YH-flex

YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

Försöksverksamheten ska pågå under 2020, 2021 och 2022 och återrapporteras till regeringen i april 2023. Nästa chans för utbildningsanordnare att ansökan om att ingå i YH-flex är våren 2021. 
 
I försöksverksamhetens andra fas kommer en modell med extra platser på befintliga utbildningar, så kallad YH-flexplats, med en särskild statsbidragsmodell att testas, samma som i Fas 1. En YH-flexplats ska genomföras mot befintlig utbildningsplan men med ett individualiserat genomförande i två delar:    
Den första delen innebär att den studerandes reella kompetens (kunskaper, färdigheter och kompetenser) bedöms (till exempel genom en validering) som ett underlag för att tillgodoräkna betydande del av utbildningen.    
Den andra delen består av en individuellt anpassad kompletterande utbildning för att nå examen.    


Mer information om genomförande av utbildning på YH-flexplats finns i Handbok för YH-flex på Mina sidor

Vem kan ansöka om YH-flexplats   

Endast utbildningsanordnare som idag bedriver yrkeshögskoleutbildning kan ansöka om YH-flexplatser. Ansökan avser statsbidrag för YH-flexplatser på befintlig utbildningsomgång. De utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som idag bedriver yrkeshögskoleutbildning kan ansöka om YH-flexplatser (max 10 per utbildning) för utbildningar som uppfyller samtliga nedanstående kriterier:   

  • har planerad omgångstart under 2021 
  • har beviljats statsbidrag eller särskilda medel  
  • leder till examen dvs avser minst 200 YH-poäng

För att kunna delta i försöksverksamheten behöver utbildningsanordnaren vara beredd att avsätta resurser för metodutveckling, erfarenhetsutbyte och uppföljning/utvärdering. De som är aktiva i försöksverksamheten kommer att ha tillgång till genomförandestöd från myndighetens projektgrupp. 

Hur och när ansöker man om YH-flexplats   

Ansökningsomgång 2 öppnar den 1 februari 2021. Ansökan görs via en blankett som kommer att publiceras på Mina Sidor den 26 januari 2021. Inbjudan (anvisningar och mer information om YH-flex och försöksverksamheten) kommer att publiceras på Mina sidor under vecka 50 2020. För att få tillgång till blankett och ansökan behöver du därför logga in på ditt användarkonto på Mina Sidor. Ansökningarna bedöms löpande efter tid för inkommande (först till kvarn) och beslut meddelas samlat efter att ansökningsomgången stänger den 26 februari 2021.