Till innehållet

Så bedöms ansökan

Ansökan om att få statligt stöd för en utbildning bedöms utifrån de krav och förutsättningar som finns i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, KKVF.