Reell kompetens och tillträde

Inom yrkeshögskolan är man som sökande behörig om man har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen*. Utbildningsanordnarna måste definiera vad som är nödvändigt för att den sökande ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Samma krav på rättssäkerhet gäller vid bedömning av reell kompetens som vid andra bedömningar i tillträdesprocessen. Den reella kompetens som huvudsakligen motsvarar behörighetskriterierna ger behörighet. Det är den sökandes ansvar att styrka sin behörighet, men utbildningsanordnaren har också en utredningsskyldighet.

Tillträdesregler

Se Tillträdeshandboken om när man ska behörighetsförklara studerande grundat på reell kompetens. Reell kompetens ska alltid bedömas om:

  • Sökande inte har en gymnasieexamen eller kan visa intyg från motsvarande utbildning.
  • Sökande inte uppfyller utbildningens särskilda förkunskapskrav i form av kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program.

Ytterligare möjligheter

Paragraf 4 ger möjlighet att behörighetsförklara sökande som inte uppfyller behörighetskraven i 1–3 §§, men som ändå bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Fortfarande måste kriterierna för bedömning vara tydliga och relevanta. Här kan du som utbildningsanordnare själv formulera nödvändiga och relevanta kriterier som den sökandes reella kompetens bedöms emot.  Kriterierna kan vara både av mer generell karaktär men även mer utbildningsspecifika.

Utförligare beskrivning av paragraferna och mer information om hur tillträde fungerar inom YH hittar du i Tillträdeshandboken.

*Enligt YHF 3 kap.