YH-dag om kvalitetsarbete 2017

Den 23 mars genomför Myndigheten för yrkeshögskolan en YH-dag i Stockholm om kvalitetsarbete.

Tema Kvalitetsarbete

Temat för dagen är kvalitetsarbete inom yrkeshögskolan. Tillsammans med anordnarna kommer vi att dela med oss av goda exempel och inspirerande sätt att höja kvaliteten i utbildningarna. För att göra detta kommer vi att bjuda på föredragningar, presentationer och workshopar där alla deltar och delar med sig av sina erfarenheter.

Plats och tider

Platsen är kongresshallen på City Conference Center, Folkets Hus i Stockholm, Barnhusgatan 12-14. Registrering kan göras från klockan 08:00 fram till dagens första programpunkt som starta 08:30. Dagen avslutas 16:30.

Anmälan

Anmälan sker per e-post till yhdagen@myh.se. Ange namn och e-post adress för samtliga deltagare. Uppge också faktureringsadress och eventuell faktureringsreferens.

Sista anmälningsdag är den 16 mars.

Avgiften är 500 SEK inklusive moms per person. Avgiften täcker förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. (Glöm inte att fylla i eventuella önskemål om vegetarisk kost, glutenallergi eller liknande)

Program

Tid

Rubrik

Talare

08:00-08:30

Registrering

 

08:30-09:00

Inledning

GD Thomas Persson

09:00-10:00

09:20-09:50

09:50-10:00

Kvalitet inom YH

- Workshop med fika

- Reflektion

Inger Nordahl

 

10:00-11:10

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:10

Arbetslivsanknytning

- Lärande exempel

- Workshop

- Reflektion

MYH: Erland Olbers och Håkan Düring

Gästföreläsare: Ann-Sofie Sydow, The Game Assembly

 

11:10-13:00

11:30-11:50

11:50-12:50

12:50-13:00

Lärande på distans

- A Lärande exempel

- Lunch och workshop

- Reflektion

MYH: Fabian Zäll

Gästföreläsare: Johan Larsson, Iterum

 

13:00-14:10

13:20-13:40

13:40-14:00

14:00-14:10

Kvalitetsarbete

- Lärande exempel

- Workshop

- Reflektion

MYH: Staffan Bolin

Gästföreläsare: Thorbjörn Mattson, Jönköping University

 

 

14:10-15:30

14:30-14:50

14:50-15:20

15:20-15:30

Resultat

- Lärande exempel

- Workshop med fika

- Reflektion

MYH: Jonas Svensson

Gästföreläsare: Katarina Hjernestam, Yrgo

 

15:30-16:30

15:30-16:00

16:00-16:30

Summering av dagen

- Sammanfattning

- Frågor

Inger Nordahl