Till innehållet

Ansök om stöd för nya konst- och kulturutbildningar

I höst kommer Myndigheten för yrkeshögskolan att öppna en ansökningsomgång för helt nya konst- och kulturutbildningar. Det rör sig om upp emot 200 studiestödsplatser att fördela, men inget statsbidrag.