Frågor och svar

Här hittar du svaren på olika frågor som vi på MYH ofta får om yrkeshögskolan.

Ämnen:


 • Vilka särskilda förkunskapskrav gäller för en utbildning?

  Kraven på särkilda förkunskaper varierar mellan olika utbildningar, eftersom hänsyn ska tas till vad som krävs för att kunna tillgodogöra sig den specifika utbildningen.

 • Vad är skillnaden mellan behörighet och urval?

  Behörighet
  Handlar om att se om den sökande uppfyller kraven för grundläggande behörighet samt de eventuella särskilda förkunskaper som anordnaren har angett för utbildningen. Behörighet handlar om att se vad den sökande har i sin ryggsäck och besvara frågan ”Är han/hon behörig?” med ett ja eller ett nej.

  Urval
  Handlar om att rangordna de som är behöriga när en utbildning har färre platser än antalet sökande. Ranordning ska göra det möjligt att se vem som har plats 1, 2, 3 etc i en lista för att sedan anta de sökande som står högst upp på listan.

 • Vad menas med ”20-procentsregeln”?

  Högst 20 procent av de studerande får antas till en utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper enligt 3 kap 1-3 §§ i förordningen om yrkeshögskolan.

  För att antas enligt denna regel ska den sökande bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

  Om det är fler sökande än det finns platser så ska dessa personer liksom övriga behöriga sökande genomgå en urvalsprocess. Det handlar alltså inte om att "gå före" någon annan utan att personen i fråga förklaras behörig i likhet med övriga.

 • Vad är skillnaden mellan ”fjärde punkten” och ”20-procentsregeln”?

  Fjärde punkten under Behörighet 3 kap 1 § i förordningen om yrkeshögskolan handlar om att behörighetsförklara en sökande till utbildningen om han/hon "genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen."

  20-procentsregeln (3 kap 4 §) i förordningen om yrkeshögskolan är en möjlighet att som anordnare anta en sökande som:

  • inte uppfyller behörighetskraven (3 kap 1 §),
  • har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och inte har de kunskaper i svenska som behövs (3 kap 2 §) och/eller
  • inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (3 kap 3 §)

  Det som ska bedömas enligt ”20-procentsregeln” är om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. En sökande som förklaras behörig enligt denna regel ska sedan delta i urvalsprocessen som alla andra behöriga sökande.