Till innehållet

En stärkt yrkeshögskola

En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap var en proposition som lades fram 2015 i syfte att utveckla utbildningsformen och stärka förutsättningarna för att utbildningarna ska kunna uppfylla sitt syfte.