Till innehållet

Distansstöd

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett regeringsuppdrag att under 2021 ge ett fortsatt utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Mer information om distansstöd. Observera att länken flyttar dig till yrkeshögskolan.