutbildningen ställs inga formella behörighetskrav.  

En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng för de kurser man läser och ger den studerande rätt till utbildningsbevis eller kan leda till examen. Det är inte möjligt att tillgodoräkna en hel utbildning inom ramen för uppdragsutbildning. 

Uppdragsutbildningen ska vara avgiftsfri för de studerande. De studerande på en uppdragsutbildning är inte berättigade till studiestöd.

Det är ledningsgruppen för den ordinarie utbildningen som även ansvarar för uppdragsutbildningen.

Myndigheten ansvarar inte för försäkringar av de studerande. 

Anmälan till MYH senast två veckor innan start

För att kunna bedriva yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning måste du som utbildningsanordnare fylla i en anmälan till myndigheten. Anmälan måste ske senast två veckor innan utbildningen startar. Myndigheten granskar sedan anmälan och kontaktar er om den behöver kompletteras eller om det finns några frågor. En bekräftelse skickas ut per post. 

Anmälningsblanketten hittar du längst ned på den här sidan eller på Mina sidor. Du kan bara anmäla en uppdragsutbildning per blankett. Om du har flera uppdragsutbildningar som du vill anmäla måste du skicka in en anmälningsblankett för varje enskild utbildning.

Till anmälan ska även dessa bilagor skickas med:

  • Kopia på uppdragsavtal
  • Protokoll från ledningsgruppsmöte, med beslut att starta utbildningen som uppdragsutbildning och att ledningsgruppen även tar ansvar för dessa studerande

Anmälan skickas till registrator@myh.se

Uppdragsutbildningen ska avse de antal studerande som anges i anmälan. Om ytterligare personer tillkommer ska en ny anmälan om uppdragsutbildning göras.

Eventuella avhopp av studerande under uppdragsutbildningen behöver inte rapporteras till myndigheten.

Avgifter

I samband med anmälan tar myndigheten ut en avgift på 3000 SEK för studiedokumentation och administration avseende uppdragsutbildningen. Avgiften gäller per utbildningsomgång.  

Vi kan också komma att göra tillsyn och uppföljning avseende uppdragsutbildningen. Vi tar ut en avgift på 23 000 SEK per ärende för tillsyn på uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan. Detta gäller endast när uppdragsutbildningen som är föremål för tillsynen motsvaras av hela YH-utbildningen, det vill säga inte enstaka kurser.

Redovisning av betyg och examina

Precis som för ordinarie yrkeshögskoleutbildning, så ska de studerandes betyg och examina redovisas till myndigheten. Mallar för betygssammanställningar finns på Mina sidor. 

Lagar och regler

Läs mer i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning.

Från och med den 15 juni 2020 träder en ny förordning i kraft som gör det möjligt även för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. Läs mer på regeringens webbplats här.

Frågor?

Vid frågor om att bedriva yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning, ring utbildningshandläggare Anna Dahl 010–2090175 eller Annelie Wikingson 010-209 01 93 eller skicka e-post enligt modellen fornamn.efternamn@myh.se.

Gott exempel

Läs gärna om hur TUC arbetar med uppdragsutbildning här.