Allt om förändringarna inom YH

Här hittar du all tillgänglig information som rör de förändringar som nu pågår inom yrkeshögskolan.

Under vintern 2016 och våren 2017 pågår arbetet för fullt på MYH med att implementera de förslag som Riksdagen fattar när det gäller propositionen En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap. Det kommer att dröja innan vi har svar på alla frågor, det vi kan svara på återfinner du här. 

Håll dig informerad

Vi kommer att fylla på med mer information så snart den finns tillgänglig. Ha gärna för vana att titta in på sidan med jämna mellanrum, och se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev om yrkeshögskolan om du inte redan gör det.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på 010-209 01 00 eller info@myh.se.

Översiktlig tidslinje

Nedan kan du ladda ner en bild som visar vilka delar av propositionen som slår igenom när i tid.

 Översiktlig bild av förändringarna - tidslinje

Propositionen

Nedan hittar du propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap

MYH:s yttrande 

Här kan du läsa vårt yttrande över departementsskrivelsen En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap som låg till grund för regeringens proposition.

MYHs yttrande över departementsskrivelsen En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap

Återrapporteringar av regeringsuppdrag

Här kan du ta del av de återrapporteringar med koppling till propositionen som MYH har gjort till regeringen.

Fristående kurs inom yrkeshögskolan
Återrapportering av uppdrag att utreda och föreslå hur fristående kurser kan ingå i yrkeshögskolans ordinarie utbud.  

Enhetliga förkunskapskrav för yrkeshogskolan
Återrapportering av uppdrag att utreda och föreslå hur mer enhetliga förkunskapskrav för yrkeshögskolan kan se ut och införas.

Behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan
Återrapportering av uppdrag om att ta fram en plan för införandet av behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.  

Nyheter

Nedan listas alla nyheter som vi har publicerat om förändringarna inom YH.

17-04-06 Vad innebär anordnarkompetens

17-02-22 Vart är yrkeshögskolan påväg?

17-01-31 Behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

16-12-05 Uttrycket "Grundläggande behörighet" införs i yrkeshögskolan

16-11-30 GD har ordet: Riksdagens beslut om en stärkt yrkeshögskola  

16-11-25 Riksdagsbeslut om en stärkt yrkeshögskola

16-11-02 Enhetliga förkunskapskrav för yrkeshögskolan kan införas 

16-08-30 Utbildningsanordnare får bedriva YH-utbildningar längre tid 

16-08-22 Fristaende kurs inom yrkeshögskolan 

16-07-22 Med utökad rätt till komvux kan fler studera på yrkeshögskolan

16-04-06 Förändringar i förordningar

16-02-01 Nya bestämmelser som rör YH