Uppdragsutbildning – ett enkelt sätt att få ut mer av YH

TUC säljer uppdragsutbildningar bland annat via sitt nätverk.

Foto: TUC

TUC har genomfört både enstaka kurser och hela utbildningar som uppdragsutbildning. De har utbildat personer till behandlingspedagog, tandsköterska och lönespecialist.

– På TUC har vi valt att satsa på uppdragsutbildningar eftersom vi ser det som en bra möjlighet att ge något tillbaka till företagen i form av kompetensutveckling, men det är ju också ytterligare en intäkt, säger Carin Magg, som är utvecklingsansvarig på TUC.

Erfarenhetsutbyte som berikar allaCarin Magg på TUC

Carin Magg (bilden t.h.) ser också uppdragsutbildningarna som ett utmärkt tillfälle, bland många andra, för de som studerar på yrkeshögskoleutbildningen att få kontakt med arbetslivet. Deltagarna på uppdragsutbildningen kommer från arbetslivet och det går att utbyta erfarenheter med dem. Diskussionerna i klassrummet får en annan dimension de gånger grupperna integreras.

Regelbunden diskussion i ledningsgruppen

Hon tycker inte att försäljningen har varit betungande och TUC har inte skapat en separat organisation för uppgiften. Utbildningen till behandlingspedagog såldes till exempel genom att regelbundet ta upp frågan i utbildningens ledningsgrupp och vid träffar med LIA-företag. Utbildningen till lönespecialist såldes genom att vara lyhörd och skapa kontakter i närmiljön.

– Det handlar lite om att gräva där du står. Frågan om uppdragsutbildning är en integrerad del i det vanliga YH-arbetet för oss, så försäljningen går många gånger av sig självt.

Carin Magg erkänner däremot att det kan vara en tröskel i början att genomföra både en yrkeshögskoleutbildning och en uppdragsutbildning parallellt.

– Förutom interna rutiner har vi varit noga med avtal och att hålla en god relation till våra lärare och konsulter. En lärare kan ju annars ha synpunkter på om klassen plötsligt utökas med studerande som läser kursen som uppdragsutbildning.

Fångar nya målgrupper

TUC har en fördel i att flera av deras yrkeshögskoleutbildningar har varit igång under lång tid. Carin Magg märker att kunderna ibland hittar till dem, istället för tvärtom. Men även utan en lång historia så vill hon uppmana andra utbildningsanordnare att testa möjligheterna med uppdragsutbildning.

– Stödet från myndigheten har varit bra och administrationen runt uppdragsutbildning är inte alls lika krävande som för yrkeshögskoleutbildningarna.

– Uppdragsutbildning är ett enkelt sätt att få ut mer av en yrkeshögskoleutbildning och ibland fånga in målgrupper eller personer som kanske inte hade sökt sig till den vanliga yrkeshögskoleutbildningen.