Ny inom yrkeshögskolan 2015

Den 5 juni 2015 arrangerade myndigheten en informationsdag till de nya utbildningsanordnarna inom utbildningsformen yrkeshögskolan.

Ladda ner programmet

Informationspass

Administration, studiedokumentation och särskilt pedagogiskt stöd

Under detta informationspass presenterades administration och tjänster på Mina sidor, studiedokumentation och särskilt pedagogiskt stöd. 

Presentationen hölls av: Susann Bork, Camilla Hemgard, Emma Nicoll, Annette Wisén och Eva Lindgren

Ladda ner presentationen 

Ladda ner presentationen om särskilt pedagogiskt stöd

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Denna presentation handlade om myndighetens tillsynsarbete och kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar. Syftet med kvalitetsgranskning är att förbättra kvaliteten i enskilda utbildningar.

Presentationen hölls av: Dan Andersson och Mona Thuresson

Ladda ner presentationen om tillsyn

Ladda ner presentationen om kvalitetsgranskning

Kommunikation

Kommunikationspasset handlade om varumärket för yrkeshögskoleutbildningar.

Presentationen hölls av: Malin Swanström

Ladda ner presentationen